Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Nội Dung Bài Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn trường THPT gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lập báo cáo tổng kết những gì đã làm được, chưa làm được trong năm học 2021 – 2022 vừa qua.
Qua báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn sẽ giúp cấp trên nắm rõ tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, cùng những đánh giá chung để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn:
Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 1

TRƯỜNG ………..
TỔ CHUYÊN MÔN ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

……, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNNĂM HỌC ……………
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
– Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
– Tổ có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.
– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
– Đội ngũ dần được trẻ hoá, say mê với nghề nghiệp được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh quí mến và tin yêu.
– Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
– Tổ với 3 phân môn, số giờ bình quân trong tổ cao. Vẫn còn những giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thường xuyên có biến động trong công tác giảng dạy.
– Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.
– Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.
– Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
II. MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
Tổ Toán – Lí Trường THPT …………. năm học ……………. có ……… giáo viên giảng dạy các bộ môn Toán, Lí và Tin. Trong đó:
– Môn Toán có 9 giáo viên (07 giáo viên nữ)
– Môn Lí có 7 giáo viên (5 giáo viên nữ)
– Môn Tin có 4 giáo viên (1 giáo viên nữ)
– Số giáo viên đạt chuẩn: 20 giáo viên (=100%)
– Số giáo viên là đảng viên: 13
– Tổ trưởng: ……………………………….
– Tổ phó: ……………………………….
– Tổ trưởng công đoàn: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Toán: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Lí: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Tin: ……………………………….
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC …………………:
1) Về công tác chính trị tư tưởng:
– Các thành viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.
– Đại bộ phận các thành viên trong tổ có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết nhất trí trong đơn vị. Được bạn bè tín nhiệm, học sinh tin yêu.
2) Về công tác chuyên môn:
– Thực hiện đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở các khối lớp, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn như soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì và theo chuyên đề. Tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực tập, trao đổi chuyên môn.
– Có ngày công lao động cao có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và công tác được giao.
– Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học cao đẳng và ôn tốt nghiệp được ban giám hiệu trường đánh giá cao.
– Đã tổ chức được các buổi sinh hoạt tổ, nhóm có hiệu quả.
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3) Kết quả cụ thể:
* Về kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh: Đạt 9 giải
Trong đó:
Môn Toán: đạt 04 giải Khuyến khích
Môn Lí: đạt 05 giải: 03 giải ba, 02 giải Khuyến khích
* Về kết quả thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh
01 cô giáo được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học …………… môn Vật Lí.
* Về kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn:
01 giải ba cấp tỉnh
* Chất lượng từng môn:
Môn Tin: 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 97,3% đạt khá, giỏi.
Môn Toán: 93,5% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 66,1% đạt khá, giỏi.
Môn Lí: 96,9% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 57,6% đạt khá, giỏi.
* Thực tập thao giảng: Trong năm học 2015 – 2016, toàn tổ thực hiện được 1 giờ thao giảng và 37 giờ thực tập. Kết quả 100% giờ thực tập, thao giảng đạt loại giỏi.
* Công tác chủ nhiệm: 100% lớp chủ nhiệm do thành viên của tổ phụ trách đều đạt loại khá, tốt.
* Viết báo bảng nhân dịp khai giảng do cô ………………………………. thực hiện.
* Viết báo bảng nhân dịp 20/11 do cô ………………………………. thực hiện.
* Ngoại khóa nhân dịp 20/10, 8/3 do cô ………………………………. thực hiện
* Dạy thay: Trong năm học ……………., số thành viên trong tổ nghỉ do đi công tác, việc riêng, ốm đau tương đối nhiều. Các thành viên trong tổ đã nhiệt tình giúp đỡ, dạy thay nhau. Cụ thể tổ đã dạy thay được 150 tiết.
* Các công tác khác:
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tham gia các phong trào thị đua, đóng góp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh, kiểm tra các hoạt động sư phạm trong nhà trường.
– Tích cực tham gia học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do trường, Sở tổ chức.
4. Hạn chế:
– Việc cập nhật và ứng dụng CNTT của giáo viên trong tổ vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.
– Việc phối hợp hoạt động của các giáo viên trong tổ ở một số công việc chưa thực sự có hiệu quả.
– Chất lượng tuyển sinh đầu vào trong những năm gần đây thấp so với các năm học trước, tuy nhiên trong năm học …………. chất lượng giảng dạy đã có những thay đổi tích cực
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tổ Toán – Lí năm học ……………. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trong tổ.

