Bảng đơn vị đo khối lượng – lớp 5

Nội Dung Bài Bảng đơn vị đo khối lượng – lớp 5

Bảng đơn vị đo khối lượng – lớp 5

Các em học sinh lớp 5 cùng xem lại bảng đơn vị đo dưới đây để củng cố kiến ​​thức. Bên cạnh lý thuyết, các em còn được hướng dẫn giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng này, từ đó học tốt môn Toán 5 hơn.
Trước khi bắt đầu làm bài các em ôn tập lý thuyết. Bảng đơn vị đo khối lượng Nắm chắc kiến ​​thức, hình dung được cách làm bài. Sgk toán lớp 5 trang 23 trang 24 và các bài toán đơn vị khối lượng khác.

Bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5.
Nội dung:1. Bảng đơn vị đo khối lượng.2. Các dạng bài tập thường gặp.
1. Bảng đơn vị đo

Nhận xét: Hai đơn vị khối lượng liên tiếp:– Đơn vị lớn hơn đơn vị nhỏ hơn 10 lần.– Đơn vị nhỏ bằng 1/10 đơn vị lớn.– Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng.
Với chủ đề học tập Sky Park Residence cũng đã cập nhật cho các em những kiến ​​thức về công thức lượng giác lớp 10. Các em cùng tham khảo và luyện tập để củng cố lại kiến ​​thức đã học.
2. Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.
a) 15 yến = … kg b) 210 kg = … yến250 tạ = .. kg 2400 kg = … tạ32 tấn = … kg 12 000 kg = … tấn
c) 2kg 124g = … gd) 1005 g = … kg … g4kg 3g = … g 5050 kg = … tấn … kg
Hướng dẫn giải pháp:Dùng bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi đơn vị.+) Đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn.+) Đơn vị nhỏ bằng 1/10 đơn vị lớn.
Câu trả lời:
a) 15 yến = 150 kg b) 210 kg = 21 yến250 tạ = 25000 kg 2400 kg = 24 tạ32 tấn = 32000 kg 12 000 kg = 12 tấn
c) 2kg 124g = 2124 gd) 1005 g = 1 kg 5 g4kg 3g = 4003g 5050 kg = 5 tấn 50 kg
Bài 2: Điền vào phù hợp với chỗ trống:
2 kg 50g … 2500g 7090kg … 7 tấn 8kg11kg 85g … 11kg 805g 1/5 tấn … 200 kg
Hướng dẫn giải pháp:
Chuyển đổi các đơn vị khối lượng ở bên trái / bên phải hoặc cả hai bên sang cùng một đơn vị đo và so sánh.
Câu trả lời:

bài 3: Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 600kg. Ngày thứ hai bán được 3/5 số đường bán được ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Hướng dẫn giải pháp:Đổi 2 tấn = 2000kg.– Tính số hàng bán được ngày thứ hai = số hàng bán được ngày thứ nhất x 3/5.– Số hàng bán được trong hai ngày đầu = số hàng bán được ngày thứ nhất + số hàng bán được của ngày thứ hai.– Số hàng bán được trong ngày thứ ba = tổng số hàng bán được trong ba ngày – số hàng bán được trong hai ngày đầu.
Câu trả lời:2 tấn = 2000 kg.Ngày thứ hai cửa hàng bán được số đường là:600 x 3/5 = 360 (kg)Trong cả hai ngày cửa hàng đã bán được số đường là:600 + 360 = 960 (kg)Số phố cửa hàng còn lại là:2000 – 960 = 1040 (kg)Đáp số: 1400kg.
https://thuthuat.taimienphi.vn/bang-don-vi-do-khoi-luong-lop-5-69304n.aspx Qua bảng đơn vị đo môn Toán 5 và các bài giải bài tập liên quan trên đây, mong rằng các em có thể nắm chắc kiến ​​thức và cách làm bài.
Mời các bạn giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5 để củng cố kiến ​​thức. Để so sánh kết quả và các bước giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5 trong bài viết này.

#Bảng #đơn #vị #đo #khối #lượng #lớp

Các em học sinh lớp 5 xem lại bảng đơn vị dưới đây để củng cố kiến ​​thức. Bên cạnh lý thuyết, các em được hướng dẫn giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo này, giúp kết quả môn Toán 5 tốt hơn.

