Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Nội Dung Bài Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021 gồm 6 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để báo cáo lại toàn thể kết quả của công việc tổ chức, khai triển phong trào đọc sách 5 2021. Sau đấy đưa ra bình chọn chung về những gì đã đạt được, thế mạnh, thiếu sót và những yêu cầu kiến nghị.Ngày sách Việt Nam diễn ra vào ngày 21/4 hàng 5, thông thường sau lúc tổ chức ngày hội đọc sách xong các trường học thường phải báo cáo kết quả gửi lên phòng Giáo dục & Tập huấn. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 6 mẫu báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021 trong bài viết dưới đây:Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 1Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 2Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 3Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 4Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 5Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 6(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 1PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ …. 5 ……………Căn cứ Kế hoạch………………… ngày………… của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. tại tỉnh…………….. 5 ……………;Thực hiện Công văn lãnh đạo số…………………. ngày……………. của Sở Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;Thực hiện Công văn lãnh đạo s……………. ngày……….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường……………….. báo cáo kết quả đạt được, như sau:1. Kết quả khai triển tiến hành.1.1/. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình phát thanh Mầm non, sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách cho …… cán bộ, thầy cô giáo và ……. học trò với ….. cuộc.Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho …… cán bộ, thầy cô giáo và …… học trò với ….. cuộc.Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện.Bề ngoài tiến hành: theo từng khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.1.2/. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:- Quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt NamBan chỉ đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 5 …………… gồm:1. ….………………………… – Trưởng ban2. ….………………………… – Phó Trưởng ban3. ….………………………… – Phó Trưởng ban4. ….………………………… – Thư kí5. ….. GVCN/…. lớp – Ủy viên- Kế hoạch tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam.Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, 5 …………… (có kế hoạch kèm theo)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày Sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách (21/4/……………) – (có kế hoạch cắt cử kèm theo)1.3/ Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề ……………… (có chương trình tiến hành kèm theo)Tổ chức chọn lựa các tài liệu là sách lịch sử, đạo đức, kĩ năng sống, sách tham khảo, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu, trưng bày tại thư viện- Xếp đặt – trưng bày – giới thiệu sách.- Xếp sách nghệ thuật hình chữ S, cánh chim hòa bình.- Thi mày mò về sách qua việc tham dự chương trình đố vui về sách- Tổ chức vẽ, chấm, chọn tranh theo sách để trưng bày vào Ngày hội đọc sách.- Xây dựng, tổ chức tiến hành chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đọc sách.- Huy động cha, mẹ học trò quyên góp sách xây dựng tủ sách đặt tại lớp học ……1.4/ Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học trò:Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em có cảnh ngộ gian khổ, các em ở vùng sâu, vùng xa.- Tổng số sách quyên góp được: ……………….. Trong đấy:+ Sách giáo khoa: …………….. cuốn;+ Sách bài tập: …………….. cuốn;+ Sách truyện thiếu nhi: …………….. cuốn;+ Sách tham khảo: …………….. cuốn;- Tặng cho ………. em, tổng giá trị ……………. đồng.1.5/ Kết quả đạt được:- Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại thư viện: ……………..- Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại lớp học: ……………..- Số thầy cô giáo, học trò tham dự Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: ……2. Nhận xét bình chọn chung2.1/ Thế mạnh:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ họcCác em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử …Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………….. lớp …Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.2.2/ Hạn chếVì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.1 số học trò chưa có tinh thần tham dự quyên góp sách.1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.3. Yêu cầu kiến nghị Phòng GD&ĐT:Lập mưu hoạch lãnh đạo tiến hành Ngày Sách Việt Nam ngay từ đầu 5 học.Tổ chức 1 số hoạt động của Thư viện cấp huyện.Trên đây là báo cáo kết quả khai triển tiến hành Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. 5 …………… của trường……………Nơi nhận:- Phòng GDĐT (báo cáo);- Lưu (VT); (Thư viện)PHÓ HIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 2PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 20… – 20…Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam;Kế hoạch số …/KH-UBND ngày…………… của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20………;Công văn số …/SGDDT-VP ngày…………… về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20…….. trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường …………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thư viện trường ………………………… …………… xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày hội đọc sách 5 học 20… – 20… như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục tiêu- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm suy tôn trị giá của sách và “Văn hóa đọc”.- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách biến thành lề thói, nét đẹp văn hóa trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò toàn trường từ đấy xúc tiến phong trào đọc sách trong nhà trường.- Góp phần tăng lên trình độ, chất lượng tập huấn của nhà trường trong quá trình tổ quốc đổi mới và hội nhập.- Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần tiến hành phong trào “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.2. Đề xuất- Tổ chức ngày hội đọc phải lôi cuốn được sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.- Tổ chức phải bảo đảm đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra 1 ko khí vui mừng có ích.II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM1. Thời gian- Ngày 18/04/20…- Ngày 17/04 /20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)- Ngày 21/04/20…- Ngày 22/04/20…- Ngày 24/04/20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)2. Vị trí.- Tại phòng kho và phòng đọc thư viện.III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA- Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM- Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.- Học trò.IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC1. Nội dung- “Ngày hội đọc sách”- “Kế hoạch bé”2. Bề ngoài tổ chức- Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có cảnh ngộ gian khổ, các em bé vùng sâu, vùng xa.- Tổ chức cho các em học trò theo khối lớp và thầy cô giáo đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.3. Kết quả đạt đượca. “Kế hoạch bé”- Thời gian: Ngày 18/4/20…- Kết quả chi tiết như sau:Tổng số sách nhận được: … cuốn.· Sách giáo khoa: … cuốn trong đấy:· Sách bài tập: … cuốn.· Sách truyện thiếu nhi: … cuốn.· Sách tham khảo: … cuốn.* Thế mạnh:- Các em học trò tham dự đon đả, tự giác.- Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.* Nhược điểm:- Vì sách đã qua sữ dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.- 1 số học trò ko có tinh thần tham dự quyên góp sách.b. Ngày hội đọc sách:- Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thi các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học- Các em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chi tiết số lượng sách như sau:· Sách tham khảo: … tên sách với tổng số … bản.· Sách Kim đồng: … tên sách với tổng số … bản.· Sách về Bác Hồ: … tên sách với tổng số … bản.Ngoài ra còn các loại báo như: Mực tim, thiếu niên, sao mai…* Kết quả đọc sách chi tiết như sau:+ Lớp 6C, 8B (17/4/20… – đọc theo định kỳ ngày đọc tại thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.+ Lớp 7A; 7B (21/4/20…) các em tới thư viện đọc với tất cả … học trò tham dự đọc.+ Lớp 9A; 9B (22/4/20…) với tổng số có … học trò tham dự đọc.+ Lớp 6A; 6B (24/4/20… – Đọc theo định kỳ ngày đọc tại Thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.* Thế mạnh:- Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………………….- Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.- Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.* Nhược điểm:- 1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.- Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.Người làm báo cáoHiệu TrưởngBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 3PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt NamCăn cứ công văn số:………………. ngày………………của phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Trường……………………xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam chi tiết như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục tiêu- Xây dựng và tăng trưởng phong trào đọc sách trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò, trong toàn trường, hướng đến 1 xã hội học tập, 1 nét đẹp trong đời sống ý thức của tập thể.- Suy tôn trị giá của sách, khẳng định vai trò, địa điểm, tầm quan trọng của sách trong công việc giảng dạy, học tập, xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường.- Tăng lên phận sự của cán bộ thầy cô giáo, học trò đối với việc xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc.2. Đề xuất- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham dự của đa phần cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường với các hoạt động phong phú và nhiều chủng loại.- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam bảo đảm long trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng hăng hái của hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo và học trò tạo động lực góp phần tăng lên nhận thức về văn hóa đọc.II. THỜI GIAN TỔ CHỨCNhà trường khai triển kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tính từ lúc …… tới hết……….III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG1. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại thư viện nhà trường cho cán bộ, thầy cô giáo, học trò với các nội dung:- Tổ chức tìm đọc sách, tài liệu (trực tiếp tại thư viện) chuyên dụng cho cho việc giảng dạy và học tập.3. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện Nhà trường; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách trong các khối lớp.- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ dẫn học trò khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có tinh thần phận sự xây dựng văn hóa đọc.4. Phát động phong trào quyên góp SGK, STK, STN… cũ để ủng hộ và cung cấp các trường vùng sâu, vùng xa và vùng gian khổ (tính từ lúc ngày …… tới…………..).IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ1. Đ/C Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch khai triển tiến hành hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Đoàn thanh niên trang hoàng khánh tiết và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền từ…… tới…….3. Đ/C cán bộ thư viện phối liên kết với Đ/C phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam 21/4 và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường và trên trang Web nhà trường trước ngày……..4. Đ/C tổng đảm trách đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào quyên góp sách cũ cho học trò nơi vùng sâu, vùng xa (thời kì từ ngày…… tới……)5. Đ/c …………… tổng đảm trách xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách” trong các khối lớp.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai triển tiến hành.2. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội đọc sách:- Nhiệt liệt hưởng ứng ngày sách Việt Nam 5……….(18/4 – 23/4)- Hãy hăng hái đọc sách để mở rộng kiến thức và đoàn luyện tư cách !3. Tổ chức tuần đọc sách từ ngày …… tới……..4. Chỉ đạo 3 tổ chuyên môn phát động phong trào đọc sách trong các tổ viên của tổ:5. Đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền đi lại học trò tham dự hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng việc ủng hộ sách cũ cho học trò vùng sâu, vùng xa, học trò có cảnh ngộ gian khổ.6. Chỉ đạo đoàn đội tổ chức hội thi “kể chuyện theo sách”, học trò các khối lớp hưởng ứng tham dự dự thi (thời kì tổ chức tham dự từ ….. tới ).7. Sau tuần lễ khai triển có sơ kết bình chọn kết quả thật hiện.Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 4PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….Thực hiện Công văn số 1246/BGD&ĐT-GDTX ngày 28/3/……………của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3;Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 28/3/……………của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;Công văn số 621/SGD&ĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Tập huấn Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;Công văn số 232/GDĐT ngày 7/4/……………của Phòng Giáo dục và Tập huấn Tuyên Hóa về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………;Công văn số 183/UBND ngày 15/4/……………của Uỷ ban dân chúng huyện Tuyên Hóa về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” 21/4;Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………của trường TH Sơn Hóa.Thư viện trường TH Sơn Hóa xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………như sau:I. Công việc lãnh đạoNgay sau lúc thu được kế hoạch lãnh đạo của cấp trên, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….Họp cắt cử nhiệm vụ cho từng thành viênPhối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên và tổ chuyên môn để khai triển tiến hành.Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều bề ngoài, như: treo khẩu hiệu trước trụ trở trường học, tuyên truyền qua buổi chào cờ đầu tuần, qua chương trình phát thanh mầm non đầu các buổi học…Phát động phong trào và tổ chức quyên góp, mỗi CBGVNV và học trò góp chí ít 1 quyển sách (sách tham khảo, truyện,…)Huy động phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện nhà trường thêm phong phú, với phương châm “Góp 1 quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”Phát động phong trào xây dựng lề thói đọc sách tại trường, tại gia đình và những ko gian phù hợp trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò.Chỉ đạo xây dựng kết thúc công trình thư viện xanh và đưa vào hoạt động.II. Kết quả thật hiện theo từng hoạt động1. Thuận lợi, gian khổ.A. Thuận lợi:Được sự ân cần lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, nhà trường và sự phối liên kết chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, lôi cuốn sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường, đặc thù đã huy động được sự tham dự của 1 số phụ huynh học trò.Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập, nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần tiến hành tốt phong trào xây dựng “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tạo lề thói đọc sách cho CBGVNV và học trò.B. Khó khăn:Việc tổ chức “Kế hoạch bé” có 1 số ít em chưa tham dự do ko có sách để quyên góp.Vì trường có 2 điểm nên việc tổ chức các hoạt động phải dàn trải ở cả 2 vị trí.Nội dung hoạt độngKết quả, số lượngGhi chú1. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3*. Thời gian tổ chứcCác hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được diễn ra thường xuyên trong 5, trọng điểm từ tháng 3 tới hết tháng 4.Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được diễn ra ngày 20/4/…………….