Giáo Dục

Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 9 Tập 2 – hay nhất Kết nối tri thức

Tài liệu Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 9 Tập 2 môn Ngữ văn lớp 6 ngắn gọn, chi tiết gồm 2 trang trả lời các câu hỏi theo tiến trình bài học: trước khi đọc, trong khi đọc và sau khi đọc trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 9 Tập 2 hay nhất:

Thực hành tiếng Việt trang 9 Tập 2

* Nghĩa của từ ngữ 

Câu 1 (trang 9 sgk ngữ văn 6 tập 2 mới)

– Tác giả: người tạo ra tác phẩm, sản phẩm (bài thơ, bài văn,…) 

– Độc giả: người đọc. 

* Từ ghép và từ láy  

Câu 2 (trang 10 sgk ngữ văn 6 tập 2 mới)

– Từ ghép: xâm phạm, tài giỏi, lo sợ, gom góp, mặt mũi, đền đáp. 

– Từ láy: vội vàng, hoảng hốt. 

* Cụm từ  

Câu 3 (trang 10 sgk ngữ văn 6 tập 2 mới)

– Cụm động từ: xâm phạm bờ cõi, cất tiếng nói, lớn nhanh như thổi, chạy nhờ. 

– Cụm tính từ: chăm làm ăn. 

Đặt câu: 

Giặc Ân đã xâm phạm bờ cõi nước ta. 

Anh ấy chăm làm ăn nên nhà khá giả nhất vùng. 

* Biện pháp tu từ 

Câu 4 (trang 10 sgk ngữ văn 6 tập 2 mới)

– Biện pháp tu từ so sánh. Cấu trúc: A như B. Những đặc điểm muốn làm nổi bật của A được cụ thể hóa qua đặc điểm của B. Hiệu quả của biện pháp so sánh được thể hiện qua nghĩa của B. 

– Ví dụ: 

+ Giặc Ân chết như ngả rạ. 

+ Tháng Gióng lớn nhanh như thổi. 

Tài liệu có 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Tải xuống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page