Hướng dẫn tạo USB Boot bằng Command Prompt

Nội Dung Bài Hướng dẫn tạo USB Boot bằng Command Prompt

Chỉ dẫn tạo USB Boot bằng Command Prompt

Tạo USB Boot bằng Command Prompt khá phức tạp và có nhiều lệnh cần nhớ so với cách tạo USB Boot bằng ứng dụng Rufus. Nếu bạn muốn thử tăng lên trình độ tạo USB Boot với CMD thì bạn hãy theo dõi chỉ dẫn trong bài viết sau đây.

Trước lúc tạo USB Boot bằng cách này thì bạn hãy sẵn sàng file ISO USB Boot như Windows, Hiren Boot và 1 chiếc USB có dung lượng 4GB trở lên.
1. Định dạng USB Boot với CMD
Bước 1: Bạn mở CMD với quyền Administration. Để mở cmd với quyền Admin trên Windows 10, bạn hãy mở Search (1) => nhập từ khoá cmd (2) => Run as administrator (3).

Bước 2: Bạn nhập lệnh diskpart => ấn Enter.

Bước 3: Bạn nhập lệnh list disk => ấn Enter. Khi này, hệ thống sẽ hiển thị các ổ đĩa hiện có trên máy tính của bạn và bạn có thể căn cứ chiếc USB của bạn dựa vào dung lượng chiếc USB.
Thí dụ: chiếc USB có dung lượng 32GB sẽ hiển thị Size là 28 GB và là Disk 1 trong hình mẫu bên dưới.

Bước 4: Bạn nhập lệnh select disk 1 => ấn Enter.
Trong ấy: select disk 1 bạn có thể thay bằng select disk 2, select disk 3… tuỳ theo quy trình USB của bạn.

Bước 5: Bạn nhập lệnh clean => ấn Enter để xoá phân vùng USB.

Bước 6: Bạn nhập lệnh create partition primary => Enter để tạo phân vùng chính cho USB.

Bước 7: Bạn nhập lệnh select partition 1 => ấn Enter.

Bước 8: Bạn nhập lệnh active => ấn Enter để kích hoạt phân vùng trên USB.

Bước 9: Nhập lệnh format fs=ntfs quick => ấn Enter để format USB dưới dạng NTFS.
Đối với bộ cài USB Boot có dung lượng bé hơn 4GB thì bạn có thể sử dụng lệnh format fs=fat32 quick để format USB nhanh dưới định dạng FAT32.

Bước 10: Bạn nhập lệnh assign letter=X => Enter để gán tên viết tắt cho USB. Bạn có thể thay X thành tên ổ đĩa khác như D, E, F, G, H…

Cuối cùng, bạn hãy nhập lệnh exit => ấn Enter để thoát Disk Part và chuyển sang thao tác sau.

2. Copy file từ bộ cài USB Boot đến USB bằng CMD
Bước 1: Bạn hãy giải nén ISO Boot ra ổ đĩa ảo. Trên Windows 10, bạn có thể giải nén bằng cách click chuột phải vào file ISO (1) => Mount (2). Sau lúc mount thành công ra ổ đĩa ảo thì bạn sẽ thấy ổ đĩa mới có chứa file cài đặt (3).

Bước 2: Bạn hãy ghi nhớ tên ký tự của ổ đĩa ảo (1) và USB (2) copy chuẩn xác file từ ổ đĩa ảo chứa Boot đến USB.
Trong hình dưới thì ổ D là ổ đĩa ảo được mount từ file ISO và ổ X là USB được tạo ở phần 1.

Bước 3: Bạn quay quay về Command Prompt và nhập lệnh D: => ấn Enter.
Trong ấy D: là tên ký tự ổ đĩa ảo chứa file Boot.

Bước 4: Bạn nhập lệnh cd boot => ấn Enter.

Bước 5: Bạn nhập lệnh bootsect /nt60 X: => ấn Enter.
Với X: là tên ổ đĩa USB của bạn.

Bước 6: Bạn nhập lệnh sau => ấn Enter.
xcopy D:*.* X: /E /F /H
– Trong ấy:
D: là tên ổ đĩa ảo
X: là tên ổ đĩa USB
/E: Thực hiện lệnh sao chép tất cả các folder, folder con trừ folder trống.
/F: Hiển thị nguồn và file đích tới trong khi sao chép
/H: Thực hiện lệnh copy file tính chất và file ẩn. Mặc định, lệnh xcopy ko cho phép bạn copy file tính chất và file ẩn.