*. Vị trí.Tại phòng đọc thư viện, sân trường và ở thư viện xanh của nhà trường.*. Nhân vật tham dự.Tất cả cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.*. Nội dung.- “Kế hoạch bé”- “Ngày hội đọc sách”*. Bề ngoài tổ chứcPhát động, tổ chức thầy cô giáo, học trò, phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện trường học, thư viện lớp học.Tổ chức cho thầy cô giáo, học trò đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện và ở thư viện xanh.2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường họcGhi rõ tên chủ đề- Số Chủ đề tiến hành:1“Đọc sách cho tương lai”- Số người tham dự:2753. Hoạt động quyên góp sách, tăng trưởng thư viện; số lượng người tham dự đọc sách.- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:- Số lượng sách GV, học trò quyên góp cho thư viện trường học:279- Số lượng sách GV, học trò quyên góp giúp các trường gian khổ:0- Số lượng người tham dự đọc sách chỉ cần khoảng tổ chức:2754. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)- Số lần tổ chức:1- Số người tham dự:2755. Mở các lớp giáo dục kĩ năng, phương pháp đọc:- Số lớp:0- Số lượt người tham dự:0- Số lớp chuyên đề được mở tại các TT HTCĐ0I. Bình chọn chung* Thế mạnh:Hầu hết các loại sách do CBGVNV và học trò quyên góp được đều có trị giá sử dụng.Số lượng các em tham dự đọc sách hơi hơi đông. Các em thường tới thư viện thường xuyên, đon đả, năng nổ và tự giác. Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra, các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ họcCác em tới thư viện ngoài việc đọc truyện, báo, các em còn biết tìm đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách viết về Bác Hồ, …Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và tăng trưởng phong trào đọc sách trong nhà trường, tăng lên nhận thức của CBGVNV, học trò về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để tăng lên tri thức, kĩ năng tăng trưởng tư duy, đoàn luyện tư cách con người, góp phần đổi mới cách thức dạy học trong nhà trường.* Còn đó:Vì sách đã qua sử dụng nên 1 số cuốn bị nhàu, rách.Số lượng sách quyên góp được hơi hơi nhiều, song tập hợp chủ công là sách truyện, còn sách tham khảo ít.Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo, tin báo.II. Yêu cầu, kiến nghị.Nơi nhận:- Phòng GD (để B/C)- Lưu TVP. HIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 5PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOViệc tổ chức Ngày sách Việt Nam tại ………… 5 …….I. Công việc chỉ đạo- Thực hiện công văn số ……… của sở Giáo dục tập huấn ……. về việc tổ chức ngày hội sách Việt Nam lần thứ … 5 ………..- Thực hiện kế hoạch số ………….. ngày …….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ………….. về việc tổ chức tiến hành tổ chưc ngày sách Việt Nam lần thứ …. Trường ……………………. xây dựng kế hoạch và khai triển tiến hành trong toàn bộ CB-GV-CNV, PHHS và toàn bộ học trò nhà trường.II. Kết quả chi tiết khai mạc1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đờiThời gian tổ chức:+ Từ ngày …….. tới ……: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.+ Ngày …………. Tổ chức lễ mở đầu+ Từ ngày …….. tới ……: Treo băng rôn tại nhà trường.+ Ngày ………… gửi kế hoạch tới các bộ phận Công Đoàn, TPT, toàn bộ CB-GV-CNV nhà trường.+ Từ ngày …….. tới ……: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng- Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “Sách là nguồn của nả quý bái của loài người và là di sản xứng đáng của các lứa tuổi và tất cả quốc gia”.- Thời gian tổ chức Lễ mở đầu: …..h00 ngày ………….- Vị trí: Trường …………………………- Số người tham dự: ………. người (bao gồm Số đông CB-GV-CNV Trường và toàn bộ học trò trong trường).Quán triệt cho cán bộ, thầy cô giáo và học trò hiểu được trị giá hăng hái của ngày sách trong đòi sống tập thể, đồng thòi phát huy hiệu quả phong trào đọc, tạo nên lề thói đọc sách, góp phần tăng trưởng văn hóc đọc tronh nhà trường và tập thể.- Phát động các phong trào như:+ Đối với học trò: Thi đua giành nhiều ưu điểm, ” ngày học tốt, giờ học tốt”, trang hoàng lớp sạch đẹp, gần gũi, tổ chức trồng chăm nom hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống…+ Đối với thầy cô giáo: Đổi mới cách thức dạy học, phần mềm công nghệ thông tin vào trong công việc soạn, giảng.- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.- Thực hiện mỗi tuần 1 câu chuyện do các lớp chọn lựa và kể lại cho các bạn học trò toàn trường trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, từ đấy giúp các em rút ra được bài học ý nghĩa của câu chuyện đấy.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện, chỉ dẫn cho học trò kỷ năng, cách thức đọc sao cho có hiệu quả, đặc thù chỉ dẫn cho các em cách tìm kiến thông tin, tích lũy và sử lý thông tin. Số lượng sách luân chuyển của thư viện là 602 cuốn.- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo củ xây dựng tủ sách tình thương: chấm dứt tuần lễ được …… quyển (do học trò tặng) bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh.. tặng cho xóm ………….. xây dựng tủ sách nông thôn mới.- Thư viện trường cũng đã tổ chức giới thiệu sách tập hợp cho học trò toàn trường: bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam (….. cuốn), Tiểu thuyết Cha và Con, bộ sách giáo dục kỉ năng sống (….. cuốn).III. Bình chọn:1. Mặt làm được:- Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã có sự ân cần, tổ chức long trong buổi khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, và lôi kéo được nhiều học sinh tham gia- Phong trao thi đua học tập của học sinh trong nhà trường có những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần công tác của cán bộ giáo viên càng hăng say.- Vận động được một số thành phần xã hội tham dự hưởng ứng ngày sách và hiểu được trị giá của sách cũng như việc đọc sách.2. Giảm thiểu:- Số đối tượng tham dự hưởng ứng cuộc vận động chưa nhiều, bước đầu mới có hiệu quả trong tập thể học sinh của trường.- Cần có những biện pháp vận động sâu rộng hơn, có sức lan phệ̉a hơn ra cộng đồng như tổ chức nhiều hơn các các buổi văn hóa văn nghệ, chuyên đề học tập, đố vui để học… để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ hơn mục đích của việc đọc sách.- Chưa đặt ra nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt để học sinh và giáo viên cùng tham gia- Thư viện với số sách và phòng còn nhỏ, chưa phục vụ tốt cho việc đọc sách của học sinh.3. Kiến nghị:- Đề nghị các cơ quan cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường xây dựng 1 thư viện đạt chuẩn, phục vụ tối đa việc học cho học sinhNơi nhận:- Phòng GD&ĐT- Các đoàn thể;- Lưu: VTHIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 6PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG………Số:…….CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–……., ngày …. tháng….5 2021BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021Thực hiện…….. ngày…… của Phòng Giáo dục và Tập huấn….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021;Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường ……… báo cáo kết quả đạt được, như sau:I. Tổ chức khai triển và tiến hành.1. Công việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai1.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình họp online đối với cán bộ, thầy cô giáo viên chức. Gửi nội dung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, Facebook.Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, phụ huynh, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho 30 cán bộ, thầy cô giáo và phụ huynh học trò toàn trường.Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện của lớp sau lúc đi học quay về.Bề ngoài tiến hành: theo từng tổ, khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.1.2. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:- Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8.Gồm có:1….…………..Hiệu trưởngTrưởng ban2….…………..Phó hiệu trưởngPhó ban3….…………..KT- kiêm văn thưỦy viên* Kế hoạch tổ chức tiến hành:Nhà trường Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch tự học, bồi dưỡng tri thức thường xuyên trong 5 học 2020 – 2021, đọc sách ở nhà, học tập mọi khi, mọi nơi.Tổ chức toàn bộ CBGVNV tham dự học tập trên thông tin bằng bề ngoài online trên website của trường, của Phòng và của Sở giáo dục, tạo nhóm kết nối trên Zalo các thành viên trong trường và lãnh đạo các nhóm, lớp lập nhóm Zalo của lớp để gửi bài giảng cho các con học ở nhà theo phương châm “tạm ngừng tới trường, ko ngừng học” bàn luận các vấn đề về chăm nom, giáo dục trẻ trong mùa dịch, cách phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền và tới 100% phụ huynh về Chỉ Thị của Thủ Tướng chính phủ đặc thù là Chỉ Thị số 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ trong việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.100% CBGVNV và người nhà trong gia đình khai báo y tế đầy đủ thường xuyên cập nhật các thông tin về phòng chống dịch bệnh trên loa truyền thanh của xã vào các buổi sáng sớm và buổi chiều các, cập nhật thường xuyên các Chỉ Thị của chính phủ, văn bản của tỉnh, huyện, xã. Giúp phụ huynh học trò trong khai báo y tế bằng bề ngoài thông tin Dế yêu giữa phụ huynh và thầy cô giáo. Khích lệ CBGVNV và phụ huynh cấp nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên Zalo, tivi và chỉ dẫn các cháu học trò xem các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, phụ huynh đọc sách, kể chuyện cho các con nghe khi mà phòng dịch ở nhà.Thời gian 2 tuần vào các buổi tối chỉ cần khoảng phòng chống dịch giãn cách ly xã hội để. CBGVNV lên nhóm để bàn luận các giải pháp tuyên truyền với phụ huynh học trò.Tổ chức theo nhóm lớp trên Zalo giữa phụ huynh và học trò thầy cô giáo từng nhóm lớp trên Zalo của nhóm lớp đảm trách.Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày đọc sách theo khối, nhóm, lớp.2. Nội dung hoạt động đã khai triển:2.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.Trong thời kì giãn cách xã hội Nhà trường đã phát động phong trào học tập, tự học nghiên cứu tài liệu …cho thầy cô giáo, viên chức toàn trường, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của việc tự học mọi khi ở nhà. Đặc thù cập nhất thường xuyên các tin tức về về chỉ thị 15 và 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội nhằm góp phần đẩy lùi bệnh dịch phát tán trong tập thể. Thực hiện ngặt nghèo việc dãn cách xã hội tuyên truyền tới mỗi gia đình, mỗi người dân mỗi CBGVNV phụ huynh và học trò trong trường nghiêm chỉnh tiến hành chỉ thị của chính phủ và tiến hành phòng chống bệnh theo chỉ dẫn của bộ y tế. Cập nhật kịp thời các thông tin liên can tới công tác nghề nghiệp, trang bị thêm cho mình những tri thức kĩ năng trong công tác, tiếp nhận những điểm mới thông minh trong công cuộc đổi mới tổ quốc.Tham gia sưu tầm các tư liệu, tài liệu cùng nhau san sớt về sách và tài liệu học. 100% Giáo viên đã gửi cẩm nang về cách chăm nom trẻ, dinh dưỡng đối với trẻ măng non trong mùa phòng chống dịch bệnh, đặc thù là bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.Đối với Học trò thầy cô giáo thường xuyên gửi cho gia đình trẻ các hoạt động trong chương trình chăm nom giáo dục trẻ của các tuần trong học kỳ 2 để trẻ được xem các tiết dạy của cô truyền đạt trên YouTube trên Zalo kết nối giữa phụ huynh và thầy cô giáo cho trẻ những tri thức, kĩ năng căn bản nhất trong chương trình.Nhà trường Tuyên truyền, giới thiệu sách các cuốn sách có nội dung phù thống nhất tới với phụ huynh cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy vận dụng công nghệ thông tin.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khuyến khích thầy cô giáo tham dự hưởng ứng ngày đọc sách trên Facebook, trên YouTube, trên báo giáo dục thời đại, báo dân chúng của chi bộ.Bề ngoài tiến hành: Theo từng khối, lớp, thầy cô giáo đăng ký mượn sách về nhà đọc. Học trò và phụ huynh được nhà trường và thầy cô giáo chuyển tải các nội dung tuyên truyền về chăm nom, dinh dưỡng, dạy con các kĩ năng sống, dạy trẻ các bề ngoài trên mạng và tuyên truyền các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tập thể qua Zalo, Facebook…2.2. Nội dung hoạt động đã tổ chức hưởng ứngTổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8Tổ chức chọn lựa các tài liệu là chỉ thị của chính phủ, văn bản của các đơn vị quản lý về phòng chống dịch bệnh, sách tham khảo, sách chương trình giáo dục, truyện tranh thế hệ măng non, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu qua Zalo, Facebook…Xếp đặt sách trưng bày – giới thiệu sách tại tủ sách của nhà trường lúc GV cần tới lấy những phải bảo đảm nguyên lý vệ sinh phòng chống dịch, lúc thầy cô giáo tới lấy phải báo cáo BGH cho phép từng người lấy tài liệu tránh nhiều người xúc tiếp nhau. Khuyến khích Gv trang hoàng góc sách, góc học tập, góc thư viện của lớp với nội dung thu hút, hình ảnh sinh động lôi cuốn trẻ để sẵn sàng đón trẻ đi học quay về sau đợt nghỉ học chống dịch kéo dài.Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện với chủ đề “Tủ sách cho bạn và cho tôi”. Nhà trường huy động cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, ba má học trò học trò tham dự ngày đọc sách.2.3. Tổ chức quyên góp sách cho tủ sách nhà trường sau lúc trẻ đi học quay về:Phát động, tổ chức quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp làm phong phú hơn để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, bàn luận bàn luận trong nhóm.II. Bình chọn chung1. Kết quả đạt được:Số lượt CB, thầy cô giáo, viên chức tham dự đọc sách bằng các bề ngoài không giống nhau là 30/30 người = 100phần trămSố phụ huynh và học trò được tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng các bề ngoài trên Zalo, Facebook, YouTube là 420 phụ huynh. Phần to các cháu được ba má cho học trên Zalo, truyền hình phê duyệt các chương trình dành cho thiếu nhi, qua kênh YouTube Kids.1.1. Thế mạnh:Hầu hết học trò của nhà trường thích xem tranh ảnh về các con vật ngộ nghĩnh và tranh chuyện dành cho trẻ măng non. Và các bài học cô giáo chuyển đến trên dế yêu của thầy u.Trẻ được xem tranh ảnh về Bác Hồ và các loại tranh về quê hương tổ quốc, các danh lam thắng cảnh, đọc các chữ cái, chữ số trẻ ham thích và đam mê xem tranh ảnh thầy cô giáo chuyển vào Zalo nhóm của lớp.100% CBGVNV tham dự ngày sách Việt Nam đon đả đam mê với việc đọc sách.1 số phụ huynh tham dự hăng hái vào việc bàn luận giữa thầy cô giáo với phụ huynh chỉ cần khoảng phòng chống dịch covid-19 qua Zalo, Facebook.1.2. Giảm thiểuTrong thời khắc học trò nghỉ ở nhà và dãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên việc đọc sách tập hợp ko có, các tài liệu được chuyển tải tới toàn bộ CBGVNV và phụ huynh học trò ko được nhiều, rất giảm thiểu. Học trò xem sách ở nhà còn rất ít, phần to phụ huynh ở nông thôn nên ít sắm sách, truyện tranh cho trẻ xem, đọc nhưng mà chủ công cho trẻ xem sách, tranh qua truyền hình, Zalo và mạng xã hội…Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.100% là học trò măng non chưa biết chữ nên chủ công hưởng ứng ngày sách Việt Nam qua xem tranh ảnh và đọc chữ cái, chữ số…2. Yêu cầu kiến nghị.Tiếp tục phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường và khuyến khích các bậc phụ huynh ủng hộ sách cho các cháu bổ sung vào Góc học tập hoặc góc thư viện của lớp sau lúc học trò đi học quay về.Các ngành ân cần tới việc đầu cơ kinh phí cho người kiêm nhiệm thư viện và các trang thiết bị cho thư viện của các trường.Trên đây là báo cáo kết quả thật hiện Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8 5 học 2020 – 2021 của trường….……………/.Nơi nhận:- Phòng GDĐT (báo cáo);- Lưu (VT); (Thư viện)PHÓ HIỆU TRƯỞNG….…………..

