Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Nội Dung Bài Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022, bao gồm đề thi có kèm theo cả đáp án và ma trận để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn LSĐL lớp 6, bộ sách Cánh Diều và phù hợp với năng lực của học sinh trung học cơ sở. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.
1. Ma trận Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Chương 7. Con người và thiên nhiên

Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư trên TG

Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên TG

Xác định được trên lược đồ các khu vực và các thành phố đông dân nhất TG

Ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

5
1,5 đ
15%

1
0,25 đ
2,5%

2
0,5 đ
5%

1
2,0đ
20%

9
4,0 đ
40%

Chương V: Nước Văn Lang- Âu Lạc.

Biết được Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng thời gian nào.
Biết được kinh đô của Nhà nước Âu Lạc đóng ở đâu.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

2
0,5 đ
5%

2
0,5
5%

Chương VI: Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ TK II TCN đến năm 938).

Trình bày các chính sách cai trị về chính trị, kinh tế và văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc lên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Biết được mâu thuẫn giữa nhân dân ta và các triều đại phong kiến phương Bắc.
– Biết được cuộc KN đầu tiên thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo.
Biết được nguyên nhân khởi sâu xa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Biết được thời gian Bà Triệu phất cờ KN.

Hiểu được mục đích những việc làm của Khúc Hạo.
Hiểu được mục đích chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Lập bảng niên biểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lâp, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước TK X).

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

4TN; 1TL
1đ TN; 2,5đ TL
35,5%

2
0,5
5%

1
1,5
15%

8
5,5
55,5%

Tổng số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

12
5,5
55,5%

2
0,5
5%

3
2
20%

1
2
20%

19
10
100%

2. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều
I. Trắc nghiệm (4.0 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất :
Câu 1: Dân cư phân bố đông đúc ở những khu vực nào sau đây?
A. Hoang mạc
B. Vùng núi và cao nguyên
C. Gần hai cực.
D. Đồng bằng, ven biển
Câu 2: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
A. Đồng bằng
B. Các trục giao thông lớn
C. Ven biển, các con sông lớn.
D. Hoang mạc, miền núi, hải đảo.
Câu 3: Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở địa hình đồng bằng chủ yếu là vì:
A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản .
B. thuận lợi cho cư trú, giao lưu và phát triển kinh tế.
C. khí hậu mát mẻ, ổn định.
D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai
Câu 4: Khu vực nào của châu Á dưới đây thực tế có dân cư phân bố thưa thớt nhất?
A. Nam Á
B. Bắc Á
C. Đông Á.
D. Đông Nam Á
Câu 5: Khu vực châu Âu có mật độ dân số cao nguyên nhân được cho chủ yếu là do
A. khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào.
B. có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.
C. tập trung nhiều dầu khí nhất thế giới.
D. nền kinh tế phát triển mạnh, nhiều trung tâm kinh tế lớn.
Câu 6: Châu lục nào có số dân ít nhất (so với toàn thế giới)
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Đại Dương
Câu 7: Các thành phố lớn trên Thế giới tập trung chủ yếu ở châu lục nào?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Đại Dương
Câu 8: Thành phố có qui mô dân số từ 20 triệu người trở lên( năm 2018) ở Châu Phi là?
A. Mê- hi- cô.
B. Xao Pao- lô
C. CaiRô
D. Tô- ky- ô.
Câu 9 :Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa
A. Nhân dân ta với chính quyền phương Bắc.
B. Nô tì với địa chủ, hào trưởng.
C. Nông dân lệ thuộc với hào trưởng.
D. Nô tì với quan lại đô hộ phương Bắc.
Câu 10: Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở?

A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay).

B. Luy Lâu ( Bắc Ninh ngày nay).

C. Mê Linh (Hà Nội ngày nay).

D. Phong Khê ( Hà Nội ngày nay).

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?

A. Bà Triệu.

B. Trưng Trắc, Trưng Nhị.

C. Lý Bí.

D. Mai Thúc Loan.

Câu 12: Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ VII TCN.
B. Thế kỉ VII.
C. Thế kỉ III TCN.
D. Thế kỉ III.

