Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2022?

Nội Dung Bài Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2022?

Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2022?

Sử dụng súng trái phép phạt thế nào2022? Ở nước ta, việc sử dụng súng đạn là một điều khá xa lạ trong cuộc sống đời thường. Đây cũng là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp lý nước ta. Vậy hành vi sử dụng súng trái phép sẽ bị phạt ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Quy định về sử dụng súng ở Việt Nam 20221. Sử dụng súng trái phép phạt bao nhiêu tiền?
Theo Khoản 5 Điều 304 và Điều 306 Bộ luật Hình sự 2015 ( SĐBS 2017) quy định người phạm tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
Theo Khoản 5 Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP , Nghị đinh quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình đã ghi nhận về việc xử lí vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm như sau:
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;
b) Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;
c) Mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.
Nếu hành vi sử dụng trái phép vũ khí của người vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 02 điều luật 304 và 306 BLHS thì người phạm tội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, với mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và bị tịch thu tang vật.
2. Sử dụng súng trái phép phạt tù bao nhiêu năm?
Hình ảnh minh họa một số lực lượng vũ trang được sử dụng súng khi thực hiện nhiệm vụ.Theo Điều 304 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt về tội dụng súng trái phép như sau:
Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự
1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng: từ 03 đến 10 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 01 đến 05 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 05 đến 15 quả mìn, lựu đạn; từ 03 đến 10 quả đạn cối, đạn pháo; từ 300 đến 1.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 200 đến 600 viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ.
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
đ) Vật phạm pháp có số lượng: từ 11 đến 30 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 6 đến 20 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 16 đến 45 quả mìn, lựu đạn; từ 11 đến 30 quả đạn cối, đạn pháo; từ 1.001 đến 3000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 601 đến 2.000 viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Vật phạm pháp có số lượng: từ 31 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên trở lên; từ 21 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41 trở lên; từ 46 quả mìn, lựu đạn trở lên; từ 31 quả đạn cối, đạn pháo trở lên; từ 3001 viên đạn trở lên (đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống); từ 2.001 viên đạn súng máy cao xạ trở lên (đạn cỡ 12,7 ly đến 25 ly); từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên.
b) Làm chết 03 người trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy người nào chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế mà súng đó được giám định kết luận là “vũ khí quân dụng” thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và có thể phải chịu mức hình phạt tù từ 01 năm đến 07 năm ở khoản 1; từ 05 năm đến 12 năm ở khoản 2; từ 10 năm đến 15 năm ở khoản 3; tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân ở khoản 4 Điều 304 BLHS.
3. Mức hình phạt khi sử dụng súng tự chế
Người nào chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế mà súng đó được giám định kết luận là súng săn hoặc vũ khí thô sơ hoặc vũ khí thể thao thì người đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao” (nếu người đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) theo Điều 306 Bộ luật Hình sự, có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm ở khoản 1; từ 01 năm đến 05 năm tù ở khoản 2.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
Việc sử dụng súng tự chế gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác, tuỳ mức độ hành vi, hậu quả thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hoặc tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Tuỳ thuộc kết quả giám định khẩu súng tự chế trên, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự (nếu kết luận giám định kết luận súng tự chế đó là vũ khí quân dụng).
Nếu hành vi chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí tự chế của người vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 304, 306, 123, 134 BLHS thì người phạm tội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, với mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và bị tịch thu tang vật.
4. Luật sử dụng súng ở Việt Nam
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 1 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019:
Vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp; được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân; và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, bao gồm:
Súng cầm tay: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;
Vũ khí hạng nhẹ: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ; súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân;
Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng; xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;
Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại điểm này;
Như vậy súng được coi là vũ khí quân dụng và hành vi sử dụng súng trái phép bị nghiêm cấm; theo Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017:
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ
1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.
………….
Như vậy, việc sử dụng súng trái với quy định là hành vi bị cấm ở Việt Nam. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới cho phép dân thường có thể sử dụng súng để tự vệ, Việt Nam nghiêm cấm sử dụng súng trong dân. Chỉ có các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghiệm vụ được giao mới được sử dụng vũ khí theo quy định của pháp luật.
Thực tế, việc sử dụng vũ khí phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới dễ dẫn đến những cuộc nổi loạn, bạo động và gây ra nhiều cái chết thương tâm. Do đó, nhờ quy định cấm sử dụng súng trong dân mà góp phần ổn định và duy trì ANTT, sự bình yên cho xã hội.
Có lẽ đây cũng là một trong những lí do làm cho Việt Nam trở thành cái tên tiêu biểu của quốc gia có chỉ số hạnh phúc và an toàn nhất thế giới.
Bài viết trên đã cung cấp thông tin về quy định sử dụng súng trái phép theo pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Sky Park Residence.
Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 2022
06 trường hợp công an thi hành nhiệm vụ được nổ súng không cần cảnh báo
Từ 05/8, CSGT có thể được trang bị thêm súng ngắn, súng trường

