Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Nội Dung Bài Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học

Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học Đây là câu hỏi trong đào tạo mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực học trò THCS. Để trả lời được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Gợi ý đáp án mô đun 4 đại trà THCS

Gợi ý đáp án module 4
Câu hỏi:
Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học.
Trả lời:
Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học và các chuyên đề tuyển lựa: Ở quá trình này, GV căn cứ vào căn cứ vào nội dung dạy học của khối lớp được cắt cử đảm nhiệm, căn cứ vào hỗ trợ chương trình chung đã được tổ chuyên môn hợp nhất để xác định bài học, số tiết, thời khắc dạy học, thiết bị dạy học, vị trí dạy học.
(1) Đối với tên gọi, số tiết các bài học và các chuyên đề tuyển lựa cũng như trình tự bố trí của nó GV xác định dựa trên kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.
(2) Để xác định thời khắc dạy học các bài học và chuyên đề tuyển lựa, GV cần căn cứ vào: Khung thời kì tiến hành chương trình môn Sinh học (số tiết/tuần) và quy định về thời lượng dành cho môn Sinh học do nhà trường quy định; Thời lượng (số tiết) để dạy bài học/chuyên đề tuyển lựa đã được xác định trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn. Khi xác định thời khắc dạy học các bài học và các chuyên đề tuyển lựa cần chú tâm tránh thời kì thực hiện các bài rà soát bình chọn định kì nhưng đã được xác định trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn. Kế bên đấy, thời khắc dạy học đối với các chuyên đề tuyển lựa cần được bố trí thích hợp với logic nội dung các bài học để thuận tiện cho việc tiếp thu kiến thức của học trò.
(3) Để xác định thiết bị dạy học, GV căn cứ vào tình hình thiết bị dạy học được miêu tả ở phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, căn cứ đặc điểm nội dung bài học, chuyên đề tuyển lựa và bản lĩnh của bản thân trong việc tích lũy, xây dựng công cụ dạy học để xác định và liệt kê các công cụ dạy học thích hợp.
(4) Đối với vị trí dạy học, GV căn cứ trên đặc điểm nội dung bài học và các ý nghĩ dạy học của tư nhân, căn cứ trên đặc điểm phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập được miêu tả trong kế hoạch của tổ chuyên môn để xác định và liệt kê vị trí dạy học.
Xây dựng kế hoạch tiến hành các nhiệm vụ khác (nếu có): Ngoài các nội dung trên, nếu GV được cắt cử hoặc có dự định các nhiệm vụ khác như bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu và tổ chức các hoạt động giáo dục… thì cũng cần xây dựng kế hoạch cho các nội dung này. Không có khuôn mẫu thể hiện cho các nhiệm vụ này, không những thế GV cần chú tâm đối với kế hoạch cho mỗi nhiệm vụ cần trình bày được chỉ tiêu, nội dung, thời kì, vị trí, các công cụ và lực lượng cung cấp, phối hợp (nếu có). Kế bên đấy, GV có thể dự định và trình bày rõ bằng các số liệu chi tiết về 1 số nhiệm vụ liên can khác như: số tiết dự giờ, số tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề…
Trên đây Sky Park Residence VN đã gửi đến cho các bạn câu giải đáp thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học.
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

TagsDành cho thầy cô giáo

[rule_2_plain]

[rule_3_plain]

#Hãy #trình #bày #tóm #tắt #quy #trình #xây #dựng #kế #hoạch #giáo #dục #của #giáo #viên #trong #5 #học

Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học . Đây là 1 câu hỏi thuộc học phần Giáo dục học 4 Thể dục: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng năng lực và phẩm giá học tập học trò trung học phổ quát. Để trả lời thắc mắc này, mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây với skyparkresidence nhé !

trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học
trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Hướng dẫn Tài liệu đầy đủ mô đun 4 đầy đủ chính xác :

Tải về

Trả lời Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Từ những căn cứ về pháp lý bao gồm các văn bản liên quan như Chương trình tổng thể, Chương trình môn học, Thông tư về Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông nhiều cấp học; KHGD của nhà trường; kết luận về việc phân công nhiệm vụ năm học mới của GV;…, GV tiến hành xây dựng KHGD của cá nhân theo qui trình sau:

Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học
Trả lời Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Các bước xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Bước 1. Xác định nhiệm vụ/ nội dung công việc

Nhiệm vụ/Nội dung công việc của GV trong nhà trường phổ thông được phân làm 3 nhóm chính: (1) Dạy học/ tổ chức hoạt động giáo dục; (2) Chủ nhiệm lớp; (3) Công việc/nhiệm vụ khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn HS nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật…; Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ/nội dung công việc khác của GV cũng cần được xác định, như: (4) Tự học, tự bồi dưỡng; (5) Công tác Đảng, Đoàn, Đội, Công đoàn kiêm nhiệm khác….