Câu 13: Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?
A. Năm 247.    B. Năm 248.    C. Năm 249.   D. Năm 250.
Câu 14: Theo em, trong các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc, chính sách nào là thâm hiểm nhất?
A. Chính sách đồng hóa.
B.C hính sách bóc lột với nhiều loại thuế nặng nề và cống nộp.
C. Chính sách đàn áp dã man các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
D. Chính sách cấm nhân dân ta sử dụng đồ sắt.
Câu 15: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
A. Củng cố thế lực của họ Khúc.
B. Xây dựng đất nước theo đường lối của mình.
C. Củng cố nền độc lập, “nhân dân đều được yên vui”.
D. Bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại mức thuế.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Hà khắc, tàn bạo, thâm độc.
B. Được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực.
C. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nước ta.
D. Nhằm thôn tính lãnh thổ và đồng hóa nhân dân ta.
II. Tự luận (6.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm). Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.
Câu 2: (2,5 điểm)Trình bày các chính sách cai trị về chính trị, kinh tế và văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc lên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc?
Câu 3: (1,5 điểm)Lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?

Tên cuộc khởi nghĩa

Năm diễn ra

Kết quả

3. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn Lịch sử – Địa lý 6
A. Trắc nghiệm (4.0 điểm)
Mỗi câu đúng 0.25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

D

B

B

D

D

A

C

Câu

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

A

D

B

C

B

A

C

C

II. Tự luận (6.0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1 ( 2đ)

Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

– Thay đổi tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai khiến cho đất trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn.
– Thay đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông, biển -> ô nhiễm nguồn nước.
– Con người khai thác thông minh các nguồn tài nguyên: Sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất điện, sử dụng trong sinh hoạt…

2 (2,5đ)

a. Chính sách cai trị về chính trị:
– Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, chia nước ta thành các châu, quận, huyện.
– Áp dụng pháp luật hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

0,25

0,25

b. Chính sách bóc lột về kinh tế:
– Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề.
– Nắm độc quyền về sắt và muối, bắt dân ta cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu, sản vật quý…

0,25
0,25

c. Chính sách cai trị về văn hóa
– Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt.
+ Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài.
+ Mở trường dạy chữ Hán, áp dụng luật Hán.
+ Tìm cách truyền bá văn hoá, phong tục phương Bắc.

0,25
0,25
0,25

Câu 3 (1,5đ)

Tên cuộc khởi nghĩa

Năm diễn ra

Kết quả

Hai Bà Trưng

40

Nhà Hán đem quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại

Bà Triệu

248

Nhà Ngô đem quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại.

Lí Bí

542

Đầu thế kỉ VII, nhà Tùy đưa quân sang xâm lược, nước Vạn Xuân chấm dứt.

Mai Thúc Loan

713

Năm 722, nhà Đường đem quân đàn áp.

0,5

0,25

0,5

0,25

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence

#Đề #thi #học #kì #Lịch #sử #Địa #lý #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học

Năm học 2021-2022 Bộ sách Lịch sử- Địa lý lớp 6 Cánh Diều Học kì 2 gồm các câu hỏi kèm đáp án và ma trận đề cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện kiến ​​thức đạt điểm tốt nhất. Môn học này dựa trên thiết kế chương trình của bộ sách LS-LOL và Kite lớp sáu, phù hợp với khả năng của học sinh THCS. Mời các bạn cùng tham khảo các bài tập sai tham khảo để đạt kết quả cao nhất trong các bài kiểm tra sắp tới.

1. Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 6 Sách Cánh Diều

Tên chủ đề

kiến thức

hiểu không

vận dụng

tất cả các

sử dụng thấp

sử dụng cao

Chương 7 Con người và Thiên nhiên

Nêu đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới

Giải thích đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới

Các khu vực và thành phố đông dân nhất thế giới được xác định trên bản đồ

Ví dụ về tác động của con người đối với việc thay đổi thiên nhiên theo hướng tích cực và tiêu cực và sử dụng tài nguyên một cách khôn ngoan

Kết án:

Phân số:

tỉ lệ:

5

1,5 đồng Việt Nam

15%

Đầu tiên

0,25 đồng Việt Nam

2,5%

2

0,5 lá chắn

5%

Đầu tiên

2.0 Đông

20%

9

4,0 đồng Việt Nam

40%

Chương 5: Nước Văn Lang – Truyền miệng.

Biết nhà nước Âu Lạc được thành lập từ khi nào.

Tìm hiểu nơi đặt kinh đô của nhà nước Âu Lạc.

Kết án:

Phân số:

tỉ lệ:

2

0,5 lá chắn

5%

2

0,5

5%

Chương VI: Thời kỳ Bắc thuộc và Kháng chiến chống Bắc thuộc (từ thế kỷ II TCN đến năm 938).