#Sử #dụng #súng #trái #phép #phạt #thế #nào

Các hình phạt cho việc sử dụng súng bất hợp pháp vào năm 2022 là gì? Ở nước ta, việc sử dụng súng là một điều khá kỳ quặc trong cuộc sống hàng ngày. Điều này cũng bị pháp luật nước ta nghiêm cấm. Vậy hành vi sử dụng súng trái phép sẽ bị xử phạt như thế nào? Độc giả được tham khảo các bài viết về dữ liệu lớn sau đây.

Quy định về vũ khí của Việt Nam 2022

1. Sử dụng súng trái phép bị phạt bao nhiêu?

Theo Điều 304 và Điều 306 (5) Bộ luật Hình sự năm 2015 (Quyết định số 2017), người phạm tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, buôn bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cho hưởng án treo hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo Điều 11 Khoản 5 Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP; Phòng chống tệ nạn xã hội; Phòng cháy và chữa cháy; Việc xử lý quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm được ghi như sau:

5. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng:

a) Sản xuất, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và thể thao;

b) Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;

c) Mang vũ khí, phương tiện chiến đấu, pháo ra vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc đưa vào khu vực cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ, đối tượng được bảo vệ trái pháp luật.

Nếu hành vi sử dụng trái phép vũ khí của người phạm tội chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các Điều 02, 304 và 306 Bộ luật Hình sự thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 11, Điều 144 Nghị định số 2021 / NĐ-CP. CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ phạt tiền đến 40 triệu đồng và tịch thu tang vật.

2. Tội sử dụng súng trái phép bị phạt bao nhiêu năm?

Hình ảnh này cho thấy một số lực lượng vũ trang sử dụng súng khi thực hiện nhiệm vụ của họ.
Hình ảnh này cho thấy một số lực lượng vũ trang sử dụng súng khi thực hiện nhiệm vụ của họ.

Hình phạt đối với hành vi sử dụng trái phép vũ khí theo Điều 304 Bộ luật Hình sự như sau:

Điều 304 Các tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, buôn bán, chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, buôn bán, chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn từ năm năm đến không quá 12 năm:

a) có tổ chức;

b) Số lượng hàng cấm: 03-10 khẩu súng lục, súng trường, súng tiểu liên; từ 01 đến 05 loại súng bộ binh khác như súng máy, đại liên, súng máy 12,7mm đến 25mm, súng B40, B41; từ 05 đến 15 quả mìn, lựu đạn; từ 03 đến 10 viên đạn cối, đạn pháo; 300 đến 1.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 mm hoặc nhỏ hơn; 200 đến 600 viên đạn súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 đến 25 mm; 10 đến 30 kg thuốc nổ hoặc 1.000 đến 3.000 viên chồi hoặc ống thuốc nổ; dây cháy chậm, nổ từ 3.000 mét đến 10.000 mét dưới đây.

c) Vận tải, buôn bán qua biên giới;

d) Làm chết 01 người hoặc bị thương 01 người hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ thương tật 61% trở lên;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 02 người, mỗi người với tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

e) Gây thương tích hoặc gây nguy hiểm cho sức khỏe của 03 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% đến 121%;

g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 10 năm nhưng không quá 15 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người, mỗi người với tỷ lệ thương tật trên 61%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% đến 200%;

d) Gây thiệt hại về tài sản 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

đ) Số lượng hàng cấm: 11-30 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 6 đến 20 loại súng bộ binh khác như súng máy, đại liên, súng máy 12,7mm đến 25mm, súng B40, B41; từ 16 đến 45 quả mìn, lựu đạn ; 11 đến 30 viên đạn cối, đạn pháo; 1.001 đến 3.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 mm trở xuống; từ 601 đến 2.000 viên đạn súng máy phòng không cỡ nòng 12,7 đến 25 mm; thuốc nổ các loại từ 31 kg đến 100 kg ; 3.001 đến 10.000 chồi hoặc ống nổ, dây cháy chậm hoặc nổ từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét.