Sau lúc copy xong và ko có công bố lỗi hiện lên là thành công. Bạn hãy đóng cửa sổ Command Prompt lại.

Bước 7: Sau lúc tạo USB Boot thành công, bạn hãy nhớ gỡ USB, ổ đĩa ảo ra bằng cách click chuột phải vào ổ đĩa (1) => Eject (2).

Qua chỉ dẫn trong bài viết, bạn được biết thêm cách tạo USB Boot mới lạ ko dùng tới ứng dụng cung ứng ấy là dùng Command Prompt (CMD) để tạo. Nếu bạn gặp vấn đề trong giai đoạn tiến hành thì đừng ngần ngại và bạn hãy đặt câu hỏi cho ThuThuatPhanMem.vn ở trong mục bình luận bên dưới nhé!

TagsUSB USB Boot

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #tạo #USB #Boot #bằng #Command #Prompt

Tạo USB Boot bằng Command Prompt khá phức tạp và có nhiều lệnh cần nhớ trong cách tạo USB Boot bằng ứng dụng Rufus. Để quyết tâm tăng lên trình độ tạo USB Boot bằng CMD, hãy tuân theo chỉ dẫn trong bài viết sau.

Trước lúc tạo USB Boot theo cách này, bạn cần sẵn sàng 1 USB Boot ISO file Windows, Hiren Boot và 1 USB có dung lượng từ 4 GB trở lên.

1. Định dạng USB Boot bằng CMD

Bước 1: Bạn mở CMD với đặc quyền quản trị. Mở cmd với đặc quyền của quản trị viên trên Windows 10 Kiếm tìm (trước tiên) => nhập từ khóa cmd (2) => Chạy với nhân cách quản trị viên (3).

Nhập từ khóa cmd và chọn Run as administrator

Bước 2: Bạn nhập lệnh diskpart => bấm đi vào.

Nhập lệnh diskpart

Bước 3: Bạn nhập lệnh đĩa danh sách => bấm đi vào. Khi này, hệ thống sẽ hiển thị các ổ đĩa còn trống trên máy tính của bạn và bạn có thể căn cứ vào dung lượng USB của mình.

Thí dụ: USB 32 GB sẽ được hiển thị Kích cỡ là 28 GB và là Đĩa 1 trong thí dụ dưới đây.

Nhập đĩa danh sách lệnh

Bước 4: Bạn nhập lệnh chọn đĩa 1 => bấm đi vào.

Trong ấy: chọn đĩa 1 bạn có thể thay thế nó bằng chọn đĩa 2, chọn đĩa 3 … tùy thuộc vào đơn đặt hàng USB của bạn.

Nhập lệnh chọn đĩa 1

Bước 5: Bạn nhập lệnh lau dọn => bấm đi vào để xóa phân vùng USB.

Nhập lệnh sạch

Bước 6: Bạn nhập lệnh tạo phân vùng chính => đi vào để tạo phân vùng chính cho USB.

Nhập lệnh tạo phân vùng chính

Bước 7: Bạn nhập lệnh chọn phân vùng 1 => bấm đi vào.

Nhập lệnh chọn phân vùng 1

Bước 8: Bạn nhập lệnh hăng hái => bấm đi vào để kích hoạt chức năng phân vùng trên USB.

Nhập lệnh hoạt động

Bước 9: Nhập lệnh định dạng fs = ntfs nhanh => bấm đi vào để định dạng USB thành NTFS.

Đối với bộ cài USB Boot có dung lượng dưới 4 GB, bạn có thể sử dụng lệnh định dạng fs = fat32 nhanh để định dạng USB mau chóng dưới định dạng FAT32.

Nhập định dạng lệnh fs = ntfs nhanh chóng

Bước 10: Bạn nhập lệnh gán chữ cái = X => đi vào để gán tên viết tắt cho USB. Bạn có thể chỉnh sửa x tới 1 tên ổ đĩa khác chả hạn như D, E, F, G, H …

Nhập lệnh gán chữ cái = X

Cuối cùng, nhập lệnh Lối ra => bấm đi vào để thoát Disk Part và thực hiện thao tác sau.

