Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Nội Dung Bài Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học mang tới những lời nhận xét, đánh giá, giúp thầy cô nhanh chóng ghi nhận xét cho học sinh của mình vào sổ học bạ năm học 2021 – 2022.
Lời nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 1, 2 ghi theo Thông tư 27, còn lớp 3, 4, 5 vẫn ghi theo Thông tư 22. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm lời nhận xét các môn theo Thông tư 27 để dễ dàng ghi nhận xét học bạ cho các môn khác. Mời thầy cô cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất theo Thông tư 27
Tập hợp được theo hàng dọc và biết cách dàn hàng
Thực hiện được các tư thế của tay khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản
Thực hiện được các tư thế của chân và thân người khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản
Biết cách chơi và tham gia được các Trò chơi
Tập hợp đúng hàng dọc và điểm số đúng
Biết cách chơi, tham gia được các Trò chơi và chơi đúng luật
Thực hiện được bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thiện bài Thể dục phát triển chung
Thực hiện đứng nghiêm, nghỉ và quay phải, quay trái đúng hướng
Giữ được thăng bằng khi làm động tác kiễng gót và đưa 1 chân sang ngang
Tham gia được vào các trò chơi. Chơi đúng luật của trò chơi
Biết hợp tác với bạn trong khi chơi
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi
Thực hiện các động tác theo đúng nhịp hô.
Thuộc bài Thể dục phát triển chung
Thực hiện bài Thể dục phát triển chung nhịp nhàng và đúng nhịp hô
Tích cực tập luyện, đoàn kết, kỷ luật, trật tự
Xếp hàng và tư thế đứng nghiêm, nghỉ đúng
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ
Biết chào, báo cáo và xin phép khi ra vào lớp.
Thực hiện được đi thường theo nhịp
Biết cách chơi và tham gia được Trò chơi
Biết cách đi thường theo hàng dọc
Thực hiện được các động tác Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Tích cực tham gia tập luyện.
Thực hiện được các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo
Tham gia được các trò chơi đúng luật
Tích cực, sáng tạo trong khi chơi
Tập hợp đúng hàng dọc, điểm số chính xác và biết cách dàn hàng, dồn hàng theo hàng dọc.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số theo hàng ngang
Đứng nghiêm, nghỉ đúng. Thực hiện quay phải, trái đúng
Thực hiện được đi chuyển hướng phải, trái
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập
Thực hiện đầy đủ các bài tập trên lớp
Tích cực và siêng năng tập luyện
Thực hiện đúng các động tác cả bài Thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ
Hợp tác, đoàn kết với bạn trong khi chơi
Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi các Trò chơi
Thực hiện các động tác của Bài thể dục đúng phương hướng và biên độ
Phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể khi tập luyện
Hoàn thành các động tác, bài tập, kỹ thuật các môn học.
Bước đầu biết ứng dụng một số động tác vào hoạt động và tập luyện
Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác mới học
Thực hiện được một số bài tập của môn Thể thao tự chọn
Bước đầu biết phối hợp các động tác ném bóng đi xa hoặc trúng đích
Tự tổ chức được nhóm chơi Trò chơi.
Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ
Điều khiển được chơi trò chơi đơn giản trong nhóm
Vận dụng được một số động tác vào hoạt động học tập và sinh hoạt
Tổ chức được nhóm chơi trò chơi và hướng dẫn được những trò chơi đơn giản.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Thông tư 27
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT27KHỐI 1
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện
Thực hiện tốt các chủ đề của môn học, phát huy tốt năng khiếu Thể dục nhịp điệu.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi được học
Mạnh dạn trong các hoạt động cũng như biết cách điều khiển nhóm tập luyện
Hoàn thành tốt lượng vận động của bài tập tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.
Tham gia tốt các trò chơi và chơi tích cực, đúng luật cùng nhóm
Nhanh nhẹn trong các trò chơi, tham gia các hoạt động của nhóm một cách tích cực, có hiệu quả
Tích cực, trung thực trong tập luyện và hoạt động tập thể
H
Thực hiện được một số chủ đề của môn học nhưng em cần mạnh dạn hơn trong quá trình hoạt động theo cặp đôi, nhóm
Có tham gia vào các trò chơi vận động nhưng chưa tích cực
Bước đầu biết thực hiện vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Em đã thực hiện cơ bản nội dung, động tác đã học, cần cố gắng hơn trong tập luyện
Em đã biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Em biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Em biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
Hoàn thành được kỹ thuật, động tác nội dung đã học
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
C
Em chưa mạnh dạn trao đổi ý kiến trong quá trình học tập và rèn luyện.
Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 3 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 3
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện đúng các động tác cả bài Thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện
Tích cực, trung thực trong tập luyện và hoạt động tập thể
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 4 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 4
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài tập của môn Thể thao tự chọn: Tâng cầu.
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo.
Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 5 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 5
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài tập của môn Thể thao tự chọn: Tâng cầu.
Thực hiện tốt nội dung môn học, phát huy tốt năng khiếu môn tâng cầu
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo.
Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.