4. Người nào thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 15 năm nhưng không quá 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Số lượng hàng cấm: 31 súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên trở lên; từ 21 súng bộ binh khác như súng máy, súng đại liên, súng máy 12,7mm đến 25mm, súng B40, B41 trở lên; từ 46 quả mìn, lựu đạn hoặc nhiều hơn; từ 31 viên đạn cối, đạn pháo trở lên; từ 3001 viên trở lên (đạn bộ binh 11,43mm trở xuống); từ 2.001 viên đạn súng máy phòng không trở lên (đạn 12,7mm đến 25mm); 101kg trở lên. thuốc nổ các loại; từ 10.001 chồi, ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên.

b) Làm chết hơn 03 người;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người, mỗi người với tỷ lệ thương tật trên 61%;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

5. Người vi phạm còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cho hưởng án treo hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Vì vậy, người nào chế tạo, sử dụng trái phép các loại súng tự chế được xác định là “vũ khí quân dụng” sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chế tạo, sử dụng trái phép súng”. Vũ khí quân dụng ”, bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm tại Điều 1; từ 05 đến 12 năm tại Điều 2; 10 đến 15 năm tại Điều 3; 15 Điều 304 khoản 4 Bộ luật hình sự, phạt tù đến 20 năm. hoặc tù chung thân.

3. Xử phạt khi sử dụng súng tự chế

Việc sản xuất và sử dụng bất hợp pháp các loại súng được sản xuất trong nước, được xác định là súng ngắn, vũ khí thô và vũ khí thể thao sau khi đánh giá, có thể bị phân loại là “sản xuất và sử dụng bất hợp pháp súng ngắn, vũ khí thô và vũ khí thể thao” (nếu người đó là đối tượng bị xử lý hành chính về hành vi hoặc đã bị kết án về tội Đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm pháp luật) Theo Điều 306 Khoản 1 Bộ luật Hình sự thì bị phạt tù có thời hạn không dưới 3 tháng nhưng không quá 2 năm;

Ngoài ra, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cho hưởng án treo hoặc cấm cư trú từ 1 năm đến 5 năm.

Việc sử dụng súng tự chế có thể gây nguy hại đến sức khỏe, tính mạng của người khác, tùy theo mức độ mà hành vi gây ra hậu quả. Người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự hoặc tội “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự.

Theo kết quả giám định súng tự chế trên, Người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” (nếu giám định xác định súng tự chế là súng quân dụng) theo quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Người phạm tội sẽ bị xử phạt hành chính nếu hành vi chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí tự chế không đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại các Điều 304, 306, 123 và 134 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 144/2021 / NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định mức phạt tiền lên đến 40 triệu đồng và tịch thu tang vật.

4. Luật Vũ khí Việt Nam

Theo Điều 1 điểm a của Đạo luật Quy định và Sử dụng Vũ khí, Chất nổ và Phụ trợ năm 2019:

Vũ khí quân dụng bao gồm:

a) Vũ khí được sản xuất, chế tạo đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; do nhà sản xuất hợp pháp thiết kế; trang bị cho Lực lượng vũ trang nhân dân; các lực lượng thi hành công vụ khác theo quy định của Luật này, bao gồm:

Súng ngắn: súng lục, súng trường, súng tiểu liên, súng máy, súng chống tăng, súng phóng lựu;

Vũ khí hạng nhẹ: súng máy, súng cối, súng ĐKZ; súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân;

Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu, tàu pháo, xe tăng, xe bọc thép, thiết giáp hạm, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;

bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn dược cho các loại vũ khí được chỉ định tại thời điểm này;

Do đó, súng cầm tay được coi là vũ khí quân dụng và việc sử dụng trái phép vũ khí bị nghiêm cấm; Căn cứ vào Mục 5 của Đạo luật Quy định và Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các chất bổ sung năm 2017:

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và phương tiện chiến đấu

1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, không phải là vũ khí cơ bản, vật gia truyền dùng làm hiện vật trưng bày, triển lãm.

2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hoặc bộ phận, linh kiện để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.

