Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

Nội Dung Bài Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.
Sáng ngày 11/6/2022, các thí sinh tỉnh Bình Định sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 60 phút. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sky Park Residence để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 năm 2022 – 2023 của mình:
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023
Part 1.
1. However
2. who
3. if
4. more
5. didn’t
6. on
Part 2.
1. F
2. C
3. B
4. E
5. A
6. D
Part 3.
1. gave
2. would visit
3. is lying
4. to participate
5. talking
6. imperfect
7. Confidence
8. surprisingly
Part 4.
1. paint => be painted
2. Although => Despite / In spite of
Part 5.
1. The victims have been provided with food and clothing.
2. If Mai didn’t often talk to foreigners, she couldn’t be fluent in English.
3. She asked me if I was tired of the noise from the street.
4. The teacher who you met yesterday speaks French well.
Part 6.
1. century
2. historical
3. surrounded
4. on
Part 7.
1. TRUE
2. FALSE
3. TRUE
4. TRUE
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023

#Đề #thi #vào #môn #Tiếng #Anh #năm #sở #GDĐT #Bình #Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.

Sáng ngày 11/6/2022, các thí sinh tỉnh Bình Định sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 60 phút. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sky Park Residence để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 năm 2022 – 2023 của mình:

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023

Part 1.

1. However

2. who

3. if

4. more

5. didn’t

6. on

Part 2.

1. F

2. C

3. B

4. E

5. A

6. D

Part 3.

1. gave

2. would visit

3. is lying

4. to participate

5. talking

6. imperfect

7. Confidence

8. surprisingly

Part 4.

1. paint => be painted

2. Although => Despite / In spite of

Part 5.

1. The victims have been provided with food and clothing.

2. If Mai didn’t often talk to foreigners, she couldn’t be fluent in English.

3. She asked me if I was tired of the noise from the street.

4. The teacher who you met yesterday speaks French well.

Part 6.

1. century

2. historical

3. surrounded

4. on

Part 7.

1. TRUE

2. FALSE

3. TRUE

4. TRUE

Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023

Xem thêm thông tin Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi vào 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bình Định, có đáp án kèm theo. Qua đó, giúp các em học sinh tham khảo, so sánh với bài thi vào lớp 10 năm 2022 – 2023 của mình thuận tiện hơn.
Sáng ngày 11/6/2022, các thí sinh tỉnh Bình Định sẽ làm bài thi môn Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm, với thời gian làm bài là 60 phút. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Sky Park Residence để chuẩn bị thật tốt kỳ thi vào 10 năm 2022 – 2023 của mình:
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023
Part 1.
1. However
2. who
3. if
4. more
5. didn’t
6. on
Part 2.
1. F
2. C
3. B
4. E
5. A
6. D
Part 3.
1. gave
2. would visit
3. is lying
4. to participate
5. talking
6. imperfect
7. Confidence
8. surprisingly
Part 4.
1. paint => be painted
2. Although => Despite / In spite of
Part 5.
1. The victims have been provided with food and clothing.
2. If Mai didn’t often talk to foreigners, she couldn’t be fluent in English.
3. She asked me if I was tired of the noise from the street.
4. The teacher who you met yesterday speaks French well.
Part 6.
1. century
2. historical
3. surrounded
4. on
Part 7.
1. TRUE
2. FALSE
3. TRUE
4. TRUE
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bình Định 2022 – 2023

#Đề #thi #vào #môn #Tiếng #Anh #năm #sở #GDĐT #Bình #Định

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Đề #thi #vào #môn #Tiếng #Anh #năm #sở #GDĐT #Bình #Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button