Tổ trưởng chuyên môn

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 2

TRƯỜNG THPT…………….Tổ:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC………—————————
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 
1. Tình hình giáo viên:
– Số lượng:……………………………………….
– Trực tiếp dạy: ……………….. Đi học dài hạn: …………….
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
2.1) Thực hiện qui chế chuyên môn:
a) Thực hiện chương trình (tính đến hết tuần …….., ngày …………………):
– Giáo viên thực hiện đúng chương trình (Ghi tên)
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Giáo viên dạy chưa kịp chương trình (nếu có)
STT
Họ tên GV
Lý do

b) Thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá học sinh (chấm, trả bài kiểm tra, thực hiện tiến độ ghi điểm vào sổ lớp, học bạ…)
* Những giáo viên thực hiện đúng:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
* Những giáo viên thực hiện chưa đúng :
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Chất lượng hồ sơ của giáo viên:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
– Kết quả xếp loại hồ sơ của giáo viên trong năm học.
TT
Họ và tên
Xếp loại
Ghi chú
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.2) Dự giờ rút kinh nghiệm, thao giảng:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Kết quả xếp loại dự giờ, thao giảng:
TT
Họ và tên
Số tiết đã dự trong năm
Xếp loại
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.3) Công tác CHUYÊN ĐỀ, NCKH, viết SKKN:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4) Sinh hoạt tổ chuyên môn:
– Số lần sinh hoạt:……..
– Những nội dung đã thảo luận:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5) Bồi dưỡng HSG, dạy tăng tiết:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6) Tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Hồ sơ tổ chuyên môn: Tổ trưởng tự nhận xét đánh giá
– Số lượng hồ sơ theo danh mục qui định:……………………………………………………………………
– Tự đánh giá, xếp loại về chất lượng các loại hồ sơ:…………………………………………………….
4. Sinh hoạt chuyên đề:
– Nội dung sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất: (Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kiến nghị: (Kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
III- Thống kê chuyên môn
STT
Họ và tên GV
Số tiết vắng
Số tiết bù giờ
Số tiết dự giờ
Số tiết có ứng dụng CNTT
Số tiếtsử dụng ĐDDH
Số tiếtTNTH
Kiểm tra chuyên đề (X loại)
Kiểm tra toàn diện (X.loại)
P
KP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng;
– Lưu hồ sơ tổ CM.

…….., ngày…….. tháng …… năm 20….
TỔ TRƯỞNG

#Báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #tổ #chuyên #môn #trường #THPT

Báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chuyên môn trường THPT năm học 2021-2022 gồm 2 mẫu, Giúp quý thầy cô tham khảo bản báo cáo tổng kết những việc đã làm được và chưa làm được trong năm học 2021-2022 vừa qua.

Thông qua báo cáo tổng kết của tổ chuyên môn năm học 2021-2022 giúp cấp trên nắm được tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, đánh giá chung, rút ​​kinh nghiệm cho năm học tiếp theo. Mời quý thầy cô tải miễn phí 2 mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của nhóm:

Báo cáo tổng kết năm học của Tổ chuyên môn Trung học – Bảng 1

Trường học………..

Cơ quan chuyên nghiệp …

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————

…, ngày tháng năm…

Báo cáo tóm tắt hoạt động chuyên môn
năm học………………

1. Đặc điểm của tình hình:

1. Ưu điểm:

Đội ngũ giáo viên có phẩm chất chuyên môn vững vàng, đạo đức tốt.

Đội có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ, tự giác, nhiệt tình với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, ý thức tập thể, đấu tranh vì chính nghĩa, cùng có lợi.

——Thiếu tâm huyết với nghề, có ý thức bảo vệ danh dự và lương tâm của nhà giáo.

– Tận tâm và nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, nội quy, quy chế của nhà trường.

– Đội ngũ từng bước được đổi mới với lòng yêu nghề được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh yêu mến, tín nhiệm.

Đa số đội viên có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, gia cảnh và các mặt khác để dạy tốt, học tốt, làm tốt nhiệm vụ được giao.