#Mẫu #nhận #xét #môn #Giáo #dục #thể #chất #Tiểu #học

Mẫu đề cương ôn tập môn thể dục cấp tiểu học đưa ra những nhận xét, đánh giá, Giúp giáo viên nhanh chóng ghi nhận xét học bạ năm học 2021-2022 của học sinh.

Nhận xét thể dục lớp 1, lớp 2 ghi theo văn bản số 27, các lớp 3, 4, 5 ghi theo văn bản số 22. Ngoài ra, các thầy cô có thể tham khảo thêm Thông tư 22 để nhận xét bổ sung các môn học Thông tư 27 thuận tiện cho việc ghi học bạ các môn học khác. Mời quý thầy cô tải miễn phí trong bài viết dưới đây:

Nhận xét về thành tích học tập trong môn thể dục dựa trên văn bản số 27

 • Tập hợp thành hàng dọc và biết cách dàn hàng
 • Thực hành tư thế tay trong khi thực hành các bài huấn luyện tư thế cơ bản
 • Vị trí chân và cơ thể có thể được thực hiện trong khi tập luyện các tư thế cơ bản
 • Biết cách chơi và tham gia trò chơi
 • Đặt đúng hàng dọc và ghi điểm chính xác
 • Biết cách chơi, tham gia trò chơi và chơi đúng luật
 • Có thể tập thể dục phát triển chung
 • Hoàn thành bài tập phát triển chung
 • đứng yên, nghỉ ngơi, quay phải và trái
 • Kiễng chân giữ thăng bằng và đặt một chân sang một bên
 • Tham gia vào cuộc thi.Chơi theo luật của trò chơi
 • Biết hợp tác với bạn khi chơi
 • Sáng tạo và linh hoạt
 • Di chuyển theo nhịp điệu chính xác.
 • Thể dục phát triển chung
 • Bài tập phát triển chung theo nhịp và đúng nhịp
 • Tích cực luyện tập, đoàn kết, kỷ luật, trật tự
 • Đứng thẳng trong hàng và nghỉ ngơi hợp lý
 • Khả năng thực hiện đội hình
 • Biết chào hỏi, báo cáo và xin phép khi ra vào lớp.
 • Có thể đi lại để đánh bại bình thường
 • Biết cách chơi và tham gia trò chơi
 • Biết cách đi bình thường trên đường thẳng đứng
 • Thực hiện các bài tập huấn luyện tư thế cơ bản
 • Tích cực tham gia tập thể dục.
 • Thực hiện các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
 • Tập thể dục với sự phối hợp và khéo léo
 • Tham gia trò chơi theo luật chơi
 • chơi tích cực và sáng tạo
 • Tập hợp đúng hàng, đúng điểm và biết cách dàn hàng, dóng hàng.
 • Biết cách tập hợp hàng, cách dóng hàng và xếp hàng ngang
 • Đứng thẳng và nghỉ ngơi hợp lý.Xoay phải và trái
 • Có thể di chuyển trái và phải
 • Thực hiện các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
 • Học linh hoạt và sáng tạo
 • Làm tất cả các bài tập trên lớp
 • luyện tập siêng năng
 • Thực hiện đúng các động tác thể dục với hoa hoặc cờ
 • Hợp tác, đoàn kết với bạn trong trò chơi
 • Linh hoạt và sáng tạo khi chơi game
 • Thực hiện các bài tập theo đúng hướng và độ lớn
 • Phối hợp nhịp nhàng tất cả các bộ phận trên cơ thể khi tập luyện
 • Hoàn thiện các động tác, bài tập, kỹ thuật của bộ môn.
 • Bắt đầu biết vận dụng một số động tác vào các hoạt động và bài tập
 • Thực hiện đủ các bài tập và động tác mới học
 • Thực hiện một số bài tập cho môn thể thao bạn chọn
 • Bước đầu biết phối hợp các động tác để ném bóng hay ném trúng đích.
 • Chơi trò chơi một mình.
 • Tập đúng hướng và độ lớn
 • Điều khiển là trò chơi nhóm đơn giản
 • Áp dụng một số thao tác trong học tập và sinh hoạt
 • Tổ chức các nhóm chơi trò chơi và dạy các trò chơi đơn giản.

