Đề thi học kì 1 Toán 7 thành phố Thái Bình năm 2020-2021

Sky Park Residence VN mời các em học sinh lớp cùng tham gia giải đề thi học kì 1 Toán 7 thành phố Thái Bình năm 2020-2021 dưới đây, qua bài kiểm tra này, các em cũng sẽ tự rút ra cho mình nhiều bài học bổ ích đó.

Đề thi học kì 1 Toán 7 thành phố Thái Bình năm 2020-2021 gồm 5 bài tập tự luận, thời gian làm bài là 90 phút không kể thời gian giao đề. Chúng ta cùng nhau bắt tay vào làm bài thôi nào.

Đề thi học kì 1 Toán 7 thành phố Thái Bình năm 2020-2021

Bài 1 (1,0 điểm) Chọn một chữ cái (A, B, C, D) trước câu trả lời đúng:

1. Kết quả phép tính (-7;5)3 : (2,5)3 bằng:
A. 9
B. -9
C. 27
D. -27

2. Tất cả các giá trị của x thỏa mãn |x| – 1 = 0.3 là:
A. 1,3
B. 0,7
C. $pm$1,3
D. $pm$0,7

3. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 5 thì y = -10. Hệ số tỉ lệ của y đối với x là:
A. -2
B. -$frac{1}{2}$
C. -50
D. $-frac{1}{50}$

4. Cho a, b, c là bốn đường thẳng phân biệt. Biết a // b, c // d, a $perp$ c. Khi đó:
A. a $perp$ d
B. b // d
C. c // b
D. d // a

Bài 2 (2,5 điểm)
1. Tính giá trị biểu thửc
a, $frac{1}{6} – (-frac{2}{3}):(-2020)^0$
b, $sqrt{frac{1}{4}} + frac{5}{8}:(-1,25) + sqrt{(-2)^2}$
2. Tìm hai số x và y, biết : $frac{x}{3} = frac{y}{-7}$ và y – x = -20.

Bài 3 (2,5 điểm)
1. Cho hàm số y = -2x.
a, Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
b, Biết điểm M($frac{3}{2}$;a2) thuộc đồ thị của hàm số đã cho. Hãy tìm a?

2. Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 5 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 8 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 10 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất), biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba 4 máy?

Bài 4 (3,5 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC), O là trung điểm của BC. Kẻ BE và CF cùng vuông góc với đường thẳng OA (E và F thuộc đường thẳng OA)
a, Chứng minh OE = OF.
b, Chứng minh BF // CE.
c, Lấy điểm M nằm giữa B và F, điểm N nằm giữa C và E sao cho BM = CN. Chứng minh O là trung điểm của MN.

Bài 5 (0,5 điểm) Tìm các số thực a, b, c biết:
$frac{3a – 2b}{4} = frac{2c – 4a}{3} = frac{4b – 3c}{2}$ và |a|-|b|-|c| = -10

—HẾT—

Trên đây là đề thi học kì 1 Toán 7 thành phố Thái Bình năm 2020-2021, đáp án sẽ được Sky Park Residence VN cập nhật trong thời gian sớm nhất. Các em tiếp tục giải Đề thi học kì 1 Toán 7 tỉnh Nam Định năm 2019-2020 ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button