Một nhà phát triển tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1

Nội Dung Bài Một nhà phát triển tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1

1 nhà tăng trưởng tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1

Nhà tăng trưởng Alexander Graf đã ảo hóa thành công bạn dạng Windows ARM để chạy trên máy tính Mac dùng chip M1. Graf đã chứng minh rằng chip M1 hoàn toàn có thể chạy hệ quản lý của Microsoft.
Hiện tại, máy tính Mac dùng chip M1 ko phân phối Windows 1 cách chính thống do ko có Boot Camp. Tuy nhiên, nhu cầu chạy Windows trên máy tính Mac dùng chip M1 chẳng hề bé.
1 nhà tăng trưởng tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1Sử dụng công nghệ ảo hóa mã nguồn mở QEMU, Graf có thể ảo hóa bạn dạng Windows ARM trên chip M1 nhưng mà ko cần giả lập. Do M1 là SoC ARM tùy chỉnh nên bạn chẳng thể setup các bạn dạng Windows x86 hoặc các phần mềm x86 Windows bằng cách sử dụng Boot Camp như các máy Mac dùng chip Intel trước đây. Tuy nhiên, theo Graf, sau lúc được ảo hóa trên máy tính Mac dùng chip M1, Windows ARM64 có thể chạy các phần mềm x86 khá ổn, gần nhanh bằng Rosetta 2.
Phiên bản nhưng mà Graf dùng để thí điểm chạy trên máy Mac dùng chip M1 là Windows ARM64 Insider Preview. Anh ảo hóa nó phê duyệt Hypervisor.framework. Apple cho biết điều này cho phép người mua tương tác với các công nghệ ảo hóa nhưng mà ko cần phải viết các extension kernel (KEXTs).

Apple: máy Mac dùng chip M1 chạy được Windows nhưng mà cho chạy hay ko là do Microsoft

Graf cũng đã setup 1 bản vá tùy chỉnh cho bộ ảo hóa QEMU để nó có bản lĩnh thực thi mã khách trực tiếp trên host CPU nhằm đạt hiệu suất đông đảo nguyên bản. Điều này có tức là Windows bạn dạng ARM ảo hóa trên máy tính Mac dùng chip M1 có hiệu suất xuất sắc.
Mặc dầu thí điểm của Graf vẫn đang trong công đoạn thuở đầu nhưng mà anh cho rằng những người khác cũng có thể đạt được kết quả gần giống. Gaf cũng xem xét rằng Windows chạy trên máy tính Mac dùng chip M1 sẽ khó bất biến, đầy đủ tính năng.

TagsChuyện công nghệ Làng Công nghệ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #nhà #phát #triển #tìm #cách #chạy #Windows #trên #máy #Mac #dùng #chip

Nhà tăng trưởng Alexander Graf đã ảo hóa thành công bạn dạng ARM của Windows để chạy trên máy tính Mac sử dụng chip M1. Graf đã chứng minh rằng chip M1 hoàn toàn có thể chạy hệ quản lý của Microsoft.

Hiện tại, các máy tính Mac sử dụng chip M1 ko chính thức phân phối Windows vì ko có Boot Camp. Tuy nhiên, nhu cầu chạy Windows trên máy tính Mac sử dụng chip M1 là chẳng hề bé.

1 nhà tăng trưởng tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac chạy chip M1

Sử dụng công nghệ ảo hóa mã nguồn mở QEMU, Graf có thể ảo hóa bạn dạng Windows ARM trên chip M1 nhưng mà ko cần giả lập. Vì M1 là 1 SoC ARM tùy chỉnh, bạn chẳng thể setup bạn dạng x86 của phần mềm Windows hoặc x86 của Windows bằng Boot Camp như các máy Mac phân phối Intel trước đây. Nhưng theo Graf, sau lúc được ảo hóa trên máy tính Mac với chip M1, Windows ARM64 có thể chạy các phần mềm x86 khá tốt, nhanh gần bằng Rosetta 2.