Bài báo này giới thiệu những chính sách thống trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đối với nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc.

Biết được mâu thuẫn giữa nhân dân nước ta với các triều đại phong kiến ​​phương bắc.

– Biết ai là người lãnh đạo cuộc chiến tranh Bắc Kì lần thứ nhất.

Tìm hiểu về nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Biết bao giờ Bà Triệu phất cờ KN.

Hiểu mục đích hành động của Khúc Hạo.

Nắm được mục đích của chính sách đồng hoá của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc.

Niên đại của các cuộc nổi dậy điển hình (từ sau Công nguyên đến trước thế kỷ X) để giành độc lập tự chủ.

Kết án:

Phân số:

tỉ lệ:

4TN; 1TL

1 đồng; 2,5 đồng

35,5%

2

0,5

5%

Đầu tiên

1,5

15%

số 8

5.5

55,5%

Tổng số câu:

Phân số:

tỉ lệ:

thứ mười hai

5.5

55,5%

2

0,5

5%

3

2

20%

Đầu tiên

2

20%

19

mười

100%

2. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 6 tập Cánh Diều

1. Nhiều lựa chọn (4.0 Phút). Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời bạn cho là đúng nhất:

Câu 1: Khu vực nào sau đây đông dân cư?

Sa mạc

B. Núi và cao nguyên

C. Tiếp cận các cực.

D. Đồng bằng, Coasts

Câu 2: Vùng nào sau đây dân cư thưa thớt?

A. Đồng bằng

B. Trục giao thông chính

C. Ven biển, sông lớn.

D. Hoang mạc, núi, hải đảo.

Câu 3: Dân số thế giới có xu hướng tập trung ở các vùng đồng bằng chủ yếu là do:

A. Mức độ tập trung tài nguyên khoáng sản.

B. Sống chung, giao tiếp và phát triển kinh tế.

C. Khí hậu mát mẻ, ổn định.

D. Ít bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Câu 4: Khu vực nào sau đây của Châu Á có dân số ít nhất?

A. Nam Á

B. Bắc Á

C. Đông Á.

D. Đông Nam Á

Câu 5: Mật độ dân số cao ở khu vực Châu Âu chủ yếu là do

A. Khí hậu ấm áp và nhiều nước.

B. Có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.

C. Có nồng độ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới.

D. Kinh tế phát triển mạnh mẽ và có nhiều trung tâm kinh tế lớn.

Câu 6: Châu lục nào có dân số ít nhất (so với thế giới)

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Câu 7: Các thành phố lớn trên thế giới nằm ở châu lục nào?

A. Châu Á

B. Châu Âu

C. Châu Phi

D. Châu Đại Dương

Mục 8: Những thành phố nào ở Châu Phi với dân số hơn 20 triệu người (2018)?

A. Tôi-chào-cô ấy.

B. Paul

C. Cairo

D. Tô-ki-ô.

Câu 9: Trong thời kỳ Bắc thuộc, những mâu thuẫn bao trùm lên xã hội ta là

A. Nhân dân ta và chính quyền Bắc Kì.

B. Nô lệ của địa chủ và tù trưởng.

C. Nông dân phụ thuộc vào tù trưởng.

D. Nô lệ và quan lại cai trị phương Bắc.

Câu 10: Thủ đô của Yule ở đâu?

A. Phong Châu (nay là Phủ Thọ).

B. Luy Lâu (nay là Bắc Ninh).

C. Mê Linh (nay là Hà Nội).

D. Phong Khê (Hà Nội ngày nay).

kết án 11: Ai đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên nổ ra ở thời kì bắc thuộc?

Mrs A. Trieu.

B. Trưng Trắc, Trưng Nhị.

C. Lí Bí.

D. Mai Thức vay.

Phần 12: Youlezhou được thành lập khi nào?

A. Thế kỉ thứ VII trước Công nguyên.

B. Thế kỉ thứ VII.

C. Thế kỉ III trước Công nguyên.

D. Thế kỉ III.

Câu 13: Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?

A. 247 năm B. 248 năm C. 249 năm D. 250 năm

Phần 14: Theo em, chính sách cai trị nào của phong kiến ​​phương Bắc là quỷ quyệt nhất?

A. Chính sách đồng hóa.

British Columbia có chính sách bóc lột, với nhiều thứ thuế và cống nạp nặng nề.

