Bài soạn siêu ngắn: Tự do – Ngữ văn lớp 12


Bài soạn siêu ngắn: Tự do – trang 170 sgk ngữ văn lớp 12 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

Câu 1: Đọc kĩ bài Tự do để tìm hiểu được chủ đề tác phẩm. Tìm hiểu cách liệt kê các hình ảnh trong bài thơ…

Trả lời:

  • Chủ đề: Ca ngợi tự do và khát vọng tự do
  • Cách liệt kê hình ảnh, từ ngữ tạo kết cấu trùng điệp.

Câu 2: Tìm hiểu cấu kết “Tôi viết tên em” của mỗi khổ thơ, cách lặp từ theo kiểu “xoáy tròn” (trên…trên) và nhạc điệu bài thơ….

Trả lời:

Câu trùng điệp: “Tôi viết tên em”: tạo nhạc điệu và khẳng định chắc chắn sự đề cao tự do.

  • Cách lặp từ theo kiểu xoáy tròn “trên – trên” có tác dụng: tạo nhạc điệu, điểm nhấn và bày tỏ tình yêu tự do.

Câu 3: So sánh ý nghĩa của từ trên được sử dụng nhiều lần trong bài để chỉ không gian và thời gian

Trả lời:

  • Giới từ “trên”: viết lên cả những vật hữu hình và vô hình, cả không gian và thời gian

Câu 4: Câu thơ “Tôi viết tên em” được lặp lại trong từng khổ thơ, “”tôi” có thể là tác giả và cũng có thể là …

Trả lời:

Đặt trong hoàn cảnh đất nước Pháp bị Phát xít Đức xâm lược, bài thơ với kết cấu trùng lặp tạo nhịp điệu đã trở thành bài ca kêu gọi hoà bình, khao khát tự do mãnh liệt không khải chỉ riêng tác giả mà còn toàn bộ nhân dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button