Phiên bản nhưng mà Graf sử dụng để rà soát các máy Mac chạy bằng chip M1 là Windows ARM64 Insider Preview. Anh đấy đã ảo hóa nó phê duyệt Hypervisor.framework. Apple cho biết điều này cho phép người mua tương tác với các công nghệ ảo hóa nhưng mà ko cần phải viết các phần mở mang then chốt (KEXT).

  • Apple: Máy Mac sử dụng chip M1 có thể chạy Windows, nhưng mà Microsoft có cho phép chúng chạy hay ko

Graf cũng đã setup 1 bản vá tùy chỉnh cho siêu giám sát QEMU để nó có thể thực thi mã máy khách trực tiếp trên CPU chủ để có hiệu suất đông đảo nguyên bản. Điều này có tức là Windows ảo hóa ARM trên máy Mac phân phối M1 có hiệu suất xuất sắc.

Mặc dầu thí điểm của Graf vẫn đang ở công đoạn đầu, ông tin rằng những người khác có thể đạt được kết quả gần giống. Gaf cũng xem xét rằng Windows chạy trên máy tính Mac sử dụng chip M1 sẽ khó bất biến và hoạt động đầy đủ.

Xem thêm thông tin Một nhà phát triển tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1

1 nhà tăng trưởng tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1

Nhà tăng trưởng Alexander Graf đã ảo hóa thành công bạn dạng Windows ARM để chạy trên máy tính Mac dùng chip M1. Graf đã chứng minh rằng chip M1 hoàn toàn có thể chạy hệ quản lý của Microsoft.
Hiện tại, máy tính Mac dùng chip M1 ko phân phối Windows 1 cách chính thống do ko có Boot Camp. Tuy nhiên, nhu cầu chạy Windows trên máy tính Mac dùng chip M1 chẳng hề bé.
1 nhà tăng trưởng tìm ra cách chạy Windows trên máy Mac dùng chip M1Sử dụng công nghệ ảo hóa mã nguồn mở QEMU, Graf có thể ảo hóa bạn dạng Windows ARM trên chip M1 nhưng mà ko cần giả lập. Do M1 là SoC ARM tùy chỉnh nên bạn chẳng thể setup các bạn dạng Windows x86 hoặc các phần mềm x86 Windows bằng cách sử dụng Boot Camp như các máy Mac dùng chip Intel trước đây. Tuy nhiên, theo Graf, sau lúc được ảo hóa trên máy tính Mac dùng chip M1, Windows ARM64 có thể chạy các phần mềm x86 khá ổn, gần nhanh bằng Rosetta 2.
Phiên bản nhưng mà Graf dùng để thí điểm chạy trên máy Mac dùng chip M1 là Windows ARM64 Insider Preview. Anh ảo hóa nó phê duyệt Hypervisor.framework. Apple cho biết điều này cho phép người mua tương tác với các công nghệ ảo hóa nhưng mà ko cần phải viết các extension kernel (KEXTs).

Apple: máy Mac dùng chip M1 chạy được Windows nhưng mà cho chạy hay ko là do Microsoft

Graf cũng đã setup 1 bản vá tùy chỉnh cho bộ ảo hóa QEMU để nó có bản lĩnh thực thi mã khách trực tiếp trên host CPU nhằm đạt hiệu suất đông đảo nguyên bản. Điều này có tức là Windows bạn dạng ARM ảo hóa trên máy tính Mac dùng chip M1 có hiệu suất xuất sắc.
Mặc dầu thí điểm của Graf vẫn đang trong công đoạn thuở đầu nhưng mà anh cho rằng những người khác cũng có thể đạt được kết quả gần giống. Gaf cũng xem xét rằng Windows chạy trên máy tính Mac dùng chip M1 sẽ khó bất biến, đầy đủ tính năng.

TagsChuyện công nghệ Làng Công nghệ

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#1 #nhà #phát #triển #tìm #cách #chạy #Windows #trên #máy #Mac #dùng #chip

#1 #nhà #phát #triển #tìm #cách #chạy #Windows #trên #máy #Mac #dùng #chip

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button