3. Chính sách đàn áp dã man của nhân dân ta.

D. Chính sách cấm dùng đồ sắt của nhân dân ta.

Phần 15: Mục đích của Khúc Hạo làm việc này là gì?

A. Củng cố thế lực của họ Khúc.

B. Xây dựng đất nước của bạn theo cách của bạn.

C. Củng cố nền độc lập, “toàn dân được hạnh phúc”.

D. Xóa bỏ chế độ nô lệ và thuế đặt lại.

Câu 16: Khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phương Bắc, nhận định nào sau đây không đúng?

A. Khắc nghiệt, tàn bạo, thâm độc.

B. Trong mọi lĩnh vực.

C, để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước mình.

D. thôn tính các vùng lãnh thổ của chúng ta và đồng hoá nhân dân của chúng ta.

2. Văn xuôi (6.0 Lượt xem)

kết án Ngày thứ nhất: (2,0 điểm). Chúng ta hãy lấy một ví dụ về ảnh hưởng của con người, tác nhân làm thay đổi thiên nhiên theo cả hướng tích cực và tiêu cực, và việc khai thác tài nguyên một cách thông minh.

chương 2: (2,5 điểm) Giới thiệu chính sách thống trị về chính trị, kinh tế, văn hóa của các triều đại phong kiến ​​phương Bắc đối với nước ta trong thời kỳ bắc thuộc?

Câu hỏi 3: (1,5 điểm) Vẽ lược đồ về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời bắc thuộc?

tên của cuộc nổi dậy

năm

kết quả

3. Đề thi học kì 2 môn Lịch sử- Địa lí lớp 6 Cánh diều có đáp án.

Mô tả điểm

Kỳ thi cuối học kỳ 2 2021-2022

Lịch sử – Địa lý 6

A. Đố (4,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

kết án

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

trả lời

giản dị

giản dị

loại bỏ

loại bỏ

giản dị

giản dị

Một loại

kết án

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

trả lời

Một loại

giản dị

loại bỏ

loại bỏ

Một loại

Hai tỉNhận xét (6.0 Lượt xem)

kết án

các nội dung

Lượt xem

1 (2đ)

Chúng ta hãy lấy một ví dụ về ảnh hưởng của con người, tác nhân làm thay đổi thiên nhiên theo cả hướng tích cực và tiêu cực, và việc khai thác tài nguyên một cách thông minh.

0,5 lá chắn

0,5 lá chắn

1,0 Đông

Chuyển biến tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai ngày càng phì nhiêu, màu mỡ.

– Biến đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông và đại dương -> ô nhiễm nguồn nước.

– Con người phát triển tài nguyên một cách thông minh: sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để tạo ra điện năng, sử dụng trong sinh hoạt …

2 (2,5đ)

Một loại. Quy tắc chính trị:

Chúng ta phải sáp nhập đất nước của chúng ta vào lãnh thổ Trung Quốc và chia đất nước của chúng ta thành các châu, quận và huyện.

– Áp dụng những luật lệ hà khắc để thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

0,25

0,25

b. Chính sách phát triển kinh tế:

– Thực hiện chính sách thuế nặng.

– Độc quyền về muối sắt, buộc nhân dân ta phải kính trọng nhiều loại vải, gia vị, sản vật quý…

0,25

0,25

C.Chính sách Quản trị Văn hóa

– Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt Nam.

+ Để người Hán trường tồn.

+ Bắt đầu dạy chữ Hán và áp dụng luật Hán.

+ Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục miền Bắc.

0,25

0,25

0,25

Câu 3 (1,5 điểm)

tên của cuộc nổi dậy

năm

kết quả

Haibazhong

40

Nhà Hán cử quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa thất bại

Bà Triệu

248

Nhà Ngô cử quân sang đàn áp, cuộc khởi nghĩa thất bại.

Li Bi

542

Vào đầu thế kỷ thứ 7, nhà Tùy đưa quân sang xâm lược và Sở Xuân bị diệt vong.

Mai Thúc Loan

713

Năm 722, nhà Đường cho quân sang đàn áp.

