Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Nội Dung Bài Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Chỉ dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

VLC Media Player ko chỉ cho phép bạn xem phim, nghe nhạc, tải video online nhưng mà còn có thể chụp ảnh, quay phim, giúp bạn lưu lại những phút giây đáng nhớ trong những bộ phim thích thú.
Vậy bạn đã biết cách kích hoạt chức năng quay video trong VLC Media Player chưa? Hãy tham khảo bài viết sau để có những bức ảnh hài lòng:
Bước 1: Trước lúc chụp ảnh, hãy thiết lập folder chứa tập tin đầu ra và định dạng trước 1 số tham số.
Mở VLC Media Player, nhấp vào tab Phương tiện tuyển lựa Thị hiếu (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + P).

Bước 2: Cửa sổ Tùy chọn dễ dãi hiện ra, chọn Băng hình sau đấy kéo thanh trượt xuống Ảnh chụp nhanh video Đặt các tham số sau:

Danh mục: Nhấp chuột Trình duyệt để chọn folder chứa tệp đầu ra.
Sự xếp đặt: Chọn định dạng tệp đầu ra, có 3 định dạng: PNG, JPG và TIFF.

Sau đấy nhấn Cứu để lưu thiết đặt.

Bước 3: Mở video bạn muốn chụp ảnh bằng cách nhấp vào tab Phương tiện truyền thông, tuyển lựa Mở tệp … (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + O).

Bước 4: Sau đấy phát video, lúc tới khung hình muốn quay, bấm Tạm dừng.

Bước 5: Bấm chuột phải vào khung phát video, chọn Video / Chụp nhanh để lưu hình ảnh này.

Hiện thời bạn hãy vào folder chứa ảnh nhưng mà bạn đã thiết lập trước đấy để lấy những bức ảnh cần phải có. Đây là 1 bức ảnh tôi vừa chụp:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số ứng dụng xem phim, nghe nhạc không tính tiền khác như: Windows Media Player, FLV Media Player, Phương tiện truyền thông máy nghe nhạc cổ đại.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật

TagsThủ thuật

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #chụp #ảnh #video #trên #VLC #Media #Player

VLC Media Player ko chỉ cho phép bạn xem phim, nghe nhạc, tải video online nhưng mà còn có thể chụp ảnh, quay phim, giúp bạn đánh dấu những phút giây đáng nhớ trong những bộ phim thích thú.

Vậy bạn đã biết cách kích hoạt chức năng quay video trong VLC Media Player chưa? Mời các bạn xem bài viết sau để có những hình ảnh đẹp:

Bước 1: Trước lúc chụp ảnh, hãy đặt thư viện tệp đầu ra và định dạng trước 1 số tham số.

Mở VLC Media Player, nhấp vào tab Phương tiện Chọn lọc Quan tâm (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + P).

Bước 2: các cửa sổ Tùy chọn đơn giản hiện ra, chọn Băng video sau đấy kéo thanh trượt xuống Ảnh chụp Video Đặt các tham số sau:

  • Danh mục: nhấp chuột Trình duyệt để chọn folder chứa tệp đầu ra.
  • Xếp đặt: Chọn định dạng tệp đầu ra, có 3 định dạng: PNG, JPG và TIFF.

Sau đấy nhấn Tiết kiệm để lưu thiết đặt.

Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Bước 3: Mở video bạn muốn quay bằng cách nhấp vào tab Phương tiện truyền thông, Chọn lọc Mở tệp… (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + O).

Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Bước 4: Sau đấy phát video lúc tới hình ảnh muốn quay, nhấn Nghỉ.

Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Bước 5: Bấm chuột phải vào khung phát video, chọn Video / Ảnh chụp nhanh để lưu hình ảnh này.

Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Hiện thời bạn hãy vào folder chứa những bức ảnh nhưng mà bạn đã cấu hình trước đấy để lấy những bức ảnh cần phải có. Đây là hình ảnh tôi vừa chụp:

Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số ứng dụng xem phim, nghe nhạc không tính tiền khác như: Windows Media Player, FLV Media Player, Classic Media Player.

Xem thêm các bài viết mới tại: Lời khuyên

Xem thêm thông tin Hướng dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

Chỉ dẫn chụp ảnh video trên VLC Media Player

VLC Media Player ko chỉ cho phép bạn xem phim, nghe nhạc, tải video online nhưng mà còn có thể chụp ảnh, quay phim, giúp bạn lưu lại những phút giây đáng nhớ trong những bộ phim thích thú.
Vậy bạn đã biết cách kích hoạt chức năng quay video trong VLC Media Player chưa? Hãy tham khảo bài viết sau để có những bức ảnh hài lòng:
Bước 1: Trước lúc chụp ảnh, hãy thiết lập folder chứa tập tin đầu ra và định dạng trước 1 số tham số.
Mở VLC Media Player, nhấp vào tab Phương tiện tuyển lựa Thị hiếu (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + P).

Bước 2: Cửa sổ Tùy chọn dễ dãi hiện ra, chọn Băng hình sau đấy kéo thanh trượt xuống Ảnh chụp nhanh video Đặt các tham số sau:

Danh mục: Nhấp chuột Trình duyệt để chọn folder chứa tệp đầu ra.
Sự xếp đặt: Chọn định dạng tệp đầu ra, có 3 định dạng: PNG, JPG và TIFF.

Sau đấy nhấn Cứu để lưu thiết đặt.

Bước 3: Mở video bạn muốn chụp ảnh bằng cách nhấp vào tab Phương tiện truyền thông, tuyển lựa Mở tệp … (hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl + O).

Bước 4: Sau đấy phát video, lúc tới khung hình muốn quay, bấm Tạm dừng.

Bước 5: Bấm chuột phải vào khung phát video, chọn Video / Chụp nhanh để lưu hình ảnh này.

Hiện thời bạn hãy vào folder chứa ảnh nhưng mà bạn đã thiết lập trước đấy để lấy những bức ảnh cần phải có. Đây là 1 bức ảnh tôi vừa chụp:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 1 số ứng dụng xem phim, nghe nhạc không tính tiền khác như: Windows Media Player, FLV Media Player, Phương tiện truyền thông máy nghe nhạc cổ đại.

Xem thêm nhiều bài mới tại : Thủ Thuật

TagsThủ thuật

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #chụp #ảnh #video #trên #VLC #Media #Player

#Hướng #dẫn #chụp #ảnh #video #trên #VLC #Media #Player

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button