Nhận xét về bài 27 kết quả thể dục thể thao lớp 1

TT27 Nhận xét về Báo cáo của Trường
khối 1

HT. Cấp Chỉ năng lực vật lý
tỷ Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong quá trình luyện tập
Thực hiện tốt chủ đề bộ môn và phát huy hết năng khiếu thể dục nhịp điệu.
Tập thể dục và tích cực tham gia các trò chơi mà bạn học
Dám vận động và biết cách điều khiển các nhóm vận động
Tập hợp đầy đủ các bài tập vận động về tư thế và các kỹ năng vận động cơ bản.
Tích cực tham gia trò chơi, chủ động chơi theo luật nhóm.
Nhanh nhẹn hoạt bát, tham gia tích cực và hiệu quả vào các hoạt động nhóm
Năng động và trung thực trong thực hành và hoạt động nhóm
H Tôi có thể làm một số chủ đề chủ đề, nhưng tôi cần phải táo bạo hơn trong khi làm việc theo cặp hoặc nhóm
Tham gia các trò chơi thể thao nhưng không hoạt động
Bước đầu biết cách vệ sinh sân tập, chuẩn bị dụng cụ tập luyện.
Các nội dung và động tác cơ bản đã được học, các bạn cần chăm chỉ luyện tập hơn
Em đã biết cách thực hành bằng cách quan sát tranh của cô giáo và biểu diễn động tác.
Có ý thức đào tạo và biết cách tham gia các hoạt động được giao
Em biết thực hiện các biện pháp vệ sinh để bảo vệ sức khỏe của mình.
Tôi biết cách tập thể dục và rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
Tôi biết cách lựa chọn các hoạt động lành mạnh.
Các kỹ năng và động tác để hoàn thành những gì bạn đã học
số lượng bài tập đã thực hiện
Tôi không có can đảm để trao đổi ý kiến ​​trong khi học và thực hành.
Tôi chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Em không có tính tự giác trong tập luyện, nói chuyện riêng và hay chơi trong lớp.
Tôi không mạnh dạn khi nói đến giao tiếp và cộng tác.