Trước khi bắt đầu phần thi, học sinh ôn lại lý thuyết. Bảng đơn vị đo lường Nắm bắt kiến ​​thức của bạn và hình dung cách bạn kiểm tra nó. SGK toán lớp 5 trang 23 trang 24 và các vấn đề đơn vị khối khác.

Đơn vị đo khối lượng Bảng Toán 5.

nội dung:
1. Bảng đơn vị đo khối lượng.
2. Các dạng bài tập thường gặp.

1. Bảng đơn vị đo

vì thất bại

nhận xét: Hai đơn vị khối lượng liên tiếp:
– Đơn vị lớn nhỏ hơn đơn vị nhỏ 10 lần.
Đơn vị nhỏ bằng 1/10 đơn vị lớn.
– Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng.

Cùng cập nhật kiến ​​thức hàm số lượng giác lớp 10 trên chuyên đề big data học tập các em cùng nhau thảo luận và luyện tập để củng cố kiến ​​thức đã học.

2. Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.

a) 15 yến = … kg b) 210 kg = … yến
250 tạ = .. kg 2400 kg = … tạ
32 tấn = … kg 12 000 kg = … tấn

c) 2 kg 124 g =… gd) 1005 g =… Kilôgam … g
4 kg 3 g = … g 5050 kg = … tấn … kg

Hướng dẫn giải pháp:
Chuyển đổi đơn vị bằng cách sử dụng bảng đơn vị khối lượng.
+) Đơn vị lớn nhỏ hơn đơn vị nhỏ 10 lần.
+) Đơn vị nhỏ hơn bằng 1/10 đơn vị lớn hơn.

trả lời:

a) 15 yến = 150 kg b) 210 kg = 21 yến
250 tạ = 25000 kg 2400 kg = 24 tạ
32 tấn = 32000 kg 12000 kg = 12 tấn

c) 2 kg 124 g = 2124 gd) 1005 g = 1 kg 5 g
4kg 3g = 4003g 5050kg = 5 tấn 50kg

Bài 2: điền vào
Tôi không biết tại sao tôi lại ở nước ngoài Khớp các khoảng trắng:

2 kg 50 g… 2500g 7090kg… 7 tấn 8 kg
11kg 85g… 11kg 805g 1/5 tấn… 200 kg

Hướng dẫn giải pháp:

So sánh trái / phải hoặc cả hai đơn vị khối lượng bằng cách chuyển đổi chúng sang cùng một đơn vị đo lường.

trả lời:

Bang không có thời gian để chơi 5

Bài 3: Có 2 tấn đường trong một cửa hàng. Nó bán được 600 kg vào ngày đầu tiên. Ngày thứ hai bán được ba phần năm số đường ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải pháp:
Đổi 2 tấn = 2000 kg.
– Tính số hàng bán được ngày thứ hai = số hàng bán được ngày thứ nhất x 3/5.
– Số đơn vị bán được trong 2 ngày đầu = Số đơn vị bán được của ngày thứ nhất + số đơn vị bán được của ngày thứ hai.
– Doanh số bán hàng ngày 3 = Tổng doanh số bán hàng trong 3 ngày – Doanh số bán hàng trong 2 ngày đầu tiên.

trả lời:
2 tấn = 2000 kg.
Ngày thứ hai cửa hàng bán được một số loại đường.
600 x 3/5 = 360 (kg)
Trong hai ngày, cửa hàng đã bán được một số loại đường.
600 + 360 = 960 (kg)
Số lượng phố cửa hàng còn lại như sau:
2000 – 960 = 1040 (kg)
Đáp số: 1400 kg.

https://thuthuat.taimienphi.vn/bang-don-vi-do-khoi-luong-lop-5-69304n.aspx
Sử dụng bảng đơn vị đo SGK Toán 5 ở trên và các bài giải bài tập kèm theo để nắm chắc kiến ​​thức cũng như cách làm bài kiểm tra.

Củng cố kiến ​​thức bằng cách giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5. Để so sánh kết quả và các bước giải của bạn, hãy xem hướng dẫn giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5 trong bài viết này.