Nhập lệnh thoát

2. Sao chép tệp từ trình thiết đặt USB Boot vào USB bằng CMD

Bước 1: Vui lòng bung file tệp ISO Boot vào ổ đĩa ảo. Trên Windows 10, bạn có thể bung file tệp bằng cách nhấp chuột phải vào tệp ISO (trước tiên) => đồng xu (2). Sau lúc thiết đặt thành công vào ổ đĩa ảo, bạn sẽ thấy ổ đĩa mới chứa tập tin thiết đặt (3).

Nhấp chuột phải vào tệp ISO và chọn Mount

Bước 2: Nhớ tên tự cái của ổ đĩa ảo (trước tiên) và USB (2) Sao chép chuẩn xác tệp tin từ ổ đĩa ảo chứa Boot vào USB.

Trong hình ảnh bên dưới, ổ DỄ là 1 ổ đĩa ảo được gắn từ tệp ISO và x là USB đã tạo ở phần 1.

Nhớ tên chữ cái của ổ đĩa ảo và thiết bị USB, đồng thời sao chép chính xác tệp từ ổ đĩa ảo chứa Boot vào USB

Bước 3: Bạn quay lại dấu nhắc lệnh và nhập lệnh D: => bấm đi vào.

Trong ấy D: là tên tự cái của ổ đĩa ảo chứa Boot.

Nhập lệnh DỄ DÀNG

Bước 4: Bạn nhập lệnh khởi động cd => bấm đi vào.

Nhập lệnh cd boot

Bước 5: Bạn nhập lệnh bootsect / nt60 X: => bấm đi vào.

Với X: là tên ổ USB của bạn.

Nhập lệnh bootect nt60 X

Bước 6: Bạn nhập lệnh sau => nhấn đi vào.

xkopi D: *. * X: / E / F / HER

– Trong ấy:

D: là tên của ổ đĩa ảo

X: là tên của ổ USB

/ E: Thực hiện lệnh sao chép tất cả các folder trừ folder con trừ folder trống.

/ F: Xem tệp nguồn và tệp đích khi mà sao chép

/ H: Thực hiện lệnh sao chép tệp tính chất và tệp ẩn. Theo mặc định, lệnh là xkopi ko cho phép bạn sao chép các tệp tính chất và tệp ẩn.

Nhập lệnh xcopy D. XEFH

Khi giai đoạn sao chép hoàn thành và ko có công bố lỗi nào được hiển thị, nó đã thành công. Làm ơn đóng cửa sổ Dấu nhắc lệnh lần nữa.

Vui lòng đóng cửa sổ nhắc lệnh

Bước 7: Sau lúc tạo USB Boot thành công, bạn nhớ gỡ USB và ổ đĩa ảo bằng cách nhấn chuột phải vào ổ đĩa. (trước tiên) => Đẩy ra (2).

Nhấp chuột phải vào ổ đĩa và chọn Eject

Qua chỉ dẫn trong bài, bạn sẽ biết cách tạo USB Boot mới nhưng ko cần sử dụng ứng dụng cung ứng, ấy là sử dụng Command Prompt (CMD) để tạo. Nếu gặp vấn đề trong giai đoạn tiến hành, đừng ngại ngần và đặt câu hỏi cho ThuThuatPhanMem.vn trong phần bình luận bên dưới nhé!

Xem thêm thông tin Hướng dẫn tạo USB Boot bằng Command Prompt

Chỉ dẫn tạo USB Boot bằng Command Prompt

Tạo USB Boot bằng Command Prompt khá phức tạp và có nhiều lệnh cần nhớ so với cách tạo USB Boot bằng ứng dụng Rufus. Nếu bạn muốn thử tăng lên trình độ tạo USB Boot với CMD thì bạn hãy theo dõi chỉ dẫn trong bài viết sau đây.

Trước lúc tạo USB Boot bằng cách này thì bạn hãy sẵn sàng file ISO USB Boot như Windows, Hiren Boot và 1 chiếc USB có dung lượng 4GB trở lên.
1. Định dạng USB Boot với CMD
Bước 1: Bạn mở CMD với quyền Administration. Để mở cmd với quyền Admin trên Windows 10, bạn hãy mở Search (1) => nhập từ khoá cmd (2) => Run as administrator (3).

Bước 2: Bạn nhập lệnh diskpart => ấn Enter.