Nhận xét về kết quả học tập môn Giáo dục thể chất lớp 3 theo Thông tư 22

TT22 Nhận xét về Báo cáo của Trường
khối 3

HT. Cấp Chỉ năng lực vật lý
tỷ Dám chủ động và biết cách điều khiển lớp đào tạo.
Các nhóm tự tổ chức tập thể dục và các trò chơi vận động.
Tập thể dục và tích cực tham gia các trò chơi vận động.
Thực hiện các nội dung của tổ và tích cực tham gia trò chơi vận động.
Thực hiện đúng các động tác thể dục với hoa hoặc cờ.
Học linh hoạt và sáng tạo.
Hoàn thiện các động tác, bài tập, kĩ năng bộ môn.
Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong quá trình luyện tập
Năng động và trung thực trong thực hành và hoạt động nhóm
H Biết làm thế nào để cùng bạn rèn luyện thể thao
Biết chơi thể thao.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ tập luyện.
Biết quan sát tranh của cô giáo và thể hiện các động tác để tập.
Có ý thức đào tạo và biết cách tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết cách vận động và rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
Biết cách chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng, cách dóng hàng và điểm số.
số lượng bài tập đã thực hiện
Khả năng thực hiện các động tác trong bài thể dục phát triển chung
Hoàn thành các bài tập và bài tập.
Thực hiện các hành động xây dựng nhóm.
Sáng tạo và linh hoạt khi chơi các trò chơi vận động ..
Thực hiện các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
Em không có tính tự giác trong tập luyện, nói chuyện riêng và hay chơi trong lớp.
Tôi không mạnh dạn khi nói đến giao tiếp và cộng tác.

Nhận xét học bạ lớp 4 môn thể dục thể thao theo thông tư 22

TT22 Nhận xét về Báo cáo của Trường
Khối 4

HT. Cấp Chỉ năng lực vật lý
tỷ Dám chủ động và biết cách điều khiển lớp đào tạo.
Các nhóm tự tổ chức tập thể dục và các trò chơi vận động.
Tập thể dục và tích cực tham gia các trò chơi vận động.
Thực hiện các nội dung của tổ và tích cực tham gia trò chơi vận động.
Tập môn thể thao bạn chọn: cầu lông.
Học linh hoạt và sáng tạo.
Hoàn thiện các động tác, bài tập, kĩ năng bộ môn.
Thực hiện các bài tập phối hợp và linh hoạt.
Vận dụng tốt một số động tác vào các hoạt động và bài tập.
H Biết làm thế nào để cùng bạn rèn luyện thể thao
Biết chơi thể thao.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ tập luyện.
Biết quan sát tranh của cô giáo và thể hiện các động tác để tập.
Có ý thức đào tạo và biết cách tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết cách vận động và rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
Biết cách chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng, cách dóng hàng và điểm số.
số lượng bài tập đã thực hiện
Khả năng thực hiện các động tác trong bài thể dục phát triển chung
Hoàn thành các bài tập và bài tập.
Thực hiện các hành động xây dựng nhóm.
Sáng tạo và linh hoạt khi chơi các trò chơi vận động ..
Thực hiện các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
Em không có tính tự giác trong tập luyện, nói chuyện riêng và hay chơi trong lớp.
Tôi không mạnh dạn khi nói đến giao tiếp và cộng tác.

Theo Bài bình luận Giáo án Thể dục lớp 5 số 22

TT22 Nhận xét về Báo cáo của Trường
khối 5

HT. Cấp Chỉ năng lực vật lý
tỷ Dám chủ động và biết cách điều khiển lớp đào tạo.
Các nhóm tự tổ chức tập thể dục và các trò chơi vận động.
Tập thể dục và tích cực tham gia các trò chơi vận động.
Thực hiện các nội dung của tổ và tích cực tham gia trò chơi vận động.
Tập môn thể thao bạn chọn: cầu lông.
Thực hiện tốt nội dung môn học và phát huy hết khả năng tung hứng của các môn học
Học linh hoạt và sáng tạo.
Hoàn thiện các động tác, bài tập, kĩ năng bộ môn.
Thực hiện các bài tập phối hợp và linh hoạt.
Vận dụng tốt một số động tác vào các hoạt động và bài tập.
H Biết làm thế nào để cùng bạn rèn luyện thể thao
Biết chơi thể thao.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ tập luyện.
Biết quan sát tranh của cô giáo và thể hiện các động tác để tập.
Có ý thức đào tạo và biết cách tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết cách vận động và rèn luyện sức khỏe cho bản thân.
Biết cách chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng, cách dóng hàng và điểm số.
số lượng bài tập đã thực hiện
Khả năng thực hiện các động tác trong bài thể dục phát triển chung
Hoàn thành các bài tập và bài tập.
Thực hiện các hành động xây dựng nhóm.
Sáng tạo và linh hoạt khi chơi các trò chơi vận động ..
Thực hiện các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
Em không có tính tự giác trong tập luyện, nói chuyện riêng và hay chơi trong lớp.
Tôi không mạnh dạn khi nói đến giao tiếp và cộng tác.