2. Khó khăn:

– Tổ 3 môn có số giờ trung bình cao của tổ. Vẫn có giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ và việc giảng dạy thường xuyên thay đổi.

– Đội ngũ giáo viên không đồng đều, kiến ​​thức chuyên môn còn hạn chế.

——Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe không tốt.

– Nhận thức của học sinh chưa đồng đều, chưa theo kịp thời đại, khó tiếp thu phương pháp dạy học mới.

2. Một số thông tin về tổ chuyên môn:

Tổ Toán – Lý trường THPT …………. năm học………………. Có … giáo viên dạy các môn toán, lý, tin. ở đó:

– Môn Toán có 9 giáo viên (07 giáo viên nữ)

– Môn Vật lý có 7 giáo viên (5 giáo viên nữ)

– Montaigne có 4 giáo viên (1 giáo viên nữ)

– Số giáo viên đạt chuẩn: 20 giáo viên (= 100%)

– Số đảng viên và giáo viên: 13

– lãnh đạo: ……………………………….

– Phó trưởng:…………………………………….

——Lãnh đạo Công đoàn: ………………………….

——Trưởng nhóm ngữ văn: …………………….

–Lãnh đạo: …………………….

– Tổ trưởng tổ báo tin: …………………….

3. Kết quả công việc trong năm học …………………………………… ………………….:

1) Về công tác chính trị, tư tưởng:

——Tất cả các thành viên trong đội đều có lập trường tư tưởng vững vàng và kiên định trong công việc.

—— Tuân thủ nghiêm ngặt hiến pháp đảng, luật pháp quốc gia, quy định của ngành và nội quy, quy chế của cơ quan.

– Đa số đội viên có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Bạn bè tin tưởng, học sinh tin tưởng.

2) Về công tác chuyên môn:

– Thực hiện đúng, đầy đủ kế hoạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dạy học của từng khối lớp, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn như soạn bài, duyệt bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì thường xuyên các hoạt động của chuyên môn. nhóm và làm theo các chủ đề. Tăng cường tham gia các buổi thăm lớp, thao giảng, các buổi thực tế và trao đổi chuyên môn.

Có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước công việc, nhiệm vụ được giao.

——Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ học, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học và tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Tổ chức các hoạt động nhóm, nhóm hiệu quả.

– Đội viên tích cực tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

3) Kết quả cụ thể:

* Điểm thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh: 9 giải

ở đó:

Toán: 04 giải khuyến khích

Môn Vật lý: 5 em đạt giải: 03 giải Ba, 02 giải Khuyến khích

* Về kết quả thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

01 Cô giáo được đánh giá là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học ………… môn Vật lý.

* Kết quả cuộc thi vận dụng kiến ​​thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tế:

01 giải Ba cấp tỉnh

* Chất lượng của từng môn học:

Môn Tin học: 100% học sinh đạt loại trung bình trở lên, 97,3% đạt loại khá, giỏi.

Môn Toán: 93,5% học sinh đạt loại trung bình trở lên, trong đó 66,1% đạt loại khá, giỏi.

Môn Vật lý: 96,9% học sinh đạt loại trung bình trở lên, trong đó có 57,6% đạt loại khá.

* Huấn luyện thực hành: Năm học 2015 – 2016, toàn đội có 1 giờ huấn luyện và 37 giờ thực hành. 100% kết quả giờ thực hành, dạy giỏi.

* Bài tập về nhà: Lớp trưởng do 100% thành viên phụ trách và hoàn thành xuất sắc về mọi mặt.

* …………………… Cô viết thông báo đầu năm học. hoàn thành.

* …………………… Cô viết thông báo vào ngày 20 tháng 11. hoàn thành.

* Hoạt động ngoại khóa ngày 20/10, ngày 8/3 …………………… Cô.hoàn thành

* Thay thế: Trong năm học, có nhiều đoàn viên xin nghỉ do đi công tác, bận việc riêng, ốm đau, v.v. Các thành viên trong nhóm nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo lẫn nhau. Cụ thể, đội đã dạy thay vì 150 tiết học.

* Những công việc khác:

– Các thành viên trong nhóm tích cực tham gia các phong trào của thị trường, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Thực hiện nghiêm túc quy chế kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học của nhà trường.

Tích cực tham gia học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo do trường và sở tổ chức.

4. Hạn chế:

– Việc cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên tổ còn nhiều hạn chế.

