Đề khảo sát môn Toán 11 lần 2 trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Ninh năm học 2019 2020

Ôn tập bằng cách giải Đề khảo sát môn Toán 11 lần 2 trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Ninh năm học 2019 2020 dưới đây sẽ giúp các em làm quen với đề thi cũng như dạng câu hỏi trắc nghiệm có thể xuất hiện trong đề thi chính thức của mình.

Cấu trúc của Đề khảo sát môn Toán 11 lần 2 trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Ninh năm học 2019 2020 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm đáp án đúng A, B, C và D, thời gian làm bài là 45 phút. Một số nội dung có trong bài thi như: Tính đạo hàm hàm số, tính giới hạn lim, mệnh đề đúng sai …

Đề khảo sát môn Toán 11 lần 2 trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Ninh năm học 2019 2020:


Một số câu hỏi hay như:Cho 4 mệnh đề sau. Số mệnh đề đúng trong các mệnh đề là?(I). Cấp số cộng là dãy số mà số hạng đứng sau gấp $q$ lần số hạng đứng trước(II). Tổng của $n$ số hạng đầu tiên của cấp số cộng với số hạng đầu là $u_1$ ,công sai $d$ là $S_n=frac{n}{2}(2u_1+(n-1)d)$(III) $S=sinfrac{pi}{6}+sin^2 frac{pi}{6}+sin^3 frac{pi}{6}+…sin^n frac{pi}{6}+..=1-frac{1}{2^n}$
Cho hàm số $f(x)=-2x^2+3x$. Hàm số có đạo hàm $f’(x)$ bằng:A. $4x-3$       B.$-4x+3$      C. $4x+3$      D.$-4x-3$Trên đây là Đáp án và Đề thi học kì 2 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh năm 2019-2020Đề khảo sát môn Toán 11 lần 2 trường THPT Lý Thường Kiệt Bắc Ninh năm học 2019 2020. Các em tiếp tục ôn tập bằng cách làm các Đề thi học kì 2 môn Toán 11 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh năm 2019-2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button