Xem thêm thông tin Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học

Mẫu nhận xét môn Giáo dục thể chất Tiểu học mang tới những lời nhận xét, đánh giá, giúp thầy cô nhanh chóng ghi nhận xét cho học sinh của mình vào sổ học bạ năm học 2021 – 2022.
Lời nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 1, 2 ghi theo Thông tư 27, còn lớp 3, 4, 5 vẫn ghi theo Thông tư 22. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm lời nhận xét các môn theo Thông tư 27 để dễ dàng ghi nhận xét học bạ cho các môn khác. Mời thầy cô cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất theo Thông tư 27
Tập hợp được theo hàng dọc và biết cách dàn hàng
Thực hiện được các tư thế của tay khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản
Thực hiện được các tư thế của chân và thân người khi tập Rèn luyện tư thế cơ bản
Biết cách chơi và tham gia được các Trò chơi
Tập hợp đúng hàng dọc và điểm số đúng
Biết cách chơi, tham gia được các Trò chơi và chơi đúng luật
Thực hiện được bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thiện bài Thể dục phát triển chung
Thực hiện đứng nghiêm, nghỉ và quay phải, quay trái đúng hướng
Giữ được thăng bằng khi làm động tác kiễng gót và đưa 1 chân sang ngang
Tham gia được vào các trò chơi. Chơi đúng luật của trò chơi
Biết hợp tác với bạn trong khi chơi
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi
Thực hiện các động tác theo đúng nhịp hô.
Thuộc bài Thể dục phát triển chung
Thực hiện bài Thể dục phát triển chung nhịp nhàng và đúng nhịp hô
Tích cực tập luyện, đoàn kết, kỷ luật, trật tự
Xếp hàng và tư thế đứng nghiêm, nghỉ đúng
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ
Biết chào, báo cáo và xin phép khi ra vào lớp.
Thực hiện được đi thường theo nhịp
Biết cách chơi và tham gia được Trò chơi
Biết cách đi thường theo hàng dọc
Thực hiện được các động tác Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
Tích cực tham gia tập luyện.
Thực hiện được các bài tập rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo
Tham gia được các trò chơi đúng luật
Tích cực, sáng tạo trong khi chơi
Tập hợp đúng hàng dọc, điểm số chính xác và biết cách dàn hàng, dồn hàng theo hàng dọc.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số theo hàng ngang
Đứng nghiêm, nghỉ đúng. Thực hiện quay phải, trái đúng
Thực hiện được đi chuyển hướng phải, trái
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập
Thực hiện đầy đủ các bài tập trên lớp
Tích cực và siêng năng tập luyện
Thực hiện đúng các động tác cả bài Thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ
Hợp tác, đoàn kết với bạn trong khi chơi
Linh hoạt, sáng tạo trong khi chơi các Trò chơi
Thực hiện các động tác của Bài thể dục đúng phương hướng và biên độ
Phối hợp nhịp nhàng các bộ phận cơ thể khi tập luyện
Hoàn thành các động tác, bài tập, kỹ thuật các môn học.
Bước đầu biết ứng dụng một số động tác vào hoạt động và tập luyện
Thực hiện đủ lượng vận động của những bài tập, động tác mới học
Thực hiện được một số bài tập của môn Thể thao tự chọn
Bước đầu biết phối hợp các động tác ném bóng đi xa hoặc trúng đích
Tự tổ chức được nhóm chơi Trò chơi.
Thực hiện các động tác đúng phương hướng và biên độ
Điều khiển được chơi trò chơi đơn giản trong nhóm
Vận dụng được một số động tác vào hoạt động học tập và sinh hoạt
Tổ chức được nhóm chơi trò chơi và hướng dẫn được những trò chơi đơn giản.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 1 theo Thông tư 27
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT27KHỐI 1
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện
Thực hiện tốt các chủ đề của môn học, phát huy tốt năng khiếu Thể dục nhịp điệu.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi được học
Mạnh dạn trong các hoạt động cũng như biết cách điều khiển nhóm tập luyện
