Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20


Hướng dẫn giải bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 trang 26 sgk toán 2 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách “Kết nối tri thức và cuộc sống” được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

Câu trả lời:

Hoạt động 1

Câu 1 ( trang 26 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

a) Tách 6 = 1 + 5                                     b)  Tách 6 = 2 + 4

     9 + 1 = 10                                                  8 + 2 = 10

     10 + 5 = 15                                                10 + 4 = 14

     9 + 6 = 15                                                  8 + 6 = 14

Câu 2 ( trang 26 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Luyện tập 1

Câu 1 ( trang 28 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 28 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 3 ( trang 28 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

9 + 5 + 3 = 17                    6 + 3 + 4 = 13                    10 – 2 + 5 = 13 

Câu 4 ( trang 28 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm cá cho mèo

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 5 ( trang 29 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Trả lời:

8 + 4 = 12

Luyện tập 2

Câu 1 ( trang 29 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 29 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 3 ( trang 30 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tính

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 4 ( trang 30 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 5 ( trang 30 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Để giúp đỡ các bạn học sinh ở vùng khó khăn, lớp em đã quyên góp được 8 thùng quần áo và 5 thùng sách vở. Hớp em quyên góp được tổng bao nhiêu thùng?

Trả lời:

Lớp em quyên góp được tổng số thùng là:

8 + 5 = 13 ( thùng)

Đáp số: 13 thùng

Luyện tập 3

Câu 1 ( trang 30 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 31 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 3 ( trang 31 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Tìm 2 phép tính có cùng kết quả

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 4 ( trang 31 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Đoàn tàu chở hàng có 4 toa đã ra khỏi đường hầm, còn 7 toa ở trong đường hầm. Hỏi đoàn tàu đó có tất cả bao nhiêu toa?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Trả lời:

Đoàn tàu đó có tất cả số toa là:

4 + 7 = 11 ( đoàn)

Đáp số: 11 đoàn

Luyện tập 4

Câu 1 ( trang 32 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Số?

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 2 ( trang 32 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Bạn Sao hái những cây nấm, ghi phép tính có kết quả bằng 12.

Trả lời:

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Câu 3 ( trang 32 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống)

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

a) Tính kết quả của các phép tính ghi ở bậc thang.

b) Những phép tính nào có kết quả bằng nhau?

Trả lời:

  • 9 + 5 = 14
  • 7 + 4 = 11
  • 8 + 6 = 14
  • 6 + 7 = 13
  • 9 + 7 = 16

Câu 4 ( trang 32 toán 2 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống):

Hai con xúc xắc nào có tổng số chấm ở các mặt trên bằng 11?

Giải kết nối tri thức toán 2 bài: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20

Trả lời: A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button