Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

Mẫu đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường dưới đây sẽ giúp các bạn sinh viên xác nhận đang học tại trường Đại học, Học viện nào đó để phục vụ cho công việc của mình.

Trong đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường có rất nhiều thông tin để các bạn sinh viên điền vào như Họ tên, Mã số sinh viên, hộ khẩu thường trú … Dưới đây sẽ là chi tiết thông tin cần nhập vào mẫu đơn.

Đơn xin xác nhận là sinh viên đang học tại trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LÀ SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường……………………………..

Tôi tên:………………………………………………………….. Mã số sinh viên:…………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………………………

Là sinh viên lớp:………………………………………………………….Khóa………………………………………

Hệ đào tạo: ………………………….. tại Trường Đại học………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính gởi đến Ban Giám hiệu xác nhận cho tôi là sinh viên đang học tại Trường.

Lý do:………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng./.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
…………, ngày…..tháng…..năm………
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA
……………., ngày…..tháng…..năm……..
Người làm đơn
(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

Tìm hiểu thêm về Mẫu đơn xin mở đình chỉ học tập cho sinh viên ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button