Tháp A

Mặt bằng tầng điển hình 7 - 36

  • Tổng số căn hộ: 360
  • Số lượng thang máy: 6 thang
  • Số lượng căn hộ/tầng: 12 căn


Đăng ký thăm quan nhà mẫu

×
tour
tour