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #ngày #hội #đọc #sách #Việt #Nam #5 #Kết #quả #tổ #chức #Ngày #Sách #Việt #Nam #lần #thứ #5

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021 gồm 6 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để báo cáo lại toàn thể kết quả của công việc tổ chức, khai triển phong trào đọc sách 5 2021. Sau đấy đưa ra bình chọn chung về những gì đã đạt được, thế mạnh, thiếu sót và những yêu cầu kiến nghị.

Ngày sách Việt Nam diễn ra vào ngày 21/4 hàng 5, thông thường sau lúc tổ chức ngày hội đọc sách xong các trường học thường phải báo cáo kết quả gửi lên phòng Giáo dục & Tập huấn. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 6 mẫu báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021 trong bài viết dưới đây:

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

Số: /BC-…… ……, ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ …. 5 ……………

Căn cứ Kế hoạch………………… ngày………… của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. tại tỉnh…………….. 5 ……………;

Thực hiện Công văn lãnh đạo số…………………. ngày……………. của Sở Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;

Thực hiện Công văn lãnh đạo s……………. ngày……….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;

Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường……………….. báo cáo kết quả đạt được, như sau:

1. Kết quả khai triển tiến hành.

1.1/. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình phát thanh Mầm non, sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách cho …… cán bộ, thầy cô giáo và ……. học trò với ….. cuộc.

Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho …… cán bộ, thầy cô giáo và …… học trò với ….. cuộc.

Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện.

Bề ngoài tiến hành: theo từng khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.

1.2/. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:

– Quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam

Ban chỉ đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 5 …………… gồm:

1. ….………………………… – Trưởng ban

2. ….………………………… – Phó Trưởng ban

3. ….………………………… – Phó Trưởng ban

4. ….………………………… – Thư kí

5. ….. GVCN/…. lớp – Ủy viên

– Kế hoạch tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam.

Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, 5 …………… (có kế hoạch kèm theo)

Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày Sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách (21/4/……………) – (có kế hoạch cắt cử kèm theo)

1.3/ Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.

– Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề ……………… (có chương trình tiến hành kèm theo)

Tổ chức chọn lựa các tài liệu là sách lịch sử, đạo đức, kĩ năng sống, sách tham khảo, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu, trưng bày tại thư viện

– Xếp đặt – trưng bày – giới thiệu sách.

– Xếp sách nghệ thuật hình chữ S, cánh chim hòa bình.

– Thi mày mò về sách qua việc tham dự chương trình đố vui về sách

– Tổ chức vẽ, chấm, chọn tranh theo sách để trưng bày vào Ngày hội đọc sách.

– Xây dựng, tổ chức tiến hành chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đọc sách.

– Huy động cha, mẹ học trò quyên góp sách xây dựng tủ sách đặt tại lớp học ……

1.4/ Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học trò:

Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em có cảnh ngộ gian khổ, các em ở vùng sâu, vùng xa.

– Tổng số sách quyên góp được: ……………….. Trong đấy:

+ Sách giáo khoa: …………….. cuốn;

+ Sách bài tập: …………….. cuốn;

+ Sách truyện thiếu nhi: …………….. cuốn;

+ Sách tham khảo: …………….. cuốn;

– Tặng cho ………. em, tổng giá trị ……………. đồng.

1.5/ Kết quả đạt được:

– Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại thư viện: ……………..

– Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại lớp học: ……………..

– Số thầy cô giáo, học trò tham dự Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: ……

2. Nhận xét bình chọn chung

2.1/ Thế mạnh:

Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử …

Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………….. lớp …

Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.

Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.

Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.

2.2/ Giảm thiểu

Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.

1 số học trò chưa có tinh thần tham dự quyên góp sách.

1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.

Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.

3. Yêu cầu kiến nghị Phòng GD&ĐT:

Lập mưu hoạch lãnh đạo tiến hành Ngày Sách Việt Nam ngay từ đầu 5 học.

Tổ chức 1 số hoạt động của Thư viện cấp huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả khai triển tiến hành Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. 5 …………… của trường……………

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT (báo cáo);
– Lưu (VT); (Thư viện)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

Số: /BC-……

……, ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam;

Kế hoạch số …/KH-UBND ngày…………… của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20………;

Công văn số …/SGDDT-VP ngày…………… về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20…….. trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;

Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường …………..

Thư viện trường ………………………… …………… xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày hội đọc sách 5 học 20… – 20… như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

– Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm suy tôn trị giá của sách và “Văn hóa đọc”.

– Khuyến khích đưa phong trào đọc sách biến thành lề thói, nét đẹp văn hóa trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò toàn trường từ đấy xúc tiến phong trào đọc sách trong nhà trường.

– Góp phần tăng lên trình độ, chất lượng tập huấn của nhà trường trong quá trình tổ quốc đổi mới và hội nhập.

– Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần tiến hành phong trào “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.

2. Đề xuất

– Tổ chức ngày hội đọc phải lôi cuốn được sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.

– Tổ chức phải bảo đảm đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra 1 ko khí vui mừng có ích.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

– Ngày 18/04/20…

– Ngày 17/04 /20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

– Ngày 21/04/20…

– Ngày 22/04/20…

– Ngày 24/04/20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

2. Vị trí.

– Tại phòng kho và phòng đọc thư viện.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM

– Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.

