Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 96 – Chân trời sáng tạo 6

Nội Dung Bài Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 96 – Chân trời sáng tạo 6

Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 96 – Chân trời sáng tạo 6

Sau đây, Sky Park Residence xin giới thiệu Soạn văn 6: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác (trang 96), thuộc sách Chân trời sáng tạo.

Chúng tôi hy vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học sinh lớp 6 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ nhất.
Tóm tắt nội dung trình bày của người khác (trang 96)
1. Hướng dẫn
a. Bước 1: Lắng nghe và ghi tóm tắt
– Lắng nghe nội dung trình bày: cần nghe hết câu, hết ý để hiểu rõ điều người trình bày muốn nói.
– Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày :
Căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi tóm tắt.
Tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ.
Dùng các kí hiệu như số thứ tự, gạch đầu dòng… để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến.
b. Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa
– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).
– Xác định với người nói nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.
2. Nói và nghe
Nhân dịp tìm hiểu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, lớp em tổ chức thuyết trình về chủ đề Điều kì diệu của thế giới tự nhiên. Hãy lắng nghe phần trình bày của các bạn và tóm tắt lại các nội dung trình bày theo các bước đã học trong bài Điểm tựa tinh thần.

#Soạn #bài #Tóm #tắt #nội #dung #trình #bày #của #người #khác #trang #Chân #trời #sáng #tạo

Tại đây, dữ liệu lớn được giới thiệu Viết luận 6: Tóm tắt bài phát biểu của người khác (trang 96)trong cuốn sách Tầm nhìn sáng tạo.

Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ hơn.

Tóm tắt các bài phát biểu của người khác (trang 96)

1. Hướng dẫn sử dụng

Một loại.Bước 1: Nghe và ghi tóm tắt

– Nghe nội dung bài phát biểu: Bạn cần nghe toàn bộ câu để hiểu hết những gì người nói đang muốn nói.

– Tóm tắt bài phát biểu:

  • Ghi tóm tắt dựa trên nhận xét thực tế của các diễn giả.
  • Tóm tắt ý chính bằng từ hoặc cụm từ.
  • Sử dụng các ký hiệu như số thứ tự, gạch đầu dòng, v.v. để chỉ ra tính hệ thống của một ý kiến.

b.Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

– Đọc lại phần tóm tắt và sửa lỗi (nếu có).

– Xác nhận với người nói những gì bạn vừa tóm tắt. Truyền đạt những ý kiến ​​bạn không hiểu hoặc có quan điểm khác.

2. Nói và nghe

Nhân dịp tìm hiểu chủ đề Ngày Môi trường thế giới, lớp em đã tổ chức nói chuyện về chủ đề kỳ quan của thiên nhiên. Lắng nghe phần trình bày của bạn và tóm tắt những gì được trình bày dựa trên các bước đã học trong lớp Cơ bản về Tâm lý.

Xem thêm thông tin Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 96 – Chân trời sáng tạo 6

Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác trang 96 – Chân trời sáng tạo 6

Sau đây, Sky Park Residence xin giới thiệu Soạn văn 6: Tóm tắt nội dung trình bày của người khác (trang 96), thuộc sách Chân trời sáng tạo.

Chúng tôi hy vọng rằng, tài liệu này sẽ giúp cho các bạn học sinh lớp 6 chuẩn bị bài nhanh chóng và đầy đủ nhất.
Tóm tắt nội dung trình bày của người khác (trang 96)
1. Hướng dẫn
a. Bước 1: Lắng nghe và ghi tóm tắt
– Lắng nghe nội dung trình bày: cần nghe hết câu, hết ý để hiểu rõ điều người trình bày muốn nói.
– Ghi chép tóm tắt nội dung trình bày :
Căn cứ trên thực tế ý kiến của người phát biểu để ghi tóm tắt.
Tóm lược các ý chính dưới dạng từ, cụm từ.
Dùng các kí hiệu như số thứ tự, gạch đầu dòng… để thể hiện tính hệ thống của các ý kiến.
b. Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa
– Đọc lại phần ghi tóm tắt và chỉnh sửa các sai sót (nếu có).
– Xác định với người nói nội dung em vừa tóm tắt. Trao đổi lại ý kiến em chưa hiểu rõ hoặc có quan điểm khác.
2. Nói và nghe
Nhân dịp tìm hiểu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới, lớp em tổ chức thuyết trình về chủ đề Điều kì diệu của thế giới tự nhiên. Hãy lắng nghe phần trình bày của các bạn và tóm tắt lại các nội dung trình bày theo các bước đã học trong bài Điểm tựa tinh thần.

#Soạn #bài #Tóm #tắt #nội #dung #trình #bày #của #người #khác #trang #Chân #trời #sáng #tạo

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Soạn #bài #Tóm #tắt #nội #dung #trình #bày #của #người #khác #trang #Chân #trời #sáng #tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button