10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Nội Dung Bài 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Bộ Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021-2022 gồm 10 câu hỏi giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập thành thạo các bài giải. Nhờ đó, các bạn sẽ nắm được cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi Học kì 2.

Năm học 2021-2022, lớp 6 sẽ được chia thành 3 bộ sách Nối kiến ​​thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo đề kiểm tra theo sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Thông tin chi tiết mời các bạn tải về miễn phí:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 1

Bài 1: Tính: (3 điểm)

Một loại) Bẻ gãy {2} {3} - Bẻ gãy {5} {7}. Bẻ gãy {14} {25}

b) -frac {2} {5} .frac {5} {8} + frac {5} {8} .frac {3} {5}

c)25% -1frac {1} {2} + 0.5.frac {12} {5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

Một loại) x + frac {1} {2} = frac {3} {4}

b) frac {4} {5} .x = frac {4} {7}

c) 8x = 7,8x +25

Bài 3: (2 điểm) Sách dày 36 trang. Vào ngày đầu tiên, Ann đã đọc 4/9 trang của cuốn sách. Ngày hôm sau, Ann tiếp tục đọc 50% số trang còn lại. Còn bao nhiêu trang của cuốn sách này chưa được đọc?

Bài 4: Cho hai tia OB và OC nằm trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Góc đã biết AOB = 60 và góc AOC = 120.

a) Tia OB có nằm giữa hai tia OA và OC không? Tại sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Tại sao? (1ngày)

c) Vẽ OD là tia chéo của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính (0,5đ)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 2

Điều 1: Làm phép tính: (3 điểm)

Một loại) Gãy {7,9 - 14} {3 - 17}

b) 0,25.2frac {1} {3} .30.0.5.frac {8} {45}

c) frac {9} {25} .frac {5} {8} + frac {9} {23} .frac {3} {8} - frac {9} {23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

Một loại) frac {1} {2} -left (frac {2} {3} cdot x-frac {1} {3} right) = frac {2} {3}

b) Bẻ gãy {3} {x + 5} = 15%

Bài 3: Tính hợp lý của các nội dung sau: (1 điểm)

A = frac {1} {1.2} + frac {1} {2.3} + frac {1} {3.4} + ldots + frac {1} {49.50}

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng với mặt chứa tia At, vẽ góc tAx = 75 và tay = 150 (3đ)

a) Tia nào trong 3 tia Ax, Ay, At nằm giữa hai tia còn lại? Tại sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy không? Tại sao?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – 3

Bài 1: (1pt) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

Một loại) 1frac {5} {8}3frac {1} {4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 điểm) Làm các phép tính:

Một loại) Left (4frac {1} {9} + 3frac {1} {4} phải) cdot2frac {1} {4} + 2frac {3} {4}

b) 1 + left (frac {9} {10} -frac {4} {5} right): 3frac {1} {6}

c) (-7+ | 13 |) - (13- | -7 | -25) - (25+ | -10 | -9)

Bai sô ba: (3 điểm) Tìm x, biết:

Một loại) 2x + frac {1} {4} = frac {3} {2}

b) (x-5) -frac {1} {3} = frac {2} {5}

c) (4,5-2x): frac {3} {4} = 1frac {1} {3}

Bài 4: (1 pt) 75% mảnh dài 45m.người ta cắt nó Bẻ gãy {3} {5} Mảnh quần áo. Hỏi còn lại bao nhiêu tấm vải gạo?

Bài 5: (2pt) vẽ hai góc phụ nhau x mũ {O} yy hat {O} z vậy nên x mũ {O} y = 60 ^ {khoanh}

a) Tính toán y hat {O} z
b) vẽ Ot là y hat {O} zOy là x mũ {O} t không? Tại sao?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6-4

Bài 1Tính: (3 điểm)

Một loại) frac {-5} {18} + frac {5} {9} -frac {11} {36}

b) frac {-39} {44}: 1frac {2} {11}

c) frac {-7} {11} cdotfrac {11} {19} + frac {-7} {11} cdotfrac {8} {19} + frac {-4} {11}

Bài 2: tìm x, biết: (2pts)

Một loại) x + frac {2} {5} = - frac {11} {15}

b) left (x-frac {7} {18} right) cdotfrac {18} {29} = - frac {12} {29}

Bai sô ba: Kết thúc học kì II lớp 6B có ​​35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Khá. Trong đó, học sinh xuất sắc chiếm 40% tổng số học sinh của lớp.số học sinh bằng nhau Bẻ gãy {9} {7}Số học sinh năng khiếu. Tính số học sinh trung bình của lớp 6B? (2ngày)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có cạnh là đoạn thẳng chứa tia Ox, hãy vẽ các tia OC và OD sao cho x mũ {O} C = 63 ^ {0}x mũ {O} D = 126 ^ {khoanh} (3đ)

a) Tia nào trong 3 tia Ox, OC, OD nằm giữa 2 tia còn lại? Tại sao?
b) tính toán trò chuyện {O} D
c) Tia OC có phải là tia phân giác của. trò chuyện {O} D không? Tại sao?