0,5

0,25

0,5

0,25

Xem thông tin hữu ích khác trong phần Tài liệu Dữ liệu lớn

Xem thêm thông tin Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều năm học 2021-2022, bao gồm đề thi có kèm theo cả đáp án và ma trận để học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức nhằm đạt kết quả tốt nhất giữa HK2. Đề được thiết kế phù hợp với chương trình môn LSĐL lớp 6, bộ sách Cánh Diều và phù hợp với năng lực của học sinh trung học cơ sở. Mời các em tham khảo nhầm ôn luyện đạt kết quả cao nhất trong bài kiểm tra sắp tới.
1. Ma trận Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Chương 7. Con người và thiên nhiên

Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư trên TG

Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên TG

Xác định được trên lược đồ các khu vực và các thành phố đông dân nhất TG

Ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

5
1,5 đ
15%

1
0,25 đ
2,5%

2
0,5 đ
5%

1
2,0đ
20%

9
4,0 đ
40%

Chương V: Nước Văn Lang- Âu Lạc.

Biết được Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng thời gian nào.
Biết được kinh đô của Nhà nước Âu Lạc đóng ở đâu.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

2
0,5 đ
5%

2
0,5
5%

Chương VI: Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (từ TK II TCN đến năm 938).

Trình bày các chính sách cai trị về chính trị, kinh tế và văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc lên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc.
Biết được mâu thuẫn giữa nhân dân ta và các triều đại phong kiến phương Bắc.
– Biết được cuộc KN đầu tiên thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo.
Biết được nguyên nhân khởi sâu xa của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Biết được thời gian Bà Triệu phất cờ KN.

Hiểu được mục đích những việc làm của Khúc Hạo.
Hiểu được mục đích chính sách đồng hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc.

Lập bảng niên biểu về các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lâp, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước TK X).

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

4TN; 1TL
1đ TN; 2,5đ TL
35,5%

2
0,5
5%

1
1,5
15%

8
5,5
55,5%

Tổng số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:

12
5,5
55,5%

2
0,5
5%

3
2
20%

1
2
20%

19
10
100%

2. Đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều
I. Trắc nghiệm (4.0 điểm).Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất :
Câu 1: Dân cư phân bố đông đúc ở những khu vực nào sau đây?
A. Hoang mạc
B. Vùng núi và cao nguyên
C. Gần hai cực.
D. Đồng bằng, ven biển
Câu 2: Dân cư phân bố thưa thớt ở những khu vực nào sau đây?
A. Đồng bằng
B. Các trục giao thông lớn
C. Ven biển, các con sông lớn.
D. Hoang mạc, miền núi, hải đảo.
Câu 3: Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở địa hình đồng bằng chủ yếu là vì:
A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản .
B. thuận lợi cho cư trú, giao lưu và phát triển kinh tế.
C. khí hậu mát mẻ, ổn định.
D. ít chịu ảnh hưởng của thiên tai
Câu 4: Khu vực nào của châu Á dưới đây thực tế có dân cư phân bố thưa thớt nhất?
A. Nam Á
B. Bắc Á
C. Đông Á.
D. Đông Nam Á
Câu 5: Khu vực châu Âu có mật độ dân số cao nguyên nhân được cho chủ yếu là do
A. khí hậu ấm áp, nguồn nước dồi dào.
B. có nhiều đồng bằng phù sa màu mỡ.
C. tập trung nhiều dầu khí nhất thế giới.
D. nền kinh tế phát triển mạnh, nhiều trung tâm kinh tế lớn.
Câu 6: Châu lục nào có số dân ít nhất (so với toàn thế giới)
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Đại Dương
Câu 7: Các thành phố lớn trên Thế giới tập trung chủ yếu ở châu lục nào?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Phi
D. Châu Đại Dương
Câu 8: Thành phố có qui mô dân số từ 20 triệu người trở lên( năm 2018) ở Châu Phi là?
A. Mê- hi- cô.
B. Xao Pao- lô
C. CaiRô
D. Tô- ky- ô.
Câu 9 :Mâu thuẫn bao trùm xã hội nước ta thời kì Bắc thuộc là mâu thuẫn giữa
A. Nhân dân ta với chính quyền phương Bắc.
B. Nô tì với địa chủ, hào trưởng.
C. Nông dân lệ thuộc với hào trưởng.
D. Nô tì với quan lại đô hộ phương Bắc.
Câu 10: Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở?

A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay).

B. Luy Lâu ( Bắc Ninh ngày nay).

C. Mê Linh (Hà Nội ngày nay).

D. Phong Khê ( Hà Nội ngày nay).

Câu 11: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?

A. Bà Triệu.

B. Trưng Trắc, Trưng Nhị.

C. Lý Bí.

D. Mai Thúc Loan.

Câu 12: Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào khoảng thời gian nào?
A. Thế kỉ VII TCN.
B. Thế kỉ VII.
C. Thế kỉ III TCN.
D. Thế kỉ III.