– Học trò.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

– “Ngày hội đọc sách”

– “Kế hoạch bé”

2. Bề ngoài tổ chức

– Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có cảnh ngộ gian khổ, các em bé vùng sâu, vùng xa.

– Tổ chức cho các em học trò theo khối lớp và thầy cô giáo đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.

3. Kết quả đạt được

a. “Kế hoạch bé”

– Thời gian: Ngày 18/4/20…

– Kết quả chi tiết như sau:

Tổng số sách nhận được: … cuốn.

· Sách giáo khoa: … cuốn trong đấy:

· Sách bài tập: … cuốn.

· Sách truyện thiếu nhi: … cuốn.

· Sách tham khảo: … cuốn.

* Thế mạnh:

– Các em học trò tham dự đon đả, tự giác.

– Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.

* Nhược điểm:

– Vì sách đã qua sữ dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.

– 1 số học trò ko có tinh thần tham dự quyên góp sách.

b. Ngày hội đọc sách:

– Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.

– Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thi các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

– Các em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

Chi tiết số lượng sách như sau:

· Sách tham khảo: … tên sách với tổng số … bản.

· Sách Kim đồng: … tên sách với tổng số … bản.

· Sách về Bác Hồ: … tên sách với tổng số … bản.

Ngoài ra còn các loại báo như: Mực tim, thiếu niên, sao mai…

* Kết quả đọc sách chi tiết như sau:

+ Lớp 6C, 8B (17/4/20… – đọc theo định kỳ ngày đọc tại thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.

+ Lớp 7A; 7B (21/4/20…) các em tới thư viện đọc với tất cả … học trò tham dự đọc.

+ Lớp 9A; 9B (22/4/20…) với tổng số có … học trò tham dự đọc.

+ Lớp 6A; 6B (24/4/20… – Đọc theo định kỳ ngày đọc tại Thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.

* Thế mạnh:

– Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………………….

– Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.

– Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.

* Nhược điểm:

– 1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.

– Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.

Người làm báo cáo

Hiệu Trưởng

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 3

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

Số: /BC-……

……, ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Căn cứ công văn số:………………. ngày………………của phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Trường……………………xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam chi tiết như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

– Xây dựng và tăng trưởng phong trào đọc sách trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò, trong toàn trường, hướng đến 1 xã hội học tập, 1 nét đẹp trong đời sống ý thức của tập thể.

– Suy tôn trị giá của sách, khẳng định vai trò, địa điểm, tầm quan trọng của sách trong công việc giảng dạy, học tập, xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường.

– Tăng lên phận sự của cán bộ thầy cô giáo, học trò đối với việc xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc.

2. Đề xuất

– Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham dự của đa phần cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường với các hoạt động phong phú và nhiều chủng loại.

– Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam bảo đảm long trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng hăng hái của hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo và học trò tạo động lực góp phần tăng lên nhận thức về văn hóa đọc.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Nhà trường khai triển kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tính từ lúc …… tới hết……….

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”

2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại thư viện nhà trường cho cán bộ, thầy cô giáo, học trò với các nội dung:

– Tổ chức tìm đọc sách, tài liệu (trực tiếp tại thư viện) chuyên dụng cho cho việc giảng dạy và học tập.

3. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện Nhà trường; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách trong các khối lớp.

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ dẫn học trò khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có tinh thần phận sự xây dựng văn hóa đọc.

4. Phát động phong trào quyên góp SGK, STK, STN… cũ để ủng hộ và cung cấp các trường vùng sâu, vùng xa và vùng gian khổ (tính từ lúc ngày …… tới…………..).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đ/C Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch khai triển tiến hành hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”.

2. Đoàn thanh niên trang hoàng khánh tiết và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền từ…… tới…….

3. Đ/C cán bộ thư viện phối liên kết với Đ/C phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam 21/4 và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường và trên trang Web nhà trường trước ngày……..

4. Đ/C tổng đảm trách đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào quyên góp sách cũ cho học trò nơi vùng sâu, vùng xa (thời kì từ ngày…… tới……)

5. Đ/c …………… tổng đảm trách xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách” trong các khối lớp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai triển tiến hành.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội đọc sách:

– Nhiệt liệt hưởng ứng ngày sách Việt Nam 5……….(18/4 – 23/4)

– Hãy hăng hái đọc sách để mở rộng kiến thức và đoàn luyện tư cách !

3. Tổ chức tuần đọc sách từ ngày …… tới……..

4. Chỉ đạo 3 tổ chuyên môn phát động phong trào đọc sách trong các tổ viên của tổ:

5. Đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền đi lại học trò tham dự hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng việc ủng hộ sách cũ cho học trò vùng sâu, vùng xa, học trò có cảnh ngộ gian khổ.

6. Chỉ đạo đoàn đội tổ chức hội thi “kể chuyện theo sách”, học trò các khối lớp hưởng ứng tham dự dự thi (thời kì tổ chức tham dự từ ….. tới ).

7. Sau tuần lễ khai triển có sơ kết bình chọn kết quả thật hiện.

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 4

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

Số: /BC-…… ……, ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….

Thực hiện Công văn số 1246/BGD&ĐT-GDTX ngày 28/3/……………của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3;

Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 28/3/……………của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;

Công văn số 621/SGD&ĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Tập huấn Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;

Công văn số 232/GDĐT ngày 7/4/……………của Phòng Giáo dục và Tập huấn Tuyên Hóa về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………;

Công văn số 183/UBND ngày 15/4/……………của Uỷ ban dân chúng huyện Tuyên Hóa về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” 21/4;

Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………của trường TH Sơn Hóa.

Thư viện trường TH Sơn Hóa xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………như sau:

I. Công việc lãnh đạo

Ngay sau lúc thu được kế hoạch lãnh đạo của cấp trên, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….

Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….

Họp cắt cử nhiệm vụ cho từng thành viên

Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên và tổ chuyên môn để khai triển tiến hành.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều bề ngoài, như: treo khẩu hiệu trước trụ trở trường học, tuyên truyền qua buổi chào cờ đầu tuần, qua chương trình phát thanh mầm non đầu các buổi học…

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp, mỗi CBGVNV và học trò góp chí ít 1 quyển sách (sách tham khảo, truyện,…)

Huy động phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện nhà trường thêm phong phú, với phương châm “Góp 1 quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”

Phát động phong trào xây dựng lề thói đọc sách tại trường, tại gia đình và những ko gian phù hợp trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò.

Chỉ đạo xây dựng kết thúc công trình thư viện xanh và đưa vào hoạt động.

II. Kết quả thật hiện theo từng hoạt động

1. Thuận lợi, gian khổ.

A. Thuận lợi:

Được sự ân cần lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, nhà trường và sự phối liên kết chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, lôi cuốn sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường, đặc thù đã huy động được sự tham dự của 1 số phụ huynh học trò.

Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập, nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần tiến hành tốt phong trào xây dựng “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.

Tạo lề thói đọc sách cho CBGVNV và học trò.

B. Khó khăn:

Việc tổ chức “Kế hoạch bé” có 1 số ít em chưa tham dự do ko có sách để quyên góp.

Vì trường có 2 điểm nên việc tổ chức các hoạt động phải dàn trải ở cả 2 vị trí.

Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú

1. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

*. Thời gian tổ chức

Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được diễn ra thường xuyên trong 5, trọng điểm từ tháng 3 tới hết tháng 4.

Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được diễn ra ngày 20/4/…………….

*. Vị trí.

Tại phòng đọc thư viện, sân trường và ở thư viện xanh của nhà trường.

*. Nhân vật tham dự.

Tất cả cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.

*. Nội dung.

– “Kế hoạch bé”

“Ngày hội đọc sách”

*. Bề ngoài tổ chức

Phát động, tổ chức thầy cô giáo, học trò, phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện trường học, thư viện lớp học.

Tổ chức cho thầy cô giáo, học trò đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện và ở thư viện xanh.

2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

Ghi rõ tên chủ đề

– Số Chủ đề tiến hành:

1

“Đọc sách cho tương lai”

– Số người tham dự:

275

3. Hoạt động quyên góp sách, tăng trưởng thư viện; số lượng người tham dự đọc sách.

– Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:

– Số lượng sách GV, học trò quyên góp cho thư viện trường học:

279

– Số lượng sách GV, học trò quyên góp giúp các trường gian khổ:

0

– Số lượng người tham dự đọc sách chỉ cần khoảng tổ chức:

275

4. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)

– Số lần tổ chức:

1

– Số người tham dự:

275

5. Mở các lớp giáo dục kĩ năng, phương pháp đọc:

– Số lớp:

0

– Số lượt người tham dự:

0

– Số lớp chuyên đề được mở tại các TT HTCĐ

0

I. Bình chọn chung

* Thế mạnh:

Hầu hết các loại sách do CBGVNV và học trò quyên góp được đều có trị giá sử dụng.

Số lượng các em tham dự đọc sách hơi hơi đông. Các em thường tới thư viện thường xuyên, đon đả, năng nổ và tự giác. Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra, các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em tới thư viện ngoài việc đọc truyện, báo, các em còn biết tìm đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách viết về Bác Hồ, …

Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và tăng trưởng phong trào đọc sách trong nhà trường, tăng lên nhận thức của CBGVNV, học trò về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để tăng lên tri thức, kĩ năng tăng trưởng tư duy, đoàn luyện tư cách con người, góp phần đổi mới cách thức dạy học trong nhà trường.

* Còn đó:

Vì sách đã qua sử dụng nên 1 số cuốn bị nhàu, rách.

Số lượng sách quyên góp được hơi hơi nhiều, song tập hợp chủ công là sách truyện, còn sách tham khảo ít.

Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo, tin báo.

II. Yêu cầu, kiến nghị.

Nơi nhận:

– Phòng GD (để B/C)
– Lưu TV

P. HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 5

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

Số: /BC-…… ……, ngày … tháng … 5 20…

BÁO CÁO
Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam tại ………… 5 …….

I. Công việc lãnh đạo

– Thực hiện công văn số ……… của sở Giáo dục tập huấn ……. về việc tổ chức ngày hội sách Việt Nam lần thứ … 5 ………..

– Thực hiện kế hoạch số ………….. ngày …….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ………….. về việc tổ chức tiến hành tổ chưc ngày sách Việt Nam lần thứ …. Trường ……………………. xây dựng kế hoạch và khai triển tiến hành trong toàn bộ CB-GV-CNV, PHHS và toàn bộ học trò nhà trường.

II. Kết quả chi tiết mở đầu

1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thời gian tổ chức:

+ Từ ngày …….. tới ……: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

+ Ngày …………. Tổ chức lễ mở đầu

+ Từ ngày …….. tới ……: Treo băng rôn tại nhà trường.

+ Ngày ………… gửi kế hoạch tới các bộ phận Công Đoàn, TPT, toàn bộ CB-GV-CNV nhà trường.

+ Từ ngày …….. tới ……: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

– Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “Sách là nguồn của nả quý bái của loài người và là di sản xứng đáng của các lứa tuổi và tất cả quốc gia”.

– Thời gian tổ chức Lễ mở đầu: …..h00 ngày ………….

