Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Nội Dung Bài Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Bình Thuận môn Toán – Ngày mai 8/6 các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này Sky Park Residence xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
1. Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Toán tỉnh Bình Thuận
Đang cập nhật…..
2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đang cập nhật….
3. Lịch thi vào lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
Lịch thi vào lớp 10 THPT Không chuyên và THPT Chuyên tại Bình Thuận năm học 2022 – 2023 được tổ chức trong 3 ngày: 8/6; 9/6 và 10/6.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

8h00: Họp lãnh đạo, thư ký, bảo vệ và phục vụ HĐCT.

07/6/2022

SÁNG

8h00: Họp toàn thể HĐCT để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi (Vận dụng theo Quy chế thi THPT hiện hành), Lịch thi.

08/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13h55

14h00

09/6/2022

SÁNG

Toán

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Vật lý (HS2);
Hóa học (HS2); Lịch sử (HS2).

150 phút

13h55

14h00

10/6/2022

SÁNG

Toán (HS2); Ngữ văn (HS2);
Sinh học (HS2).

150 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh (HS2)
Tin học (HS2); Địa lý (HS2).

150 phút

13h55

14h00

11/6/2022

Dự phòng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bình #Thuận

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Bình Thuận môn Toán – Ngày mai 8/6 các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này Sky Park Residence xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.

1. Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đang cập nhật…..

2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đang cập nhật….

3. Lịch thi vào lớp 10 năm 2022 Bình Thuận

Lịch thi vào lớp 10 THPT Không chuyên và THPT Chuyên tại Bình Thuận năm học 2022 – 2023 được tổ chức trong 3 ngày: 8/6; 9/6 và 10/6.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

8h00: Họp lãnh đạo, thư ký, bảo vệ và phục vụ HĐCT.

07/6/2022

SÁNG

8h00: Họp toàn thể HĐCT để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi (Vận dụng theo Quy chế thi THPT hiện hành), Lịch thi.

08/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13h55

14h00

09/6/2022

SÁNG

Toán

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Vật lý (HS2);

Hóa học (HS2); Lịch sử (HS2).

150 phút

13h55

14h00

10/6/2022

SÁNG

Toán (HS2); Ngữ văn (HS2);

Sinh học (HS2).

150 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh (HS2)

Tin học (HS2); Địa lý (HS2).

150 phút

13h55

14h00

11/6/2022

Dự phòng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

Xem thêm thông tin Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022

Đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022-2023 Bình Thuận môn Toán – Ngày mai 8/6 các em học sinh lớp 9 trên toàn địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ bước vào kỳ thi vào lớp 10. Trong bài viết này Sky Park Residence xin chia sẻ đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán Bình Thuận 2022 để các em học sinh đối chiếu với kết quả bài làm của mình sau khi kết thúc kỳ thi.
1. Đề thi vào lớp 10 năm 2022 môn Toán tỉnh Bình Thuận
Đang cập nhật…..
2. Đáp án đề thi vào lớp 10 năm 2021 môn Toán tỉnh Bình Thuận

Đang cập nhật….
3. Lịch thi vào lớp 10 năm 2022 Bình Thuận
Lịch thi vào lớp 10 THPT Không chuyên và THPT Chuyên tại Bình Thuận năm học 2022 – 2023 được tổ chức trong 3 ngày: 8/6; 9/6 và 10/6.

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề cho thí sinh

Giờ bắt đầu làm bài

06/6/2022

SÁNG

8h00: Họp lãnh đạo, thư ký, bảo vệ và phục vụ HĐCT.

07/6/2022

SÁNG

8h00: Họp toàn thể HĐCT để học tập Quy chế thi, kiểm tra cơ sở vật chất và những nội dung liên quan đến kỳ thi.

CHIỀU

14h00: Thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi (Vận dụng theo Quy chế thi THPT hiện hành), Lịch thi.

08/6/2022

SÁNG

Ngữ văn

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh

60 phút

13h55

14h00

09/6/2022

SÁNG

Toán

120 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Vật lý (HS2);
Hóa học (HS2); Lịch sử (HS2).

150 phút

13h55

14h00

10/6/2022

SÁNG

Toán (HS2); Ngữ văn (HS2);
Sinh học (HS2).

150 phút

7h55

8h00

CHIỀU

Tiếng Anh (HS2)
Tin học (HS2); Địa lý (HS2).

150 phút

13h55

14h00

11/6/2022

Dự phòng

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bình #Thuận

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Đáp #án #đề #thi #tuyển #sinh #lớp #môn #Toán #Bình #Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button