Cách dùng đại từ quan hệ That trong tiếng Anh

Để học tốt môn tiếng Anh, chúng ta sẽ cùng ôn tập lại cấu trúc và cách dùng đại từ quan hệ That, nối 2 câu trong tiếng Anh như thế nào nha.

Đại từ quan hệ That có thể thay thế cho Who, Whom, Which trong mệnh đề quan hệ xác định, và That không đứng sau dấu phẩy và giới từ và không dùng trong mệnh đề quan hệ không xác định

Cách dùng đại từ quan hệ That trong tiếng Anh

Ví dụ:

A man used to live here
The man is a dentist
=> The man That used to live here a dentist
(Người đàn ông trước sống ở đây là một nha sĩ)

Xem thêm:

Cách dùng đại từ quan hệ Who
Cách dùng đại từ quan hệ Whom
Cách dùng đại từ quan hệ Which

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button