– Vị trí: Trường …………………………

– Số người tham dự: ………. người (bao gồm Số đông CB-GV-CNV Trường và toàn bộ học trò trong trường).

Quán triệt cho cán bộ, thầy cô giáo và học trò hiểu được trị giá hăng hái của ngày sách trong đòi sống tập thể, đồng thòi phát huy hiệu quả phong trào đọc, tạo nên lề thói đọc sách, góp phần tăng trưởng văn hóc đọc tronh nhà trường và tập thể.

– Phát động các phong trào như:

+ Đối với học trò: Thi đua giành nhiều ưu điểm, ” ngày học tốt, giờ học tốt”, trang hoàng lớp sạch đẹp, gần gũi, tổ chức trồng chăm nom hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống…

+ Đối với thầy cô giáo: Đổi mới cách thức dạy học, phần mềm công nghệ thông tin vào trong công việc soạn, giảng.

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

– Thực hiện mỗi tuần 1 câu chuyện do các lớp chọn lựa và kể lại cho các bạn học trò toàn trường trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, từ đấy giúp các em rút ra được bài học ý nghĩa của câu chuyện đấy.

– Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện, chỉ dẫn cho học trò kỷ năng, cách thức đọc sao cho có hiệu quả, đặc thù chỉ dẫn cho các em cách tìm kiến thông tin, tích lũy và sử lý thông tin. Số lượng sách luân chuyển của thư viện là 602 cuốn.

– Tổ chức quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo củ xây dựng tủ sách tình thương: chấm dứt tuần lễ được …… quyển (do học trò tặng) bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh.. tặng cho xóm ………….. xây dựng tủ sách nông thôn mới.

– Thư viện trường cũng đã tổ chức giới thiệu sách tập hợp cho học trò toàn trường: bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam (….. cuốn), Tiểu thuyết Cha và Con, bộ sách giáo dục kỉ năng sống (….. cuốn).

III. Bình chọn:

1. Mặt làm được:

– Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã có sự ân cần, tổ chức long trong buổi khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, và lôi kéo được nhiều học sinh tham dự

– Phong trao thi đua học tập của học sinh trong nhà trường có những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần công tác của cán bộ giáo viên càng hăng say.

– Vận động được một số thành phần xã hội tham dự hưởng ứng ngày sách và hiểu được trị giá của sách cũng như việc đọc sách.

2. Giảm thiểu:

– Số đối tượng tham dự hưởng ứng cuộc vận động chưa nhiều, bước đầu mới có hiệu quả trong tập thể học sinh của trường.

– Cần có những biện pháp vận động sâu rộng hơn, có sức lan phệ̉a hơn ra cộng đồng như tổ chức nhiều hơn các các buổi văn hóa văn nghệ, chuyên đề học tập, đố vui để học… để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ hơn mục đích của việc đọc sách.

– Chưa đặt ra nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt để học sinh và giáo viên cùng tham dự

– Thư viện với số sách và phòng còn nhỏ, chưa phục vụ tốt cho việc đọc sách của học sinh.

3. Kiến nghị:

– Đề nghị các cơ quan cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường xây dựng 1 thư viện đạt chuẩn, phục vụ tối đa việc học cho học sinh

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT
– Các đoàn thể;
– Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 6

PHÒNG GD&ĐT……….
TRƯỜNG……

Số:…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
————–

…., ngày . tháng.5 2021

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021

Thực hiện…….. ngày…… của Phòng Giáo dục và Tập huấn….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021;

Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường ……… báo cáo kết quả đạt được, như sau:

I. Tổ chức khai triển và tiến hành.

1. Công việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch khai triển

1.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình họp online đối với cán bộ, thầy cô giáo viên chức. Gửi nội dung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, Facebook.

Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, phụ huynh, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho 30 cán bộ, thầy cô giáo và phụ huynh học trò toàn trường.

Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện của lớp sau lúc đi học quay về.

Bề ngoài tiến hành: theo từng tổ, khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.

1.2. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:

– Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8.

Gồm có:

1 ….………….. Hiệu trưởng Trưởng ban
2 ….………….. Phó hiệu trưởng Phó ban
3 ….………….. KT- kiêm văn thư Ủy viên

* Kế hoạch tổ chức tiến hành:

Nhà trường Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch tự học, bồi dưỡng tri thức thường xuyên trong 5 học 2020 – 2021, đọc sách ở nhà, học tập mọi khi, mọi nơi.

Tổ chức toàn bộ CBGVNV tham dự học tập trên thông tin bằng bề ngoài online trên website của trường, của Phòng và của Sở giáo dục, tạo nhóm kết nối trên Zalo các thành viên trong trường và lãnh đạo các nhóm, lớp lập nhóm Zalo của lớp để gửi bài giảng cho các con học ở nhà theo phương châm “tạm ngừng tới trường, ko ngừng học” bàn luận các vấn đề về chăm nom, giáo dục trẻ trong mùa dịch, cách phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền và tới 100% phụ huynh về Chỉ Thị của Thủ Tướng chính phủ đặc thù là Chỉ Thị số 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ trong việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.

100% CBGVNV và người nhà trong gia đình khai báo y tế đầy đủ thường xuyên cập nhật các thông tin về phòng chống dịch bệnh trên loa truyền thanh của xã vào các buổi sáng sớm và buổi chiều các, cập nhật thường xuyên các Chỉ Thị của chính phủ, văn bản của tỉnh, huyện, xã. Giúp phụ huynh học trò trong khai báo y tế bằng bề ngoài thông tin Dế yêu giữa phụ huynh và thầy cô giáo. Khích lệ CBGVNV và phụ huynh cấp nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên Zalo, tivi và chỉ dẫn các cháu học trò xem các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, phụ huynh đọc sách, kể chuyện cho các con nghe khi mà phòng dịch ở nhà.

Thời gian 2 tuần vào các buổi tối chỉ cần khoảng phòng chống dịch giãn cách ly xã hội để. CBGVNV lên nhóm để bàn luận các giải pháp tuyên truyền với phụ huynh học trò.

Tổ chức theo nhóm lớp trên Zalo giữa phụ huynh và học trò thầy cô giáo từng nhóm lớp trên Zalo của nhóm lớp đảm trách.

Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày đọc sách theo khối, nhóm, lớp.

2. Nội dung hoạt động đã khai triển:

2.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Trong thời kì giãn cách xã hội Nhà trường đã phát động phong trào học tập, tự học nghiên cứu tài liệu …cho thầy cô giáo, viên chức toàn trường, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của việc tự học mọi khi ở nhà. Đặc thù cập nhất thường xuyên các tin tức về về chỉ thị 15 và 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội nhằm góp phần đẩy lùi bệnh dịch phát tán trong tập thể. Thực hiện ngặt nghèo việc dãn cách xã hội tuyên truyền tới mỗi gia đình, mỗi người dân mỗi CBGVNV phụ huynh và học trò trong trường nghiêm chỉnh tiến hành chỉ thị của chính phủ và tiến hành phòng chống bệnh theo chỉ dẫn của bộ y tế. Cập nhật kịp thời các thông tin liên can tới công tác nghề nghiệp, trang bị thêm cho mình những tri thức kĩ năng trong công tác, tiếp nhận những điểm mới thông minh trong công cuộc đổi mới tổ quốc.

Tham gia sưu tầm các tư liệu, tài liệu cùng nhau san sớt về sách và tài liệu học. 100% Giáo viên đã gửi cẩm nang về cách chăm nom trẻ, dinh dưỡng đối với trẻ măng non trong mùa phòng chống dịch bệnh, đặc thù là bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Đối với Học trò thầy cô giáo thường xuyên gửi cho gia đình trẻ các hoạt động trong chương trình chăm nom giáo dục trẻ của các tuần trong học kỳ 2 để trẻ được xem các tiết dạy của cô truyền đạt trên YouTube trên Zalo kết nối giữa phụ huynh và thầy cô giáo cho trẻ những tri thức, kĩ năng căn bản nhất trong chương trình.

Nhà trường Tuyên truyền, giới thiệu sách các cuốn sách có nội dung phù thống nhất tới với phụ huynh cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy vận dụng công nghệ thông tin.

Khuyến khích thầy cô giáo tham dự hưởng ứng ngày đọc sách trên Facebook, trên YouTube, trên báo giáo dục thời đại, báo dân chúng của chi bộ.

Bề ngoài tiến hành: Theo từng khối, lớp, thầy cô giáo đăng ký mượn sách về nhà đọc. Học trò và phụ huynh được nhà trường và thầy cô giáo chuyển tải các nội dung tuyên truyền về chăm nom, dinh dưỡng, dạy con các kĩ năng sống, dạy trẻ các bề ngoài trên mạng và tuyên truyền các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tập thể qua Zalo, Facebook…

2.2. Nội dung hoạt động đã tổ chức hưởng ứng

Tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8

Tổ chức chọn lựa các tài liệu là chỉ thị của chính phủ, văn bản của các đơn vị quản lý về phòng chống dịch bệnh, sách tham khảo, sách chương trình giáo dục, truyện tranh thế hệ măng non, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu qua Zalo, Facebook…

Xếp đặt sách trưng bày – giới thiệu sách tại tủ sách của nhà trường lúc GV cần tới lấy những phải bảo đảm nguyên lý vệ sinh phòng chống dịch, lúc thầy cô giáo tới lấy phải báo cáo BGH cho phép từng người lấy tài liệu tránh nhiều người xúc tiếp nhau. Khuyến khích Gv trang hoàng góc sách, góc học tập, góc thư viện của lớp với nội dung thu hút, hình ảnh sinh động lôi cuốn trẻ để sẵn sàng đón trẻ đi học quay về sau đợt nghỉ học chống dịch kéo dài.

Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện với chủ đề “Tủ sách cho bạn và cho tôi”. Nhà trường huy động cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, ba má học trò học trò tham dự ngày đọc sách.

2.3. Tổ chức quyên góp sách cho tủ sách nhà trường sau lúc trẻ đi học quay về:

Phát động, tổ chức quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp làm phong phú hơn để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, bàn luận bàn luận trong nhóm.

II. Bình chọn chung

1. Kết quả đạt được:

Số lượt CB, thầy cô giáo, viên chức tham dự đọc sách bằng các bề ngoài không giống nhau là 30/30 người = 100%

Số phụ huynh và học trò được tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng các bề ngoài trên Zalo, Facebook, YouTube là 420 phụ huynh. Phần to các cháu được ba má cho học trên Zalo, truyền hình phê duyệt các chương trình dành cho thiếu nhi, qua kênh YouTube Kids.

1.1. Thế mạnh:

Hầu hết học trò của nhà trường thích xem tranh ảnh về các con vật ngộ nghĩnh và tranh chuyện dành cho trẻ măng non. Và các bài học cô giáo chuyển đến trên dế yêu của thầy u.

Trẻ được xem tranh ảnh về Bác Hồ và các loại tranh về quê hương tổ quốc, các danh lam thắng cảnh, đọc các chữ cái, chữ số trẻ ham thích và đam mê xem tranh ảnh thầy cô giáo chuyển vào Zalo nhóm của lớp.

100% CBGVNV tham dự ngày sách Việt Nam đon đả đam mê với việc đọc sách.