– Trong một số công việc, sự phối hợp hoạt động của giáo viên trong nhóm nhỏ chưa thật hiệu quả.

– Chất lượng tuyển sinh những năm gần đây thấp hơn so với những năm trước nhưng đến năm học ……….Những thay đổi tích cực về chất lượng giảng dạy

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của tổ Toán và Khoa học trong năm học này…. Rất mong nhận được sự đóng góp từ các thành viên trong nhóm.

chuyên gia chính

Tổ Chuyên môn Trung học Báo cáo Tổng kết Năm học – Bảng 2

Trung học phổ thông………….
tổ:……………………

Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học ……
—————————

1. Thực hiện nhiệm vụ

1. Giáo viên:

– số lượng:……………………………………….

– Trực tiếp giảng dạy: ……………… .. Học dài hạn: ………….

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

2.1) Thực thi các quy chế chuyên môn:

a) Thực hiện kế hoạch (tính đến cuối tuần này …………., ngày ………………):

– GV thực hiện đúng quy trình (điền tên)

…………………………………………………………………………………….

– Giáo viên giảng bài chưa kịp thời (nếu có)

STT tên của giáo viên lý do

b) Thực hiện các quy định về kiểm tra và đánh giá học sinh (điểm, trả bài kiểm tra, ghi sự tiến bộ trong sách giáo khoa, học bạ, v.v.)

* Đúng giáo viên:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

* Giáo viên dạy kém:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

c) Chất lượng hồ sơ giáo viên:

– Đánh giá chung:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………… ..

– Kết quả phân loại hồ sơ giáo viên năm học.

TT họ và tên Phân loại ghi chú
ĐƯỢC RỒI khá bệnh lao Yếu Ít nhất
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
13
Thêm vào

2.2) Học tập và rèn luyện trên lớp:

– Đánh giá chung:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

– Kết quả chuyên cần, xếp loại hội giảng:

TT họ và tên Số lượng khóa học được lên lịch trong năm Phân loại
ĐƯỢC RỒI khá bệnh lao Yếu Ít nhất
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
13
Thêm vào

2.3) Công tác chuyên đề, nghiên cứu khoa học, viết SKKN:

– Quá trình thực hiện:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

– Đánh giá kết quả sơ bộ:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.4) Hoạt động nhóm chuyên môn:

– Số lượng sự kiện: …..

– Các chủ đề thảo luận:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.5) Tập huấn cho học sinh cách dạy thêm các bài:

– Quá trình thực hiện:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

– Đánh giá kết quả sơ bộ:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2.6) Sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Giới thiệu về tổ chuyên môn: do tổ trưởng tự đánh giá.

– Số lượng hồ sơ theo danh mục quy định: …………………………………………………………

– Tự đánh giá, xếp loại chất lượng tài liệu lưu trữ: … …………………………………………… …

4. Hoạt động theo chủ đề:

– Chủ đề và nội dung của hoạt động ngoại khóa: …………………………………………………………

…………………………………………………….

2. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến ​​nghị:

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học.

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

2. Đề xuất: (Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Đề xuất: (đề xuất những câu hỏi không phù hợp)

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

III- Thống kê nghiệp vụ

STT Họ và tên của giáo viên Số chu kỳ không tồn tại giai đoạn = Stage
thời gian trang điểm
giai đoạn = Stage
xem giờ
giai đoạn = Stage
Có ứng dụng CNTT
giai đoạn = Stage
sử dụng
DDDH
giai đoạn = Stage
Suy nghĩ
Kiểm tra chuyên đề (Hạng mục X) Kiểm tra toàn diện (X.category)
phốt pho KP
Đầu tiên
2
3
4
5
6
7
số 8
9
mười
11
thứ mười hai
13
Thêm vào

người nhận:

– chủ yếu;

– Lưu trữ hồ sơ của tổ CM.