Bước 3: Bạn nhập lệnh list disk => ấn Enter. Khi này, hệ thống sẽ hiển thị các ổ đĩa hiện có trên máy tính của bạn và bạn có thể căn cứ chiếc USB của bạn dựa vào dung lượng chiếc USB.
Thí dụ: chiếc USB có dung lượng 32GB sẽ hiển thị Size là 28 GB và là Disk 1 trong hình mẫu bên dưới.

Bước 4: Bạn nhập lệnh select disk 1 => ấn Enter.
Trong ấy: select disk 1 bạn có thể thay bằng select disk 2, select disk 3… tuỳ theo quy trình USB của bạn.

Bước 5: Bạn nhập lệnh clean => ấn Enter để xoá phân vùng USB.

Bước 6: Bạn nhập lệnh create partition primary => Enter để tạo phân vùng chính cho USB.

Bước 7: Bạn nhập lệnh select partition 1 => ấn Enter.

Bước 8: Bạn nhập lệnh active => ấn Enter để kích hoạt phân vùng trên USB.

Bước 9: Nhập lệnh format fs=ntfs quick => ấn Enter để format USB dưới dạng NTFS.
Đối với bộ cài USB Boot có dung lượng bé hơn 4GB thì bạn có thể sử dụng lệnh format fs=fat32 quick để format USB nhanh dưới định dạng FAT32.

Bước 10: Bạn nhập lệnh assign letter=X => Enter để gán tên viết tắt cho USB. Bạn có thể thay X thành tên ổ đĩa khác như D, E, F, G, H…

Cuối cùng, bạn hãy nhập lệnh exit => ấn Enter để thoát Disk Part và chuyển sang thao tác sau.

2. Copy file từ bộ cài USB Boot đến USB bằng CMD
Bước 1: Bạn hãy giải nén ISO Boot ra ổ đĩa ảo. Trên Windows 10, bạn có thể giải nén bằng cách click chuột phải vào file ISO (1) => Mount (2). Sau lúc mount thành công ra ổ đĩa ảo thì bạn sẽ thấy ổ đĩa mới có chứa file cài đặt (3).

Bước 2: Bạn hãy ghi nhớ tên ký tự của ổ đĩa ảo (1) và USB (2) copy chuẩn xác file từ ổ đĩa ảo chứa Boot đến USB.
Trong hình dưới thì ổ D là ổ đĩa ảo được mount từ file ISO và ổ X là USB được tạo ở phần 1.

Bước 3: Bạn quay quay về Command Prompt và nhập lệnh D: => ấn Enter.
Trong ấy D: là tên ký tự ổ đĩa ảo chứa file Boot.

Bước 4: Bạn nhập lệnh cd boot => ấn Enter.

Bước 5: Bạn nhập lệnh bootsect /nt60 X: => ấn Enter.
Với X: là tên ổ đĩa USB của bạn.

Bước 6: Bạn nhập lệnh sau => ấn Enter.
xcopy D:*.* X: /E /F /H
– Trong ấy:
D: là tên ổ đĩa ảo
X: là tên ổ đĩa USB
/E: Thực hiện lệnh sao chép tất cả các folder, folder con trừ folder trống.
/F: Hiển thị nguồn và file đích tới trong khi sao chép
/H: Thực hiện lệnh copy file tính chất và file ẩn. Mặc định, lệnh xcopy ko cho phép bạn copy file tính chất và file ẩn.

Sau lúc copy xong và ko có công bố lỗi hiện lên là thành công. Bạn hãy đóng cửa sổ Command Prompt lại.

Bước 7: Sau lúc tạo USB Boot thành công, bạn hãy nhớ gỡ USB, ổ đĩa ảo ra bằng cách click chuột phải vào ổ đĩa (1) => Eject (2).

Qua chỉ dẫn trong bài viết, bạn được biết thêm cách tạo USB Boot mới lạ ko dùng tới ứng dụng cung ứng ấy là dùng Command Prompt (CMD) để tạo. Nếu bạn gặp vấn đề trong giai đoạn tiến hành thì đừng ngần ngại và bạn hãy đặt câu hỏi cho ThuThuatPhanMem.vn ở trong mục bình luận bên dưới nhé!

TagsUSB USB Boot

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Hướng #dẫn #tạo #USB #Boot #bằng #Command #Prompt

#Hướng #dẫn #tạo #USB #Boot #bằng #Command #Prompt

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button