Khi xác định nhiệm vụ/công việc cần làm, GV cần xác định đối tượng, thời gian, địa điểm thực hiện, nguồn hỗ trợ… Đồng thời, GV cần xác định rõ cái nào nên làm trước, cái nào làm sau, sắp xếp các công việc một cách hợp lí theo thứ tự cấp bách, mức độ quan trọng hoặc theo trình tự thời gian… là một yếu tố quan trọng khi lập kế hoạch hiệu quả. Việc này giúp GV loại bỏ những công việc không cần thiết, tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

Bước 2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Xây dựng đề cương bài dạy, chủ đề đã chọn: Ở quá trình này, thầy cô giáo căn cứ vào nội dung dạy học của lớp được cắt cử tiến hành, trên cơ sở hỗ trợ chương trình phổ quát đã được cắt cử. được tổ chuyên môn phê duyệt xác định bài dạy, số tiết, thời lượng dạy học, thiết bị dạy học và vị trí dạy học.

  • (1) Về tên, số lượng bài học và các chủ đề được tuyển lựa cũng như quy trình bố trí của nó, thầy cô giáo quyết định dựa trên đề cương của nhóm chuyên gia.
  • (2) Để quyết định thời khắc giảng dạy các bài học, chủ đề đã chọn, thầy cô giáo phải lấy làm điểm xuất hành: Khung thời kì tiến hành môn Sinh học (số tiết / tuần) và thời kì giảng dạy môn đồ học của thầy cô giáo. . trường học; Thời lượng (số tiết) dạy bài học / chủ đề đã chọn được xác định trong kế hoạch dạy học của nhóm chuyên gia. Khi xác định thời kì dạy các bài học và chủ đề đã chọn, cần xem xét tránh thời kì kết thúc các bài rà soát bình chọn định kỳ được quy định trong đề cương của nhóm chuyên gia. Ngoài ra, thời lượng dạy học các chủ đề tự chọn cần được diễn ra thích hợp với lôgic của nội dung dạy học để giúp cho học trò tiếp nhận kiến ​​thức.
  • (3) Để xác định thiết bị dạy học, thầy cô giáo lấy xuất hành điểm là tình hình của thiết bị dạy học được miêu tả theo đặc điểm tình hình trong chương trình của nhóm môn học, căn cứ vào đặc điểm của nội dung bài học, chủ đề đã chọn và bản lĩnh sưu tầm của bản thân. xây dựng. công cụ dạy học để xác định và liệt kê các công cụ dạy học phù hợp.
  • (4) Đối với vị trí dạy học, thầy cô giáo căn cứ vào đặc điểm nội dung bài học và ý nghĩ dạy học của tư nhân, căn cứ vào đặc điểm của phòng bộ môn / phòng thí nghiệm / nhiều phòng / sân chơi, vị trí tập tành được miêu tả trong kế hoạch của tổ công việc để xác định và xếp đặt vị trí dạy học.
Tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học
Tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Bước 3. Cấu hình triển khai

Sự tập trung là điều cần thiết để giáo viên làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giáo viên chỉ làm 1 nhiệm vụ / thực hiện một nhiệm vụ cụ thể trong một khoảng thời gian. Ví dụ: Quản lý lớp khi dạy học theo thời khóa biểu trên lớp, hỗ trợ học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, v.v.

Ngoài việc tập trung vào công việc của họ, các giáo viên phải dành thời gian thích hợp cho các sự kiện xảy ra. Vì vậy, giáo viên lập phương án dự phòng bằng cách dự kiến, lường trước một số tình huống, khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra khi lập kế hoạch cá nhân.

Bước 4. Lập kế hoạch đánh giá và xác nhận

Để biết các em đã tự làm được đến đâu và có hoàn thành kế hoạch hay không, giáo viên cần liên tục theo dõi, kiểm chứng, so sánh lộ trình và kết quả đạt được với kế hoạch đã lập. Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, được cập nhật và chỉnh sửa qua các giai đoạn thực hiện giúp giáo viên đánh giá chính xác chất lượng bài làm của mình. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ giúp giáo viên định hướng nhiệm vụ tiếp theo, có bước khắc phục khó khăn, tìm nguồn hỗ trợ khác, thực hiện các phương án dự phòng để đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra.

Xây dựng kế hoạch tiến hành các nhiệm vụ khác (nếu có): Ngoài các nội dung trên, nếu thầy cô giáo được cắt cử hoặc có kế hoạch tiến hành các nhiệm vụ khác như bồi dưỡng học trò giỏi, phụ đạo học trò yếu kém, tổ chức hoạt động dạy học … thì cũng cần để tăng trưởng 1 kế hoạch nội dung này. Không có khuôn mẫu nào cho các nhiệm vụ này, mà thầy cô giáo cần xem xét về kế hoạch cho từng nhiệm vụ, trong đấy cần trình bày chỉ tiêu, nội dung, thời kì, vị trí, nguồn lực và lực lượng cung cấp. , phối hợp (nếu có). Ngoài ra, thầy cô giáo có thể dự báo và trình bày rõ ràng bằng số liệu chi tiết về 1 số công tác liên can khác như: số giờ, số tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề…

Ví dụ trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Chỉnh sửa và trình tổ trưởng chuyên môn kí duyệt: Sau khi hoàn thiện kế hoạch, GV cần rà soát lại để đảm bảo các nội dung trong kế hoạch là chính xác. Kế hoạch sau đó được trình để tổ trưởng chuyên môn xem xét phê duyệt, nếu kế hoạch phù hợp và được phê duyệt, GV sẽ sử dụng để triển khai trong năm học.

