Giải lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu


Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu – trang 8 lịch sử lớp 7. Tất cả các câu hỏi bao gồm giữa và cuối bài học đều được Baivan.net hướng dẫn giải chi tiết, dễ hiểu và ngắn gọn nhất. Chúng ta tham khảo để học tốt lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu nhé.

Câu trả lời:

I. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BÀI HỌC

1. Phong trào văn hóa phục hưng ( thế kỉ XIV – XVII)

 • Khái niệm: “Phong trào văn hóa Phục Hưng” là khôi phục những tinh hóa văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô ma, đồng thời phát triển nó ở tầm cao mới.
 • Nguyên nhân: 
  • Chế độ phong kiến kìm hãm, vùi dập các giá trị văn hóa
  • Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị chính trị xã hội.
 • Nội dung phong trào:
  • Lên án giáo hội Ki – tô, phá trật tự xã hội phong kiến.
  • Đề cao giá trị con người, đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật.
 • Ý nghĩa:
  • Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến.
  • Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và nhân loại.

2. Phong trào cải cách tôn giáo

 • Nguyên nhân: Sự thống trị về tư tưởng, giáo lí của chế độ phong kiến là cản trở đối với giai cấp tư sản. Yêu cầu đặt ra phải tiến hành cải cách.
 • Diễn biến:
  • Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
  • Cải cách của Can – vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.
 • Hệ quả: Đạo Ki – tô bị phân thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki – tô cũ và Tân giáo, mâu thuẫn và xung đột với nhau. Bùng lên cuộc chiến tranh nông dân Đức.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI

Câu 1: Vì sao giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến?

Trả lời:

Giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống giai cấp quý tộc phong kiến vào trong thời kì trung đại ở Châu Âu là bởi vì:

 • Giai cấp tư sản mới hình thành, có thế lực về kinh tế nhưng lại không có thế lực về chính trị.
 • Giai cấp tư sản đại diện cho nền sản xuất tiến bộ, nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

=> Vì thế để giải quyết mâu thuẫn về kinh tế với địa vị xã hội của chính giai cấp mình, họ đã đứng lwn đấu tranh chống chế độ phong kiến để dành địa vị xã hội cho tương xứng.

Câu 2: Qua các tác phẩm của mình, tác giả thời phục hưng muốn nói lên điều gì?

Trả lời:

Qua các tác phẩm của mình, tác giải thời phục hưng đã lên án nghiêm khắc giáo hội Ki – tô  và đả phá trật tự xã hội phong kiến. Thần thánh không còn là trung tâm trong các tác phẩm, kinh thánh nhà thờ không còn là chân lí. Gía trị chính của con người được đề cao, được tự do phát triển.

Văn hóa Phục hưng còn đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Câu 3: Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo?

Trả lời:

Trong suốt hơn 1000 năm, giai cấp phong kiến Châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để  thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế giai cấp tư sản đang lên coi giáo hội là một bước tiến cản trở bước tiến của họ. Họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó.

Câu 4: Hãy nêu nội dung tư tưởng của cải cách Lu – thơ và Can – vanh?

Trả lời:

 • Cải cách của M. Lu Thơ (Đức): Lên án những hành vi tham lam và đồi bại của giáo hoàng, đòi bãi bỏ những thủ tục nghi lễ phiền toái.
 • Cải cách của Can – vanh (Thụy Sĩ): Chịu ảnh hưởng những cải cách của Lu- thơ, hình thành một giáo phái mới gọi là đạo Tin lành.

=> Nội dung tư tưởng của  cải cách Lu – thơ và Can – vanh chính là đòi bãi bỏ những thủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki – tô nguyên thủy. Đồng thời ông cũng lên án phê phán những hành vi tham lam của  giáo hoàng, chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của giáo hội.

II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI

Câu 1: Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa phục hưng. Nội dung….

Nguyên nhân xuất hiện phong trào Văn hóa phục hưng. Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng là gì?

Trả lời:

 • Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa phục hưng:
  • Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.
  • Giai cấp tư sản có thể lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội ->đấu tranh giành địa vị xã hội -> Phong trào văn hóa Phục hưng.
 • Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng:
  • Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội
  • Đề cao giá trị con người
  • Đề cao khoa học tự nhiên
  • Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

=> Phong trào Phục Hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn  là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại, mở đường cho sự phát triển  cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

Câu 2: Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào….

Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động trực tiếp như thế nào đến xã hội Châu Âu thời bấy giờ?

Trả lời:

Trong suốt hơn một nghìn năm, giai cấp phong kiến châu Âu đã lấy kinh thánh của đạo Ki – tô làm cơ sở tư tưởng chính thống của mình và dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. Vì thế, giai cấp tư sản đang lên coi Giáo hội là một thế lực cản trở bước tiến của họ. Từ đó, họ đòi thay đổi và cải cách tổ chức giáo hội đó.

Chính phong trao cải cách tôn giáo  đó đã có những tác động đến xã hội châu Âu thời bấy giờ. Cụ thể đó là:

 • Phong trào cải cách tôn giáo lúc đầu được khởi xướng ở Đức (do một tu sĩ người Đức là M. Lu- thơ khởi xướng) sau đó nhanh chóng lan rộng sang các nước châu Âu.
 • Phong trào đã thúc đẩy, châm ngòi cho các cuộc khởi nghĩa nông dân, đặc biệt là ở Đức, thường gọi là cuộc “chiến tranh nông dân Đức:. Đây có thể được coi là cuộc chiến tranh vũ trang đầu tiên của nông dân dưới ngọn cờ của tư sản chống phong kiến ở Châu Âu.
 • Đạo Ki – tô đã bị phân hóa thành hai giáo phái: Cựu giáo là Ki – tô giáo cũ, tân giáo là tôn giáo cải cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button