Xem thêm thông tin Bảng đơn vị đo khối lượng – lớp 5

Bảng đơn vị đo khối lượng – lớp 5

Các em học sinh lớp 5 cùng xem lại bảng đơn vị đo dưới đây để củng cố kiến ​​thức. Bên cạnh lý thuyết, các em còn được hướng dẫn giải các bài toán liên quan đến đơn vị đo khối lượng này, từ đó học tốt môn Toán 5 hơn.
Trước khi bắt đầu làm bài các em ôn tập lý thuyết. Bảng đơn vị đo khối lượng Nắm chắc kiến ​​thức, hình dung được cách làm bài. Sgk toán lớp 5 trang 23 trang 24 và các bài toán đơn vị khối lượng khác.

Bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5.
Nội dung:1. Bảng đơn vị đo khối lượng.2. Các dạng bài tập thường gặp.
1. Bảng đơn vị đo

Nhận xét: Hai đơn vị khối lượng liên tiếp:– Đơn vị lớn hơn đơn vị nhỏ hơn 10 lần.– Đơn vị nhỏ bằng 1/10 đơn vị lớn.– Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng.
Với chủ đề học tập Sky Park Residence cũng đã cập nhật cho các em những kiến ​​thức về công thức lượng giác lớp 10. Các em cùng tham khảo và luyện tập để củng cố lại kiến ​​thức đã học.
2. Một số bài tập về đơn vị đo khối lượng
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống.
a) 15 yến = … kg b) 210 kg = … yến250 tạ = .. kg 2400 kg = … tạ32 tấn = … kg 12 000 kg = … tấn
c) 2kg 124g = … gd) 1005 g = … kg … g4kg 3g = … g 5050 kg = … tấn … kg
Hướng dẫn giải pháp:Dùng bảng đơn vị đo khối lượng để chuyển đổi đơn vị.+) Đơn vị lớn hơn gấp 10 lần đơn vị nhỏ hơn.+) Đơn vị nhỏ bằng 1/10 đơn vị lớn.
Câu trả lời:
a) 15 yến = 150 kg b) 210 kg = 21 yến250 tạ = 25000 kg 2400 kg = 24 tạ32 tấn = 32000 kg 12 000 kg = 12 tấn
c) 2kg 124g = 2124 gd) 1005 g = 1 kg 5 g4kg 3g = 4003g 5050 kg = 5 tấn 50 kg
Bài 2: Điền vào phù hợp với chỗ trống:
2 kg 50g … 2500g 7090kg … 7 tấn 8kg11kg 85g … 11kg 805g 1/5 tấn … 200 kg
Hướng dẫn giải pháp:
Chuyển đổi các đơn vị khối lượng ở bên trái / bên phải hoặc cả hai bên sang cùng một đơn vị đo và so sánh.
Câu trả lời:

bài 3: Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 600kg. Ngày thứ hai bán được 3/5 số đường bán được ngày thứ nhất. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Hướng dẫn giải pháp:Đổi 2 tấn = 2000kg.– Tính số hàng bán được ngày thứ hai = số hàng bán được ngày thứ nhất x 3/5.– Số hàng bán được trong hai ngày đầu = số hàng bán được ngày thứ nhất + số hàng bán được của ngày thứ hai.– Số hàng bán được trong ngày thứ ba = tổng số hàng bán được trong ba ngày – số hàng bán được trong hai ngày đầu.
Câu trả lời:2 tấn = 2000 kg.Ngày thứ hai cửa hàng bán được số đường là:600 x 3/5 = 360 (kg)Trong cả hai ngày cửa hàng đã bán được số đường là:600 + 360 = 960 (kg)Số phố cửa hàng còn lại là:2000 – 960 = 1040 (kg)Đáp số: 1400kg.
https://thuthuat.taimienphi.vn/bang-don-vi-do-khoi-luong-lop-5-69304n.aspx Qua bảng đơn vị đo môn Toán 5 và các bài giải bài tập liên quan trên đây, mong rằng các em có thể nắm chắc kiến ​​thức và cách làm bài.
Mời các bạn giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5 để củng cố kiến ​​thức. Để so sánh kết quả và các bước giải, các em có thể tham khảo hướng dẫn giải bài tập trang 23, 24 SGK Toán 5 trong bài viết này.

#Bảng #đơn #vị #đo #khối #lượng #lớp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button