1 số phụ huynh tham dự hăng hái vào việc bàn luận giữa thầy cô giáo với phụ huynh chỉ cần khoảng phòng chống dịch covid-19 qua Zalo, Facebook.

1.2. Giảm thiểu

Trong thời khắc học trò nghỉ ở nhà và dãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên việc đọc sách tập hợp ko có, các tài liệu được chuyển tải tới toàn bộ CBGVNV và phụ huynh học trò ko được nhiều, rất giảm thiểu. Học trò xem sách ở nhà còn rất ít, phần to phụ huynh ở nông thôn nên ít sắm sách, truyện tranh cho trẻ xem, đọc nhưng mà chủ công cho trẻ xem sách, tranh qua truyền hình, Zalo và mạng xã hội…

Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.

100% là học trò măng non chưa biết chữ nên chủ công hưởng ứng ngày sách Việt Nam qua xem tranh ảnh và đọc chữ cái, chữ số…

2. Yêu cầu kiến nghị.

Tiếp tục phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường và khuyến khích các bậc phụ huynh ủng hộ sách cho các cháu bổ sung vào Góc học tập hoặc góc thư viện của lớp sau lúc học trò đi học quay về.

Các ngành ân cần tới việc đầu cơ kinh phí cho người kiêm nhiệm thư viện và các trang thiết bị cho thư viện của các trường.

Trên đây là báo cáo kết quả thật hiện Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8 5 học 2020 – 2021 của trường….……………/.

Nơi nhận:

– Phòng GDĐT (báo cáo);

– Lưu (VT); (Thư viện)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

….…………..

.

