Giáo Dục

Học Online lớp 5 môn Tiếng Anh Unit 16: Where’s The Post Office?

Video Học Online môn Tiếng Anh lớp 5 Unit 16: Where’s The Post Office? Lesson 1 sẽ là tài liệu vô cùng quan trọng dành cho các em học sinh chưa thật sự hiểu bài trên lớp cũng như có ích với các em muốn học trước chương trình.

Trong video học trực tuyến lớp 5 môn Tiếng Anh hôm nay, các em sẽ cùng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Tâm, trường tiểu học Chu Văn An, thành phố Hà Nội học bài Unit 16: Where’s The Post Office? Lesson 1, 2 , trong sgk Tiếng Anh 5.

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?- LESSON 1

MÔN TIẾNG ANH – LỚP 5 | UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?- LESSON 2

Trong video này, các em sẽ được học một số từ mới như:

– Museum: Viện Bảo Tàng
– Stadium: Sân vận động
– Theatre: Nhà hát

… và nhiều từ vựng khác.

Các em xem lại video Học Online Lớp 5 môn Tiếng Việt, Tập đọc: Chú đi tuần ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button