Tháp B

Mặt bằng tầng điển hình 8-23

  • Tổng số căn hộ: 136
  • Số lượng thang máy: 4 thang
  • Số lượng căn hộ/tầng: 8 căn


Đăng ký thăm quan nhà mẫu

×
tour
tour