Xem thêm thông tin Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam năm 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021 Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021 gồm 6 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để báo cáo lại toàn thể kết quả của công việc tổ chức, khai triển phong trào đọc sách 5 2021. Sau đấy đưa ra bình chọn chung về những gì đã đạt được, thế mạnh, thiếu sót và những yêu cầu kiến nghị.Ngày sách Việt Nam diễn ra vào ngày 21/4 hàng 5, thông thường sau lúc tổ chức ngày hội đọc sách xong các trường học thường phải báo cáo kết quả gửi lên phòng Giáo dục & Tập huấn. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo 6 mẫu báo cáo kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021 trong bài viết dưới đây:Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 5 2021Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 1Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 2Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 3Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 4Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 5Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 6(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 1PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ …. 5 ……………Căn cứ Kế hoạch………………… ngày………… của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. tại tỉnh…………….. 5 ……………;Thực hiện Công văn lãnh đạo số…………………. ngày……………. của Sở Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;Thực hiện Công văn lãnh đạo s……………. ngày……….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 5 ……………;Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường……………….. báo cáo kết quả đạt được, như sau:1. Kết quả khai triển tiến hành.1.1/. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình phát thanh Mầm non, sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách cho …… cán bộ, thầy cô giáo và ……. học trò với ….. cuộc.Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho …… cán bộ, thầy cô giáo và …… học trò với ….. cuộc.Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện.Bề ngoài tiến hành: theo từng khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.1.2/. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:- Quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt NamBan chỉ đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 5 …………… gồm:1. ….………………………… – Trưởng ban2. ….………………………… – Phó Trưởng ban3. ….………………………… – Phó Trưởng ban4. ….………………………… – Thư kí5. ….. GVCN/…. lớp – Ủy viên- Kế hoạch tổ chức tiến hành Ngày sách Việt Nam.Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, 5 …………… (có kế hoạch kèm theo)(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày Sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách (21/4/……………) – (có kế hoạch cắt cử kèm theo)1.3/ Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề ……………… (có chương trình tiến hành kèm theo)Tổ chức chọn lựa các tài liệu là sách lịch sử, đạo đức, kĩ năng sống, sách tham khảo, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu, trưng bày tại thư viện- Xếp đặt – trưng bày – giới thiệu sách.- Xếp sách nghệ thuật hình chữ S, cánh chim hòa bình.- Thi mày mò về sách qua việc tham dự chương trình đố vui về sách- Tổ chức vẽ, chấm, chọn tranh theo sách để trưng bày vào Ngày hội đọc sách.- Xây dựng, tổ chức tiến hành chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đọc sách.- Huy động cha, mẹ học trò quyên góp sách xây dựng tủ sách đặt tại lớp học ……1.4/ Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học trò:Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em có cảnh ngộ gian khổ, các em ở vùng sâu, vùng xa.- Tổng số sách quyên góp được: ……………….. Trong đấy:+ Sách giáo khoa: …………….. cuốn;+ Sách bài tập: …………….. cuốn;+ Sách truyện thiếu nhi: …………….. cuốn;+ Sách tham khảo: …………….. cuốn;- Tặng cho ………. em, tổng giá trị ……………. đồng.1.5/ Kết quả đạt được:- Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại thư viện: ……………..- Số lượt thầy cô giáo, học trò tham dự đọc sách tại lớp học: ……………..- Số thầy cô giáo, học trò tham dự Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: ……2. Nhận xét bình chọn chung2.1/ Thế mạnh:(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ họcCác em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử …Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………….. lớp …Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.2.2/ Hạn chếVì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.1 số học trò chưa có tinh thần tham dự quyên góp sách.1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.3. Yêu cầu kiến nghị Phòng GD&ĐT:Lập mưu hoạch lãnh đạo tiến hành Ngày Sách Việt Nam ngay từ đầu 5 học.Tổ chức 1 số hoạt động của Thư viện cấp huyện.Trên đây là báo cáo kết quả khai triển tiến hành Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….. 5 …………… của trường……………Nơi nhận:- Phòng GDĐT (báo cáo);- Lưu (VT); (Thư viện)PHÓ HIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 2PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 20… – 20…Thực hiện Quyết định số 285/QĐ-TTg ngày 24 tháng 2 5 2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam;Kế hoạch số …/KH-UBND ngày…………… của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20………;Công văn số …/SGDDT-VP ngày…………… về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 20…….. trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường …………..(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Thư viện trường ………………………… …………… xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày hội đọc sách 5 học 20… – 20… như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục tiêu- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm suy tôn trị giá của sách và “Văn hóa đọc”.- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách biến thành lề thói, nét đẹp văn hóa trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò toàn trường từ đấy xúc tiến phong trào đọc sách trong nhà trường.- Góp phần tăng lên trình độ, chất lượng tập huấn của nhà trường trong quá trình tổ quốc đổi mới và hội nhập.- Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần tiến hành phong trào “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.2. Đề xuất- Tổ chức ngày hội đọc phải lôi cuốn được sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.- Tổ chức phải bảo đảm đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra 1 ko khí vui mừng có ích.II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM1. Thời gian- Ngày 18/04/20…- Ngày 17/04 /20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)- Ngày 21/04/20…- Ngày 22/04/20…- Ngày 24/04/20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)2. Vị trí.- Tại phòng kho và phòng đọc thư viện.III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA- Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM- Cán bộ, thầy cô giáo, viên chức.- Học trò.IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC1. Nội dung- “Ngày hội đọc sách”- “Kế hoạch bé”2. Bề ngoài tổ chức- Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có cảnh ngộ gian khổ, các em bé vùng sâu, vùng xa.- Tổ chức cho các em học trò theo khối lớp và thầy cô giáo đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.3. Kết quả đạt đượca. “Kế hoạch bé”- Thời gian: Ngày 18/4/20…- Kết quả chi tiết như sau:Tổng số sách nhận được: … cuốn.· Sách giáo khoa: … cuốn trong đấy:· Sách bài tập: … cuốn.· Sách truyện thiếu nhi: … cuốn.· Sách tham khảo: … cuốn.* Thế mạnh:- Các em học trò tham dự đon đả, tự giác.- Các loại sách nhận được đông đảo đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.* Nhược điểm:- Vì sách đã qua sữ dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.- 1 số học trò ko có tinh thần tham dự quyên góp sách.b. Ngày hội đọc sách:- Hầu hết các em học trò tới thư viện tham dự rất đon đả, năng nổ.- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thi các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học- Các em tới thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham dự đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Chi tiết số lượng sách như sau:· Sách tham khảo: … tên sách với tổng số … bản.· Sách Kim đồng: … tên sách với tổng số … bản.· Sách về Bác Hồ: … tên sách với tổng số … bản.Ngoài ra còn các loại báo như: Mực tim, thiếu niên, sao mai…* Kết quả đọc sách chi tiết như sau:+ Lớp 6C, 8B (17/4/20… – đọc theo định kỳ ngày đọc tại thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.+ Lớp 7A; 7B (21/4/20…) các em tới thư viện đọc với tất cả … học trò tham dự đọc.+ Lớp 9A; 9B (22/4/20…) với tổng số có … học trò tham dự đọc.+ Lớp 6A; 6B (24/4/20… – Đọc theo định kỳ ngày đọc tại Thư viện) với tổng số … học trò tham dự đọc.* Thế mạnh:- Các em tham dự đọc hăng say, 1 số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………………….- Số lượng các em tham dự hơi hơi đông.- Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.* Nhược điểm:- 1 số em lúc tham dự đọc còn chuyện trò riêng.- Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tin báo.Người làm báo cáoHiệu TrưởngBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 3PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt NamCăn cứ công văn số:………………. ngày………………của phòng Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Trường……………………xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam chi tiết như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục tiêu- Xây dựng và tăng trưởng phong trào đọc sách trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò, trong toàn trường, hướng đến 1 xã hội học tập, 1 nét đẹp trong đời sống ý thức của tập thể.- Suy tôn trị giá của sách, khẳng định vai trò, địa điểm, tầm quan trọng của sách trong công việc giảng dạy, học tập, xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc trong cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường.- Tăng lên phận sự của cán bộ thầy cô giáo, học trò đối với việc xây dựng và tăng trưởng văn hóa đọc.2. Đề xuất- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham dự của đa phần cán bộ, thầy cô giáo và học trò toàn trường với các hoạt động phong phú và nhiều chủng loại.- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam bảo đảm long trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng hăng hái của hàng ngũ cán bộ thầy cô giáo và học trò tạo động lực góp phần tăng lên nhận thức về văn hóa đọc.II. THỜI GIAN TỔ CHỨCNhà trường khai triển kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam tính từ lúc …… tới hết……….III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG1. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại thư viện nhà trường cho cán bộ, thầy cô giáo, học trò với các nội dung:- Tổ chức tìm đọc sách, tài liệu (trực tiếp tại thư viện) chuyên dụng cho cho việc giảng dạy và học tập.3. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện Nhà trường; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách trong các khối lớp.- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ dẫn học trò khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có tinh thần phận sự xây dựng văn hóa đọc.4. Phát động phong trào quyên góp SGK, STK, STN… cũ để ủng hộ và cung cấp các trường vùng sâu, vùng xa và vùng gian khổ (tính từ lúc ngày …… tới…………..).IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ1. Đ/C Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch khai triển tiến hành hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})2. Đoàn thanh niên trang hoàng khánh tiết và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền từ…… tới…….3. Đ/C cán bộ thư viện phối liên kết với Đ/C phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam 21/4 và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường và trên trang Web nhà trường trước ngày……..4. Đ/C tổng đảm trách đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm phát động phong trào quyên góp sách cũ cho học trò nơi vùng sâu, vùng xa (thời kì từ ngày…… tới……)5. Đ/c …………… tổng đảm trách xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách” trong các khối lớp.V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN1. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai triển tiến hành.2. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội đọc sách:- Nhiệt liệt hưởng ứng ngày sách Việt Nam 5……….(18/4 – 23/4)- Hãy hăng hái đọc sách để mở rộng kiến thức và đoàn luyện tư cách !3. Tổ chức tuần đọc sách từ ngày …… tới……..4. Chỉ đạo 3 tổ chuyên môn phát động phong trào đọc sách trong các tổ viên của tổ:5. Đoàn đội liên kết với thầy cô giáo chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền đi lại học trò tham dự hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng việc ủng hộ sách cũ cho học trò vùng sâu, vùng xa, học trò có cảnh ngộ gian khổ.6. Chỉ đạo đoàn đội tổ chức hội thi “kể chuyện theo sách”, học trò các khối lớp hưởng ứng tham dự dự thi (thời kì tổ chức tham dự từ ….. tới ).7. Sau tuần lễ khai triển có sơ kết bình chọn kết quả thật hiện.Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 4PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….Thực hiện Công văn số 1246/BGD&ĐT-GDTX ngày 28/3/……………của Bộ Giáo dục và Tập huấn về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 3;Kế hoạch số 375/KH-UBND ngày 28/3/……………của Uỷ ban dân chúng tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;Công văn số 621/SGD&ĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Tập huấn Quảng Bình về việc tổ chức ngày sách Việt Nam 5 ……………;Công văn số 232/GDĐT ngày 7/4/……………của Phòng Giáo dục và Tập huấn Tuyên Hóa về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………;Công văn số 183/UBND ngày 15/4/……………của Uỷ ban dân chúng huyện Tuyên Hóa về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” 21/4;Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………của trường TH Sơn Hóa.Thư viện trường TH Sơn Hóa xin báo cáo kết quả tổ chức tiến hành ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 ……………như sau:I. Công việc lãnh đạoNgay sau lúc thu được kế hoạch lãnh đạo của cấp trên, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 3 5 …………….Họp cắt cử nhiệm vụ cho từng thành viênPhối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên và tổ chuyên môn để khai triển tiến hành.Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều bề ngoài, như: treo khẩu hiệu trước trụ trở trường học, tuyên truyền qua buổi chào cờ đầu tuần, qua chương trình phát thanh mầm non đầu các buổi học…Phát động phong trào và tổ chức quyên góp, mỗi CBGVNV và học trò góp chí ít 1 quyển sách (sách tham khảo, truyện,…)Huy động phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện nhà trường thêm phong phú, với phương châm “Góp 1 quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”Phát động phong trào xây dựng lề thói đọc sách tại trường, tại gia đình và những ko gian phù hợp trong toàn bộ CB, GV, NV và học trò.Chỉ đạo xây dựng kết thúc công trình thư viện xanh và đưa vào hoạt động.II. Kết quả thật hiện theo từng hoạt động1. Thuận lợi, gian khổ.A. Thuận lợi:Được sự ân cần lãnh đạo sâu sát của Chi bộ, nhà trường và sự phối liên kết chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, lôi cuốn sự tham dự đa phần của cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường, đặc thù đã huy động được sự tham dự của 1 số phụ huynh học trò.Tạo môi trường gần gũi, lành mạnh để học trò có điều kiện giao lưu học tập, nhằm tăng lên chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần tiến hành tốt phong trào xây dựng “Trường học gần gũi – Học trò hăng hái”.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Tạo lề thói đọc sách cho CBGVNV và học trò.B. Khó khăn:Việc tổ chức “Kế hoạch bé” có 1 số ít em chưa tham dự do ko có sách để quyên góp.Vì trường có 2 điểm nên việc tổ chức các hoạt động phải dàn trải ở cả 2 vị trí.Nội dung hoạt độngKết quả, số lượngGhi chú1. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3*. Thời gian tổ chứcCác hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được diễn ra thường xuyên trong 5, trọng điểm từ tháng 3 tới hết tháng 4.Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được diễn ra ngày 20/4/…………….*. Vị trí.Tại phòng đọc thư viện, sân trường và ở thư viện xanh của nhà trường.