………….

Vì vậy, Việt Nam nghiêm cấm việc sử dụng vũ khí trái phép. Không giống như nhiều nước trên thế giới cho phép dân thường sử dụng súng để tự vệ, Việt Nam nghiêm cấm sử dụng súng. Chỉ cơ quan, tổ chức, cá nhân mới được sử dụng vũ khí theo quy định của pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ được chỉ định.

Thực tế cho thấy, việc sử dụng vũ khí tràn lan ở nhiều quốc gia trên thế giới dễ dẫn đến bạo loạn, bạo loạn và nhiều cái chết thương tâm. Vì vậy, nó giúp ổn định và duy trì sự an toàn và bình yên của xã hội do việc cấm sử dụng súng trong nhân dân.

Có lẽ đây là một trong những lý do khiến Việt Nam được mệnh danh là tinh hoa cho đất nước hạnh phúc và an toàn nhất thế giới.

Bài viết trên cung cấp thông tin về pháp luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng trái phép các loại súng. Mời độc giả tham khảo các bài viết liên quan tại chuyên mục hỏi đáp pháp luật truyền thông và pháp luật dữ liệu lớn.

  • Các vụ nổ súng quân sự làm nhiệm vụ an ninh trật tự năm 2022
  • 06 trường hợp CSGT nổ súng không báo trước
  • Từ ngày 5/8, cảnh sát giao thông có thể được trang bị thêm súng lục và súng trường

Xem thêm thông tin Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2022?

Sử dụng súng trái phép phạt thế nào 2022?