Ví dụ trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học
Ví dụ trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Video hướng dẫn trình bày các căn cứ để xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên

Xem thêm thông tin Hãy trình bày tóm tắt quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học

Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học Đây là câu hỏi trong đào tạo mô đun 4 THCS: Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng tăng trưởng phẩm giá, năng lực học trò THCS. Để trả lời được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Gợi ý đáp án mô đun 4 đại trà THCS

Gợi ý đáp án module 4
Câu hỏi:
Hãy thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học.
Trả lời:
Xây dựng kế hoạch dạy học các bài học và các chuyên đề tuyển lựa: Ở quá trình này, GV căn cứ vào căn cứ vào nội dung dạy học của khối lớp được cắt cử đảm nhiệm, căn cứ vào hỗ trợ chương trình chung đã được tổ chuyên môn hợp nhất để xác định bài học, số tiết, thời khắc dạy học, thiết bị dạy học, vị trí dạy học.
(1) Đối với tên gọi, số tiết các bài học và các chuyên đề tuyển lựa cũng như trình tự bố trí của nó GV xác định dựa trên kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn.
(2) Để xác định thời khắc dạy học các bài học và chuyên đề tuyển lựa, GV cần căn cứ vào: Khung thời kì tiến hành chương trình môn Sinh học (số tiết/tuần) và quy định về thời lượng dành cho môn Sinh học do nhà trường quy định; Thời lượng (số tiết) để dạy bài học/chuyên đề tuyển lựa đã được xác định trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn. Khi xác định thời khắc dạy học các bài học và các chuyên đề tuyển lựa cần chú tâm tránh thời kì thực hiện các bài rà soát bình chọn định kì nhưng đã được xác định trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn. Kế bên đấy, thời khắc dạy học đối với các chuyên đề tuyển lựa cần được bố trí thích hợp với logic nội dung các bài học để thuận tiện cho việc tiếp thu kiến thức của học trò.
(3) Để xác định thiết bị dạy học, GV căn cứ vào tình hình thiết bị dạy học được miêu tả ở phần đặc điểm tình hình trong kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn, căn cứ đặc điểm nội dung bài học, chuyên đề tuyển lựa và bản lĩnh của bản thân trong việc tích lũy, xây dựng công cụ dạy học để xác định và liệt kê các công cụ dạy học thích hợp.
(4) Đối với vị trí dạy học, GV căn cứ trên đặc điểm nội dung bài học và các ý nghĩ dạy học của tư nhân, căn cứ trên đặc điểm phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập được miêu tả trong kế hoạch của tổ chuyên môn để xác định và liệt kê vị trí dạy học.
Xây dựng kế hoạch tiến hành các nhiệm vụ khác (nếu có): Ngoài các nội dung trên, nếu GV được cắt cử hoặc có dự định các nhiệm vụ khác như bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu và tổ chức các hoạt động giáo dục… thì cũng cần xây dựng kế hoạch cho các nội dung này. Không có khuôn mẫu thể hiện cho các nhiệm vụ này, không những thế GV cần chú tâm đối với kế hoạch cho mỗi nhiệm vụ cần trình bày được chỉ tiêu, nội dung, thời kì, vị trí, các công cụ và lực lượng cung cấp, phối hợp (nếu có). Kế bên đấy, GV có thể dự định và trình bày rõ bằng các số liệu chi tiết về 1 số nhiệm vụ liên can khác như: số tiết dự giờ, số tiết thao giảng, báo cáo chuyên đề…
Trên đây Sky Park Residence VN đã gửi đến cho các bạn câu giải đáp thể hiện tóm lược thứ tự xây dựng kế hoạch giáo dục của thầy cô giáo trong 5 học.
Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho thầy cô giáo của mục Tài liệu.

TagsDành cho thầy cô giáo

[rule_2_plain]

[rule_3_plain]

#Hãy #trình #bày #tóm #tắt #quy #trình #xây #dựng #kế #hoạch #giáo #dục #của #giáo #viên #trong #5 #học

#Hãy #trình #bày #tóm #tắt #quy #trình #xây #dựng #kế #hoạch #giáo #dục #của #giáo #viên #trong #5 #học

Sky Park Residence

Đánh Giá Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học

Đánh Giá - 9.7

9.7

100

Hướng dẫn Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên trong năm học đầy đủ chi tiết !

User Rating: 5 ( 1 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button