*. Nhân vật tham dự.Tất cả cán bộ, thầy cô giáo, viên chức và học trò toàn trường.*. Nội dung.- “Kế hoạch bé”- “Ngày hội đọc sách”*. Bề ngoài tổ chứcPhát động, tổ chức thầy cô giáo, học trò, phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện trường học, thư viện lớp học.Tổ chức cho thầy cô giáo, học trò đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện và ở thư viện xanh.2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường họcGhi rõ tên chủ đề- Số Chủ đề tiến hành:1“Đọc sách cho tương lai”- Số người tham dự:2753. Hoạt động quyên góp sách, tăng trưởng thư viện; số lượng người tham dự đọc sách.- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:- Số lượng sách GV, học trò quyên góp cho thư viện trường học:279- Số lượng sách GV, học trò quyên góp giúp các trường gian khổ:0- Số lượng người tham dự đọc sách chỉ cần khoảng tổ chức:2754. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)- Số lần tổ chức:1- Số người tham dự:2755. Mở các lớp giáo dục kĩ năng, phương pháp đọc:- Số lớp:0- Số lượt người tham dự:0- Số lớp chuyên đề được mở tại các TT HTCĐ0I. Bình chọn chung* Thế mạnh:Hầu hết các loại sách do CBGVNV và học trò quyên góp được đều có trị giá sử dụng.Số lượng các em tham dự đọc sách hơi hơi đông. Các em thường tới thư viện thường xuyên, đon đả, năng nổ và tự giác. Các em có tinh thần gìn giữ sách, sắp đặt ngăn nắp sau lúc đọc xong.Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra, các em hăng hái tham dự đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ họcCác em tới thư viện ngoài việc đọc truyện, báo, các em còn biết tìm đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách viết về Bác Hồ, …Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và tăng trưởng phong trào đọc sách trong nhà trường, tăng lên nhận thức của CBGVNV, học trò về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để tăng lên tri thức, kĩ năng tăng trưởng tư duy, đoàn luyện tư cách con người, góp phần đổi mới cách thức dạy học trong nhà trường.* Còn đó:Vì sách đã qua sử dụng nên 1 số cuốn bị nhàu, rách.Số lượng sách quyên góp được hơi hơi nhiều, song tập hợp chủ công là sách truyện, còn sách tham khảo ít.Hầu hết các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo, tin báo.II. Yêu cầu, kiến nghị.Nơi nhận:- Phòng GD (để B/C)- Lưu TVP. HIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 5PHÒNG GD&ĐT ……………..TRƯỜNG …………………………..CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–Số: /BC-…………, ngày … tháng … 5 20…BÁO CÁOViệc tổ chức Ngày sách Việt Nam tại ………… 5 …….I. Công việc chỉ đạo- Thực hiện công văn số ……… của sở Giáo dục tập huấn ……. về việc tổ chức ngày hội sách Việt Nam lần thứ … 5 ………..- Thực hiện kế hoạch số ………….. ngày …….. của Phòng Giáo dục và Tập huấn huyện ………….. về việc tổ chức tiến hành tổ chưc ngày sách Việt Nam lần thứ …. Trường ……………………. xây dựng kế hoạch và khai triển tiến hành trong toàn bộ CB-GV-CNV, PHHS và toàn bộ học trò nhà trường.II. Kết quả chi tiết khai mạc1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đờiThời gian tổ chức:+ Từ ngày …….. tới ……: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.+ Ngày …………. Tổ chức lễ mở đầu+ Từ ngày …….. tới ……: Treo băng rôn tại nhà trường.+ Ngày ………… gửi kế hoạch tới các bộ phận Công Đoàn, TPT, toàn bộ CB-GV-CNV nhà trường.+ Từ ngày …….. tới ……: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng- Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “Sách là nguồn của nả quý bái của loài người và là di sản xứng đáng của các lứa tuổi và tất cả quốc gia”.- Thời gian tổ chức Lễ mở đầu: …..h00 ngày ………….- Vị trí: Trường …………………………- Số người tham dự: ………. người (bao gồm Số đông CB-GV-CNV Trường và toàn bộ học trò trong trường).Quán triệt cho cán bộ, thầy cô giáo và học trò hiểu được trị giá hăng hái của ngày sách trong đòi sống tập thể, đồng thòi phát huy hiệu quả phong trào đọc, tạo nên lề thói đọc sách, góp phần tăng trưởng văn hóc đọc tronh nhà trường và tập thể.- Phát động các phong trào như:+ Đối với học trò: Thi đua giành nhiều ưu điểm, ” ngày học tốt, giờ học tốt”, trang hoàng lớp sạch đẹp, gần gũi, tổ chức trồng chăm nom hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống…+ Đối với thầy cô giáo: Đổi mới cách thức dạy học, phần mềm công nghệ thông tin vào trong công việc soạn, giảng.- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.- Thực hiện mỗi tuần 1 câu chuyện do các lớp chọn lựa và kể lại cho các bạn học trò toàn trường trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, từ đấy giúp các em rút ra được bài học ý nghĩa của câu chuyện đấy.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})- Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện, chỉ dẫn cho học trò kỷ năng, cách thức đọc sao cho có hiệu quả, đặc thù chỉ dẫn cho các em cách tìm kiến thông tin, tích lũy và sử lý thông tin. Số lượng sách luân chuyển của thư viện là 602 cuốn.- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo củ xây dựng tủ sách tình thương: chấm dứt tuần lễ được …… quyển (do học trò tặng) bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh.. tặng cho xóm ………….. xây dựng tủ sách nông thôn mới.- Thư viện trường cũng đã tổ chức giới thiệu sách tập hợp cho học trò toàn trường: bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam (….. cuốn), Tiểu thuyết Cha và Con, bộ sách giáo dục kỉ năng sống (….. cuốn).III. Bình chọn:1. Mặt làm được:- Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã có sự ân cần, tổ chức long trong buổi khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, và lôi kéo được nhiều học sinh tham gia- Phong trao thi đua học tập của học sinh trong nhà trường có những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần công tác của cán bộ giáo viên càng hăng say.- Vận động được một số thành phần xã hội tham dự hưởng ứng ngày sách và hiểu được trị giá của sách cũng như việc đọc sách.2. Giảm thiểu:- Số đối tượng tham dự hưởng ứng cuộc vận động chưa nhiều, bước đầu mới có hiệu quả trong tập thể học sinh của trường.- Cần có những biện pháp vận động sâu rộng hơn, có sức lan phệ̉a hơn ra cộng đồng như tổ chức nhiều hơn các các buổi văn hóa văn nghệ, chuyên đề học tập, đố vui để học… để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ hơn mục đích của việc đọc sách.- Chưa đặt ra nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt để học sinh và giáo viên cùng tham gia- Thư viện với số sách và phòng còn nhỏ, chưa phục vụ tốt cho việc đọc sách của học sinh.3. Kiến nghị:- Đề nghị các cơ quan cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường xây dựng 1 thư viện đạt chuẩn, phục vụ tối đa việc học cho học sinhNơi nhận:- Phòng GD&ĐT- Các đoàn thể;- Lưu: VTHIỆU TRƯỞNGBáo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam – Mẫu 6PHÒNG GD&ĐT……….TRƯỜNG………Số:…….CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập–Tự do–Hạnh phúc————–……., ngày …. tháng….5 2021BÁO CÁOKết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021Thực hiện…….. ngày…… của Phòng Giáo dục và Tập huấn….. về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 5 2021;Qua giai đoạn khai triển tiến hành, trường ……… báo cáo kết quả đạt được, như sau:I. Tổ chức khai triển và tiến hành.1. Công việc lãnh đạo xây dựng kế hoạch triển khai1.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm suy tôn văn hóa đọc qua chương trình họp online đối với cán bộ, thầy cô giáo viên chức. Gửi nội dung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh qua tin nhắn mạng xã hội Zalo, Facebook.Tuyên truyền, giới thiệu sách, khoáng sản của thư viện cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, phụ huynh, học trò khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy cho 30 cán bộ, thầy cô giáo và phụ huynh học trò toàn trường.Khuyến khích các em học trò tham dự hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện của lớp sau lúc đi học quay về.Bề ngoài tiến hành: theo từng tổ, khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.1.2. Văn bản đã ban hành để lãnh đạo tiến hành:- Thành lập Ban lãnh đạo tổ chức tiến hành hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8.Gồm có:1….…………..Hiệu trưởngTrưởng ban2….…………..Phó hiệu trưởngPhó ban3….…………..KT- kiêm văn thưỦy viên* Kế hoạch tổ chức tiến hành:Nhà trường Xây dựng, khai triển và tổ chức tiến hành kế hoạch tự học, bồi dưỡng tri thức thường xuyên trong 5 học 2020 – 2021, đọc sách ở nhà, học tập mọi khi, mọi nơi.Tổ chức toàn bộ CBGVNV tham dự học tập trên thông tin bằng bề ngoài online trên website của trường, của Phòng và của Sở giáo dục, tạo nhóm kết nối trên Zalo các thành viên trong trường và lãnh đạo các nhóm, lớp lập nhóm Zalo của lớp để gửi bài giảng cho các con học ở nhà theo phương châm “tạm ngừng tới trường, ko ngừng học” bàn luận các vấn đề về chăm nom, giáo dục trẻ trong mùa dịch, cách phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền và tới 100% phụ huynh về Chỉ Thị của Thủ Tướng chính phủ đặc thù là Chỉ Thị số 15, 16 của Thủ Tướng Chính phủ trong việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19.100% CBGVNV và người nhà trong gia đình khai báo y tế đầy đủ thường xuyên cập nhật các thông tin về phòng chống dịch bệnh trên loa truyền thanh của xã vào các buổi sáng sớm và buổi chiều các, cập nhật thường xuyên các Chỉ Thị của chính phủ, văn bản của tỉnh, huyện, xã. Giúp phụ huynh học trò trong khai báo y tế bằng bề ngoài thông tin Dế yêu giữa phụ huynh và thầy cô giáo. Khích lệ CBGVNV và phụ huynh cấp nhật thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh Covid 19 trên Zalo, tivi và chỉ dẫn các cháu học trò xem các chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi, phụ huynh đọc sách, kể chuyện cho các con nghe khi mà phòng dịch ở nhà.Thời gian 2 tuần vào các buổi tối chỉ cần khoảng phòng chống dịch giãn cách ly xã hội để. CBGVNV lên nhóm để bàn luận các giải pháp tuyên truyền với phụ huynh học trò.Tổ chức theo nhóm lớp trên Zalo giữa phụ huynh và học trò thầy cô giáo từng nhóm lớp trên Zalo của nhóm lớp đảm trách.Phân công tiến hành từng nội dung chi tiết của Ngày đọc sách theo khối, nhóm, lớp.2. Nội dung hoạt động đã khai triển:2.1. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.Trong thời kì giãn cách xã hội Nhà trường đã phát động phong trào học tập, tự học nghiên cứu tài liệu …cho thầy cô giáo, viên chức toàn trường, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của việc tự học mọi khi ở nhà. Đặc thù cập nhất thường xuyên các tin tức về về chỉ thị 15 và 16 của chính phủ về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội nhằm góp phần đẩy lùi bệnh dịch phát tán trong tập thể. Thực hiện ngặt nghèo việc dãn cách xã hội tuyên truyền tới mỗi gia đình, mỗi người dân mỗi CBGVNV phụ huynh và học trò trong trường nghiêm chỉnh tiến hành chỉ thị của chính phủ và tiến hành phòng chống bệnh theo chỉ dẫn của bộ y tế. Cập nhật kịp thời các thông tin liên can tới công tác nghề nghiệp, trang bị thêm cho mình những tri thức kĩ năng trong công tác, tiếp nhận những điểm mới thông minh trong công cuộc đổi mới tổ quốc.Tham gia sưu tầm các tư liệu, tài liệu cùng nhau san sớt về sách và tài liệu học. 100% Giáo viên đã gửi cẩm nang về cách chăm nom trẻ, dinh dưỡng đối với trẻ măng non trong mùa phòng chống dịch bệnh, đặc thù là bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.Đối với Học trò thầy cô giáo thường xuyên gửi cho gia đình trẻ các hoạt động trong chương trình chăm nom giáo dục trẻ của các tuần trong học kỳ 2 để trẻ được xem các tiết dạy của cô truyền đạt trên YouTube trên Zalo kết nối giữa phụ huynh và thầy cô giáo cho trẻ những tri thức, kĩ năng căn bản nhất trong chương trình.Nhà trường Tuyên truyền, giới thiệu sách các cuốn sách có nội dung phù thống nhất tới với phụ huynh cùng lúc chỉ dẫn cán bộ, thầy cô giáo, khai thác, sử dụng khoáng sản sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để chuyên dụng cho học tập và giảng dạy vận dụng công nghệ thông tin.(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})Khuyến khích thầy cô giáo tham dự hưởng ứng ngày đọc sách trên Facebook, trên YouTube, trên báo giáo dục thời đại, báo dân chúng của chi bộ.Bề ngoài tiến hành: Theo từng khối, lớp, thầy cô giáo đăng ký mượn sách về nhà đọc. Học trò và phụ huynh được nhà trường và thầy cô giáo chuyển tải các nội dung tuyên truyền về chăm nom, dinh dưỡng, dạy con các kĩ năng sống, dạy trẻ các bề ngoài trên mạng và tuyên truyền các chỉ thị về phòng chống dịch bệnh covid-19 trong tập thể qua Zalo, Facebook…2.2. Nội dung hoạt động đã tổ chức hưởng ứngTổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8Tổ chức chọn lựa các tài liệu là chỉ thị của chính phủ, văn bản của các đơn vị quản lý về phòng chống dịch bệnh, sách tham khảo, sách chương trình giáo dục, truyện tranh thế hệ măng non, báo, tin báo, các tư liệu… thích hợp để giới thiệu qua Zalo, Facebook…Xếp đặt sách trưng bày – giới thiệu sách tại tủ sách của nhà trường lúc GV cần tới lấy những phải bảo đảm nguyên lý vệ sinh phòng chống dịch, lúc thầy cô giáo tới lấy phải báo cáo BGH cho phép từng người lấy tài liệu tránh nhiều người xúc tiếp nhau. Khuyến khích Gv trang hoàng góc sách, góc học tập, góc thư viện của lớp với nội dung thu hút, hình ảnh sinh động lôi cuốn trẻ để sẵn sàng đón trẻ đi học quay về sau đợt nghỉ học chống dịch kéo dài.Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện với chủ đề “Tủ sách cho bạn và cho tôi”. Nhà trường huy động cán bộ, thầy cô giáo, viên chức, ba má học trò học trò tham dự ngày đọc sách.2.3. Tổ chức quyên góp sách cho tủ sách nhà trường sau lúc trẻ đi học quay về:Phát động, tổ chức quyên góp sách cho thư viện của các nhóm, lớp làm phong phú hơn để cho trẻ làm quen với cách cầm sách, giở từng trang sách xem tranh ảnh, bàn luận bàn luận trong nhóm.II. Bình chọn chung1. Kết quả đạt được:Số lượt CB, thầy cô giáo, viên chức tham dự đọc sách bằng các bề ngoài không giống nhau là 30/30 người = 100phần trămSố phụ huynh và học trò được tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng các bề ngoài trên Zalo, Facebook, YouTube là 420 phụ huynh. Phần to các cháu được ba má cho học trên Zalo, truyền hình phê duyệt các chương trình dành cho thiếu nhi, qua kênh YouTube Kids.1.1. Thế mạnh:Hầu hết học trò của nhà trường thích xem tranh ảnh về các con vật ngộ nghĩnh và tranh chuyện dành cho trẻ măng non. Và các bài học cô giáo chuyển đến trên dế yêu của thầy u.Trẻ được xem tranh ảnh về Bác Hồ và các loại tranh về quê hương tổ quốc, các danh lam thắng cảnh, đọc các chữ cái, chữ số trẻ ham thích và đam mê xem tranh ảnh thầy cô giáo chuyển vào Zalo nhóm của lớp.100% CBGVNV tham dự ngày sách Việt Nam đon đả đam mê với việc đọc sách.1 số phụ huynh tham dự hăng hái vào việc bàn luận giữa thầy cô giáo với phụ huynh chỉ cần khoảng phòng chống dịch covid-19 qua Zalo, Facebook.1.2. Giảm thiểuTrong thời khắc học trò nghỉ ở nhà và dãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 nên việc đọc sách tập hợp ko có, các tài liệu được chuyển tải tới toàn bộ CBGVNV và phụ huynh học trò ko được nhiều, rất giảm thiểu. Học trò xem sách ở nhà còn rất ít, phần to phụ huynh ở nông thôn nên ít sắm sách, truyện tranh cho trẻ xem, đọc nhưng mà chủ công cho trẻ xem sách, tranh qua truyền hình, Zalo và mạng xã hội…Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.100% là học trò măng non chưa biết chữ nên chủ công hưởng ứng ngày sách Việt Nam qua xem tranh ảnh và đọc chữ cái, chữ số…2. Yêu cầu kiến nghị.Tiếp tục phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách cho thư viện nhà trường và khuyến khích các bậc phụ huynh ủng hộ sách cho các cháu bổ sung vào Góc học tập hoặc góc thư viện của lớp sau lúc học trò đi học quay về.Các ngành ân cần tới việc đầu cơ kinh phí cho người kiêm nhiệm thư viện và các trang thiết bị cho thư viện của các trường.Trên đây là báo cáo kết quả thật hiện Hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8 5 học 2020 – 2021 của trường….……………/.Nơi nhận:- Phòng GDĐT (báo cáo);- Lưu (VT); (Thư viện)PHÓ HIỆU TRƯỞNG….…………..

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Báo #cáo #ngày #hội #đọc #sách #Việt #Nam #5 #Kết #quả #tổ #chức #Ngày #Sách #Việt #Nam #lần #thứ #5

#Báo #cáo #ngày #hội #đọc #sách #Việt #Nam #5 #Kết #quả #tổ #chức #Ngày #Sách #Việt #Nam #lần #thứ #5

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button