Giải toán 4 bài: Phép cộng phân số


Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 4 bài: Phép cộng phân số. Tất cả các bài tập trong bài học này đều được hướng dẫn cách giải chi tiết, cụ thể và rất dê hiểu. Thông qua đó, giúp các em nhanh chóng hiểu bài và làm bài tập nhanh hơn và tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo để học tốt môn toán học lớp 4. Trong quá trình làm bài, nếu chưa hiểu các em hãy comment lại bên dưới để thầy cô trợ giúp.

Câu trả lời:

Bài tập 1: Tính

a. (frac{2}{5}+frac{3}{5})        b. (frac{3}{4}+frac{5}{4})

c. (frac{3}{8}+frac{7}{8})        d. (frac{35}{25}+frac{7}{25})

Trả lời:

a. Giữ nguyên mẫu số là 5, cộng 2 tử với nhau:

 (frac{2}{5}+frac{3}{5} = frac{2 + 3}{5} = frac{5}{5} = 1)

b. Giữ nguyên mẫu số là 4, cộng 2 tử với nhau:

(frac{3}{4}+frac{5}{4} = frac{3 +5}{4}=frac{8}{4}=2)

c. Giữ nguyên mẫu số là 8, cộng 2 tử với nhau:

(frac{3}{8}+frac{7}{8} = frac{3 + 7}{8}=frac{10}{8}= frac{10 : 2}{8 : 2} = frac{5}{4})

d. Giữ nguyên mẫu số là 25, cộng 2 tử với nhau:

(frac{35}{25}+frac{7}{25} = frac{35 + 7}{25}=frac{42}{25})

Bài tập 2: Tính chất giao hoán

Viết tiếp vào chỗ chấm:

(frac{3}{7}+frac{2}{7} = …;)        (frac{2}{7}+frac{3}{7}) = …

(frac{2}{7}+frac{3}{7} …frac{3}{7} +frac{2}{7})

Trả lời:

(frac{3}{7}+frac{2}{7} = frac{3 + 2}{7} = frac{5}{7}) ;

(frac{2}{7}+frac{3}{7} = frac{2 + 3}{7}  = frac{5}{7})

Cả hai tổng khi đều bằng (frac{5}{7})

Vậy (frac{2}{7}+frac{3}{7} = frac{3}{7} +frac{2}{7})

Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai phân số trong một toognr thì tổng của chúng không thay đổi

Bài tập 3: Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được….

Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được (frac{2}{7}) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được (frac{3}{7}) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Trả lời:

Ô tô thứ nhất chuyển được (frac{2}{7}) số gạo trong kho.

Ô tô thứ hai chuyển được (frac{3}{7}) số gạo trong kho.

Nên cả hai ô tô chuyển được số gạo trong kho là:

(frac{2}{7}+frac{3}{7} = frac{2 + 3}{7} = frac{5}{7}) (số gạo trong kho).

                     Đáp số: (frac{5}{7}) số gạo trong kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button