Câu 13: Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa vào năm nào?
A. Năm 247.    B. Năm 248.    C. Năm 249.   D. Năm 250.
Câu 14: Theo em, trong các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc, chính sách nào là thâm hiểm nhất?
A. Chính sách đồng hóa.
B.C hính sách bóc lột với nhiều loại thuế nặng nề và cống nộp.
C. Chính sách đàn áp dã man các cuộc nổi dậy của nhân dân ta.
D. Chính sách cấm nhân dân ta sử dụng đồ sắt.
Câu 15: Những việc làm của Khúc Hạo nhằm mục đích gì?
A. Củng cố thế lực của họ Khúc.
B. Xây dựng đất nước theo đường lối của mình.
C. Củng cố nền độc lập, “nhân dân đều được yên vui”.
D. Bãi bỏ các thứ lao dịch và định lại mức thuế.
Câu 16: Nhận xét nào sau đây không đúng khi đánh giá về chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc?
A. Hà khắc, tàn bạo, thâm độc.
B. Được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực.
C. Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế nước ta.
D. Nhằm thôn tính lãnh thổ và đồng hóa nhân dân ta.
II. Tự luận (6.0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm). Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.
Câu 2: (2,5 điểm)Trình bày các chính sách cai trị về chính trị, kinh tế và văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc lên đất nước ta trong thời kì Bắc thuộc?
Câu 3: (1,5 điểm)Lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta thời kì Bắc thuộc?

Tên cuộc khởi nghĩa

Năm diễn ra

Kết quả

3. Đáp án đề thi học kì 2 Lịch sử – Địa lý lớp 6 sách Cánh Diều
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022
Môn Lịch sử – Địa lý 6
A. Trắc nghiệm (4.0 điểm)
Mỗi câu đúng 0.25 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

D

B

B

D

D

A

C

Câu

9

10

11

12

13

14

15

16

Đáp án

A

D

B

C

B

A

C

C

II. Tự luận (6.0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

1 ( 2đ)

Hãy lấy ví dụ về tác động của con người đã làm cho thiên nhiên thay đổi theo hai chiều hướng tích cực, tiêu cực và khai thác thông minh các nguồn tài nguyên.

0,5 đ

0,5 đ

1,0 đ

– Thay đổi tích cực: Con người sử dụng và cải tạo đất đai khiến cho đất trở nên màu mỡ và phì nhiêu hơn.
– Thay đổi tiêu cực: Con người xả nước thải công nghiệp và sinh hoạt ra sông, biển -> ô nhiễm nguồn nước.
– Con người khai thác thông minh các nguồn tài nguyên: Sử dụng năng lượng gió, năng lượng mặt trời để sản xuất điện, sử dụng trong sinh hoạt…

2 (2,5đ)

a. Chính sách cai trị về chính trị:
– Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc, chia nước ta thành các châu, quận, huyện.
– Áp dụng pháp luật hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta.

0,25

0,25

b. Chính sách bóc lột về kinh tế:
– Áp đặt chính sách tô thuế nặng nề.
– Nắm độc quyền về sắt và muối, bắt dân ta cống nạp nhiều vải vóc, hương liệu, sản vật quý…

0,25
0,25

c. Chính sách cai trị về văn hóa
– Thực hiện chính sách đồng hoá dân tộc Việt.
+ Đưa người Hán sang sinh sống lâu dài.
+ Mở trường dạy chữ Hán, áp dụng luật Hán.
+ Tìm cách truyền bá văn hoá, phong tục phương Bắc.

0,25
0,25
0,25

Câu 3 (1,5đ)

Tên cuộc khởi nghĩa

Năm diễn ra

Kết quả

Hai Bà Trưng

40

Nhà Hán đem quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại

Bà Triệu

248

Nhà Ngô đem quân sang đàn áp, khởi nghĩa thất bại.

Lí Bí

542

Đầu thế kỉ VII, nhà Tùy đưa quân sang xâm lược, nước Vạn Xuân chấm dứt.

Mai Thúc Loan

713

Năm 722, nhà Đường đem quân đàn áp.

0,5

0,25

0,5

0,25

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence

#Đề #thi #học #kì #Lịch #sử #Địa #lý #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Đề #thi #học #kì #Lịch #sử #Địa #lý #lớp #sách #Cánh #Diều #năm #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button