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 – 5

Bài 1: Rút gọn mẫu số và sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5 điểm):

gãy xương {3} {- 8}; gãy xương {-7} {12}; gãy xương {2} {3}; gãy xương {5} {6}

Bài 2: tìm a, b biết (1pt):

frac {a} {27} = frac {-5} {9} = frac {-45} {b}

Bai sô ba: Tính (1 điểm):

75% + 1,1: left (frac {2} {5} -1 frac {1} {2} right) -left (frac {1} {3} right) ^ {2}

Bài 4: tìm x (1,5đ)

Một loại) 1,5 + 1frac {1} {4} x = frac {2} {3}

b) Left (2.7x-1frac {1} {2} xright): frac {2} {7} = frac {-21} {4}

Bài 5: Hợp lý (1 điểm):

frac {12} {19} cdotfrac {7} {15} cdotfrac {-13} {17} cdotfrac {19} {12} cdotfrac {17} {13}

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật, rộng 30m, biết Bẻ gãy {2} {3} Chiều dài bằng chiều rộng (2 điểm)

a) Tính chiều dài khu vườn
b) Biết rằng 60% diện tích khu vườn được dùng để trồng hoa màu, phần còn lại dùng để đào ao nuôi cá. Tính diện tích của cái ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy qua điểm O, kẻ 2 tia Oa, Ob sao cho Một cái mũ {O} x = 150 ^ {khoanh}b mũ {O} y = 60 ^ {khoanh}

a) Tính toán một cái mũ {O} y? (1đ)
b) Hiển thị: Oa là y hat {O} b (1ngày)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – Lớp 6

Bài 1: (1pt) Phân số đơn giản hóa:

Một loại) frac {2. (- 13) .9 .10} {(- 3) cdot 4 cdot (-5) cdot 26}

b) Bẻ gãy {15,8 + 15,4} {12,3}

Bài 2: (3pt) tìm x, biết:

Một loại) 3frac {1} {3} x + 16frac {3} {4} = - 13,25

b) frac {x} {3} -frac {10} {21} = frac {-1} {7}

c) x-25% x = phân số {1} {2}

d) frac {-5} {6} + frac {8} {3} + frac {-29} {6} le xlefrac {-1} {2} + 2 + frac {5} {2}

Bai sô ba: (1,5 điểm) Hợp lý:

A = left (frac {-4} {5} + frac {4} {3} right) + left (frac {-5} {4} + frac {14} {5} right) -frac {7} {3 } Bốn

B = frac {8} {3} cdotfrac {2} {5} cdotfrac {3} {8} cdot10cdotfrac {19} {92} quad

C = frac {-5} {7} cdotfrac {2} {11} + frac {-5} {7} cdotfrac {9} {14} + 1frac {5} {7}

Bài 4: (2pt) đánh giá biểu thức:

Một loại) (-3,2) cdotfrac {-15} {64} + left (0,8-2frac {4} {15} phải): 1frac {23} {24}

b) 1frac {13} {15} 3cdot (0,5) ^ 2cdot3 + left (frac {8} {15} -1frac {19} {60} right): 1frac {23} {24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một cuốn sách trong 3 ngày.ngày đầu tiên đọc Bẻ gãy {1} {4} số trang. Đọc 60% số trang còn lại vào ngày hôm sau. Vào ngày thứ ba, hãy đọc 90 trang cuối cùng. Cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) đối với hai góc phụ nhau x mũ {O} yy hat {O} t. kiến ​​thức x mũ {O} y = 150 ^ {khoanh}.Tính giá trị đo được y hat {O} t.

Bài 7: (1.5đ) trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA.Xác định hai tia OB và OC sao cho Một cái mũ {O} B = 120 ^ {khoanh}, Một cái mũ {O} C = 105 ^ {khoanh}

a) Trong ba tia OA, OB, OC thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Tại sao?
b) tính toán B hat {O} OVER
c) Gọi OM là tia phân giác của góc B hat {O} OVER. Các chỉ số được tính toán một chiếc mũ mã {O}.

……………………

dựa theo Tải xuống Tải toàn bộ Đề kiểm tra 10 môn Toán lớp 6.

Xem thêm thông tin 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button