……., Ngày ………… .tháng …… 20 …….

lãnh đạo

Xem thêm thông tin Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn trường THPT

Báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn trường THPT gồm 2 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để lập báo cáo tổng kết những gì đã làm được, chưa làm được trong năm học 2021 – 2022 vừa qua.
Qua báo cáo tổng kết năm học 2021 – 2022 của tổ chuyên môn sẽ giúp cấp trên nắm rõ tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được, cùng những đánh giá chung để rút kinh nghiệm cho năm học tiếp theo. Mời thầy cô cùng tải miễn phí 2 mẫu báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn:
Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 1

TRƯỜNG ………..
TỔ CHUYÊN MÔN ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–

……, ngày…tháng…năm…

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNNĂM HỌC ……………
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi:
– Giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.
– Tổ có truyền thống đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo.
– Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành.
– Đội ngũ dần được trẻ hoá, say mê với nghề nghiệp được đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh quí mến và tin yêu.
– Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Khó khăn:
– Tổ với 3 phân môn, số giờ bình quân trong tổ cao. Vẫn còn những giáo viên nữ trong độ tuổi sinh đẻ nên thường xuyên có biến động trong công tác giảng dạy.
– Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.
– Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.
– Học sinh nhận thức không đồng đều, chưa cập chuẩn nên sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn.
II. MỘT SỐ THÔNG TIN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN:
Tổ Toán – Lí Trường THPT …………. năm học ……………. có ……… giáo viên giảng dạy các bộ môn Toán, Lí và Tin. Trong đó:
– Môn Toán có 9 giáo viên (07 giáo viên nữ)
– Môn Lí có 7 giáo viên (5 giáo viên nữ)
– Môn Tin có 4 giáo viên (1 giáo viên nữ)
– Số giáo viên đạt chuẩn: 20 giáo viên (=100%)
– Số giáo viên là đảng viên: 13
– Tổ trưởng: ……………………………….
– Tổ phó: ……………………………….
– Tổ trưởng công đoàn: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Toán: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Lí: ……………………………….
– Nhóm trưởng nhóm Tin: ……………………………….
III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM HỌC …………………:
1) Về công tác chính trị tư tưởng:
– Các thành viên trong tổ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác.
– Chấp hành nghiêm chỉnh các chủ chương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện nghiêm túc các qui định của ngành và nội qui của cơ quan.
– Đại bộ phận các thành viên trong tổ có lối sống lành mạnh, trong sáng, đoàn kết nhất trí trong đơn vị. Được bạn bè tín nhiệm, học sinh tin yêu.
2) Về công tác chuyên môn:
– Thực hiện đúng, đủ chương trình, hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở các khối lớp, thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn như soạn bài, chấm bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, sử dụng đồ dùng dạy học, duy trì tốt sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo định kì và theo chuyên đề. Tăng cường dự giờ thăm lớp, thao giảng, thực tập, trao đổi chuyên môn.
– Có ngày công lao động cao có tinh thần trách nhiệm chính trị cao trước nhiệm vụ và công tác được giao.
– Đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giờ lên lớp, làm tốt công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, luyện thi đại học cao đẳng và ôn tốt nghiệp được ban giám hiệu trường đánh giá cao.
– Đã tổ chức được các buổi sinh hoạt tổ, nhóm có hiệu quả.
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3) Kết quả cụ thể:
* Về kết quả thi học sinh giỏi văn hóa cấp Tỉnh: Đạt 9 giải
Trong đó:
Môn Toán: đạt 04 giải Khuyến khích
Môn Lí: đạt 05 giải: 03 giải ba, 02 giải Khuyến khích
* Về kết quả thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh
01 cô giáo được công nhận giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học …………… môn Vật Lí.
* Về kết quả cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn:
01 giải ba cấp tỉnh
* Chất lượng từng môn:
Môn Tin: 100% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 97,3% đạt khá, giỏi.
Môn Toán: 93,5% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 66,1% đạt khá, giỏi.
Môn Lí: 96,9% học sinh đạt từ trung bình trở lên, trong đó 57,6% đạt khá, giỏi.
* Thực tập thao giảng: Trong năm học 2015 – 2016, toàn tổ thực hiện được 1 giờ thao giảng và 37 giờ thực tập. Kết quả 100% giờ thực tập, thao giảng đạt loại giỏi.
* Công tác chủ nhiệm: 100% lớp chủ nhiệm do thành viên của tổ phụ trách đều đạt loại khá, tốt.
* Viết báo bảng nhân dịp khai giảng do cô ………………………………. thực hiện.
* Viết báo bảng nhân dịp 20/11 do cô ………………………………. thực hiện.
* Ngoại khóa nhân dịp 20/10, 8/3 do cô ………………………………. thực hiện
* Dạy thay: Trong năm học ……………., số thành viên trong tổ nghỉ do đi công tác, việc riêng, ốm đau tương đối nhiều. Các thành viên trong tổ đã nhiệt tình giúp đỡ, dạy thay nhau. Cụ thể tổ đã dạy thay được 150 tiết.
* Các công tác khác:
– Các thành viên trong tổ đều tích cực tham gia các phong trào thị đua, đóng góp xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
– Thực hiện nghiêm túc các quy định về thanh, kiểm tra các hoạt động sư phạm trong nhà trường.
– Tích cực tham gia học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do trường, Sở tổ chức.
4. Hạn chế:
– Việc cập nhật và ứng dụng CNTT của giáo viên trong tổ vào giảng dạy còn nhiều hạn chế.
– Việc phối hợp hoạt động của các giáo viên trong tổ ở một số công việc chưa thực sự có hiệu quả.
– Chất lượng tuyển sinh đầu vào trong những năm gần đây thấp so với các năm học trước, tuy nhiên trong năm học …………. chất lượng giảng dạy đã có những thay đổi tích cực
Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của tổ Toán – Lí năm học ……………. Rất mong nhận được sự đóng góp của các thành viên trong tổ.

