Căn hộ cao cấp

Tháp A
Tháp B
Click vào từng tòa nhà để xem mặt bằng căn hộ điển hình

Hình ảnh căn hộ thực tế

Xem chi tiết căn hộ quan tâm bằng cách Click vào căn hộ muốn xem

mặt bằng
Căn Hộ B6Căn Hộ B7Căn Hộ B8Căn Hộ B5Căn Hộ B4CĂN HỘ B3 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦCĂN HỘ B2 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNGCĂN HỘ B1 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦCăn Hộ A1CĂN HỘ A2 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A3 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A4 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A5 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A6 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNGCĂN HỘ A7 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNGCĂN HỘ A8 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A9 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A10 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦCĂN HỘ A12 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNGCĂN HỘ A11 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Căn Hộ B6

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

Căn Hộ B7

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

Căn Hộ B8

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

Căn Hộ B5

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

Căn Hộ B4

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ B3 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ B2 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNG

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ B1 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

Căn Hộ A1

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A2 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A3 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A4 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A5 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A6 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNG

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A7 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNG

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A8 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A9 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A10 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A12 – CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ + 1 PHÒNG ĐA NĂNG

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

CĂN HỘ A11 – CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Liên hệ tham quan căn hộ mẫu: 0901.365.879

HÌNH ẢNH CĂN HỘ THỰC TẾ

100% Hướng sáng tự nhiên và tối ưu hóa mọi công năngĐăng ký thăm quan nhà mẫu

×
tour
tour