Hoàn thành tốt lượng vận động của bài tập tư thế và kỹ năng vận động cơ bản.
Tham gia tốt các trò chơi và chơi tích cực, đúng luật cùng nhóm
Nhanh nhẹn trong các trò chơi, tham gia các hoạt động của nhóm một cách tích cực, có hiệu quả
Tích cực, trung thực trong tập luyện và hoạt động tập thể
H
Thực hiện được một số chủ đề của môn học nhưng em cần mạnh dạn hơn trong quá trình hoạt động theo cặp đôi, nhóm
Có tham gia vào các trò chơi vận động nhưng chưa tích cực
Bước đầu biết thực hiện vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Em đã thực hiện cơ bản nội dung, động tác đã học, cần cố gắng hơn trong tập luyện
Em đã biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Em biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Em biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Em biết chọn lựa các hoạt động phù hợp với sức khoẻ.
Hoàn thành được kỹ thuật, động tác nội dung đã học
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
C
Em chưa mạnh dạn trao đổi ý kiến trong quá trình học tập và rèn luyện.
Em chưa tích cực tham gia hợp tác nhóm và trao đổi ý kiến.
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 3 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 3
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện đúng các động tác cả bài Thể dục phát triển chung với hoa hoặc cờ.
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện tốt vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện
Tích cực, trung thực trong tập luyện và hoạt động tập thể
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 4 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 4
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài tập của môn Thể thao tự chọn: Tâng cầu.
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo.
Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.
Nhận xét học bạ môn Giáo dục thể chất lớp 5 theo Thông tư 22
NHẬN XÉT HỌC BẠ THEO TT22KHỐI 5
MỨC HT
NĂNG LỰC THỂ CHẤT
T
Mạnh dạn trong các hoạt động, biết cách điều khiển lớp tập luyện.
Tự tổ chức được nhóm tập luyện cũng như trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài thể dục, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt nội dung Đội hình đội ngũ, tham gia tích cực các trò chơi vận động.
Thực hiện tốt bài tập của môn Thể thao tự chọn: Tâng cầu.
Thực hiện tốt nội dung môn học, phát huy tốt năng khiếu môn tâng cầu
Linh hoạt, sáng tạo trong học tập.
Hoàn thành tốt các động tác, bài tập, kỹ thuật môn học.
Thực hiện được những bài tập phối hợp và khéo léo.
Ứng dụng tốt một số động tác vào hoạt động và tập luyện.
H
Biết hợp tác với bạn trong tập luyện TDTT
Biết tham gia vào các trò chơi vận động.
Bước đầu biết giữ gìn vệ sinh thân thể đúng cách và chuẩn bị dụng cụ trong tập luyện.
Biết quan sát tranh ảnh và động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện.
Có ý thức rèn luyện, biết tham gia các hoạt động được giao
Biết thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh để bảo vệ sức khoẻ.
Biết tự giác tập luyện thể dục, thể thao.
Biết tham gia được các trò chơi đúng luật.
Biết cách tập hợp hàng ngang, cách dóng hàng và điểm số.
Hoàn thành lượng vận động của bài tập
Thực hiện được các động tác cả bài Thể dục phát triển chung
Hoàn thành các động tác, bài tập môn học.
Thực hiện được những động tác Đội hình đội ngũ.
Sáng tạo, linh hoạt trong khi chơi trò chơi vận động..
Thực hiện được các bài Rèn luyện kỹ năng vận động cơ bản.
C
Em chưa có tinh thần tự giác trong rèn luyện, còn nói chuyện riêng và hay đùa nghịch trong giờ học.
Em chưa mạnh dạn trong giao tiếp và hợp tác.

#Mẫu #nhận #xét #môn #Giáo #dục #thể #chất #Tiểu #học

 • Tổng hợp: Sky Park Residence
 • #Mẫu #nhận #xét #môn #Giáo #dục #thể #chất #Tiểu #học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button