Tổ trưởng chuyên môn

Báo cáo tổng kết năm học của tổ chuyên môn THPT – Mẫu 2

TRƯỜNG THPT…………….Tổ:………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC………—————————
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ 
1. Tình hình giáo viên:
– Số lượng:……………………………………….
– Trực tiếp dạy: ……………….. Đi học dài hạn: …………….
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
2.1) Thực hiện qui chế chuyên môn:
a) Thực hiện chương trình (tính đến hết tuần …….., ngày …………………):
– Giáo viên thực hiện đúng chương trình (Ghi tên)
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Giáo viên dạy chưa kịp chương trình (nếu có)
STT
Họ tên GV
Lý do

b) Thực hiện quy định kiểm tra, đánh giá học sinh (chấm, trả bài kiểm tra, thực hiện tiến độ ghi điểm vào sổ lớp, học bạ…)
* Những giáo viên thực hiện đúng:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
* Những giáo viên thực hiện chưa đúng :
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
c) Chất lượng hồ sơ của giáo viên:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
– Kết quả xếp loại hồ sơ của giáo viên trong năm học.
TT
Họ và tên
Xếp loại
Ghi chú
Tốt
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.2) Dự giờ rút kinh nghiệm, thao giảng:
– Đánh giá chung:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Kết quả xếp loại dự giờ, thao giảng:
TT
Họ và tên
Số tiết đã dự trong năm
Xếp loại
Giỏi
Khá
TB
Yếu
Kém
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

2.3) Công tác CHUYÊN ĐỀ, NCKH, viết SKKN:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4) Sinh hoạt tổ chuyên môn:
– Số lần sinh hoạt:……..
– Những nội dung đã thảo luận:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.5) Bồi dưỡng HSG, dạy tăng tiết:
– Quá trình triển khai:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
– Đánh giá kết quả sơ bộ:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
2.6) Tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học:
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Hồ sơ tổ chuyên môn: Tổ trưởng tự nhận xét đánh giá
– Số lượng hồ sơ theo danh mục qui định:……………………………………………………………………
– Tự đánh giá, xếp loại về chất lượng các loại hồ sơ:…………………………………………………….
4. Sinh hoạt chuyên đề:
– Nội dung sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học.
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất: (Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Kiến nghị: (Kiến nghị những vấn đề chưa phù hợp)
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
III- Thống kê chuyên môn
STT
Họ và tên GV
Số tiết vắng
Số tiết bù giờ
Số tiết dự giờ
Số tiết có ứng dụng CNTT
Số tiếtsử dụng ĐDDH
Số tiếtTNTH
Kiểm tra chuyên đề (X loại)
Kiểm tra toàn diện (X.loại)
P
KP
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cộng

Nơi nhận:
– Hiệu trưởng;
– Lưu hồ sơ tổ CM.

…….., ngày…….. tháng …… năm 20….
TỔ TRƯỞNG

#Báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #tổ #chuyên #môn #trường #THPT

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Báo #cáo #tổng #kết #năm #học #của #tổ #chuyên #môn #trường #THPT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button