Sử dụng súng trái phép phạt thế nào2022? Ở nước ta, việc sử dụng súng đạn là một điều khá xa lạ trong cuộc sống đời thường. Đây cũng là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định pháp lý nước ta. Vậy hành vi sử dụng súng trái phép sẽ bị phạt ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Sky Park Residence.
Quy định về sử dụng súng ở Việt Nam 20221. Sử dụng súng trái phép phạt bao nhiêu tiền?
Theo Khoản 5 Điều 304 và Điều 306 Bộ luật Hình sự 2015 ( SĐBS 2017) quy định người phạm tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
Theo Khoản 5 Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP , Nghị đinh quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình đã ghi nhận về việc xử lí vi phạm quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm như sau:
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;
b) Chiếm đoạt vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao;
c) Mang trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháo vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc mang vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ.
Nếu hành vi sử dụng trái phép vũ khí của người vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 02 điều luật 304 và 306 BLHS thì người phạm tội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, với mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và bị tịch thu tang vật.
2. Sử dụng súng trái phép phạt tù bao nhiêu năm?
Hình ảnh minh họa một số lực lượng vũ trang được sử dụng súng khi thực hiện nhiệm vụ.Theo Điều 304 Bộ luật Hình sự quy định hình phạt về tội dụng súng trái phép như sau:
Điều 304. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự
1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:
a) Có tổ chức;
b) Vật phạm pháp có số lượng: từ 03 đến 10 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 01 đến 05 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 05 đến 15 quả mìn, lựu đạn; từ 03 đến 10 quả đạn cối, đạn pháo; từ 300 đến 1.000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 200 đến 600 viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ 10 kilôgam đến 30 kilôgam thuốc nổ các loại hoặc từ 1.000 đến 3.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ; từ 3.000 mét đến dưới 10.000 mét dây cháy chậm, dây nổ.
c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
d) Làm chết 01 người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
g) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
h) Tái phạm nguy hiểm.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
đ) Vật phạm pháp có số lượng: từ 11 đến 30 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên; từ 6 đến 20 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41; từ 16 đến 45 quả mìn, lựu đạn; từ 11 đến 30 quả đạn cối, đạn pháo; từ 1.001 đến 3000 viên đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống; từ 601 đến 2.000 viên đạn súng máy cao xạ cỡ 12,7 ly đến 25 ly; từ trên 31 kilôgam đến 100 kilôgam thuốc nổ các loại; từ 3.001 đến 10.000 nụ xuỳ hoặc ống nổ hoặc từ 10.000 mét đến dưới 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Vật phạm pháp có số lượng: từ 31 khẩu súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên trở lên; từ 21 khẩu súng bộ binh khác như trung liên, đại liên, súng máy cao xạ 12,7 ly đến 25 ly, súng B40, B41 trở lên; từ 46 quả mìn, lựu đạn trở lên; từ 31 quả đạn cối, đạn pháo trở lên; từ 3001 viên đạn trở lên (đạn bộ binh cỡ 11,43 ly trở xuống); từ 2.001 viên đạn súng máy cao xạ trở lên (đạn cỡ 12,7 ly đến 25 ly); từ 101 kilôgam trở lên thuốc nổ các loại; từ 10.001 nụ xuỳ hoặc ống nổ trở lên hoặc từ 30.000 mét dây cháy chậm, dây nổ trở lên.
b) Làm chết 03 người trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;
đ) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy người nào chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế mà súng đó được giám định kết luận là “vũ khí quân dụng” thì người đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và có thể phải chịu mức hình phạt tù từ 01 năm đến 07 năm ở khoản 1; từ 05 năm đến 12 năm ở khoản 2; từ 10 năm đến 15 năm ở khoản 3; tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân ở khoản 4 Điều 304 BLHS.
3. Mức hình phạt khi sử dụng súng tự chế
Người nào chế tạo, sử dụng trái phép súng tự chế mà súng đó được giám định kết luận là súng săn hoặc vũ khí thô sơ hoặc vũ khí thể thao thì người đó có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao” (nếu người đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm) theo Điều 306 Bộ luật Hình sự, có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm ở khoản 1; từ 01 năm đến 05 năm tù ở khoản 2.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.
Việc sử dụng súng tự chế gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác, tuỳ mức độ hành vi, hậu quả thì người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự hoặc tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Tuỳ thuộc kết quả giám định khẩu súng tự chế trên, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự (nếu kết luận giám định kết luận súng tự chế đó là vũ khí quân dụng).
Nếu hành vi chế tạo, sử dụng trái phép vũ khí tự chế của người vi phạm chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 304, 306, 123, 134 BLHS thì người phạm tội sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, với mức phạt tiền có thể lên đến 40 triệu đồng và bị tịch thu tang vật.
4. Luật sử dụng súng ở Việt Nam
Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 1 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi 2019:
Vũ khí quân dụng bao gồm:
a) Vũ khí được chế tạo, sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật; thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp; được trang bị cho lực lượng vũ trang nhân dân; và các lực lượng khác theo quy định của Luật này để thi hành công vụ, bao gồm:
Súng cầm tay: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng chống tăng, súng phóng lựu;
Vũ khí hạng nhẹ: súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ; súng máy phòng không, tên lửa chống tăng cá nhân;
Vũ khí hạng nặng: máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, xe tăng; xe thiết giáp, tàu chiến, tàu ngầm, pháo mặt đất, pháo phòng không, tên lửa;
Bom, mìn, lựu đạn, ngư lôi, thủy lôi; đạn sử dụng cho các loại vũ khí quy định tại điểm này;
Như vậy súng được coi là vũ khí quân dụng và hành vi sử dụng súng trái phép bị nghiêm cấm; theo Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017:
Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ và công cụ hỗ trợ
1. Cá nhân sở hữu vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trừ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.
2. Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ hoặc chi tiết, cụm chi tiết để lắp ráp vũ khí, công cụ hỗ trợ.
………….
Như vậy, việc sử dụng súng trái với quy định là hành vi bị cấm ở Việt Nam. Khác với nhiều quốc gia trên thế giới cho phép dân thường có thể sử dụng súng để tự vệ, Việt Nam nghiêm cấm sử dụng súng trong dân. Chỉ có các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nghiệm vụ được giao mới được sử dụng vũ khí theo quy định của pháp luật.
Thực tế, việc sử dụng vũ khí phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới dễ dẫn đến những cuộc nổi loạn, bạo động và gây ra nhiều cái chết thương tâm. Do đó, nhờ quy định cấm sử dụng súng trong dân mà góp phần ổn định và duy trì ANTT, sự bình yên cho xã hội.
Có lẽ đây cũng là một trong những lí do làm cho Việt Nam trở thành cái tên tiêu biểu của quốc gia có chỉ số hạnh phúc và an toàn nhất thế giới.
Bài viết trên đã cung cấp thông tin về quy định sử dụng súng trái phép theo pháp luật hiện hành. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Phổ biến pháp luật và Hỏi đáp pháp luật của Sky Park Residence.
Các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự 2022
06 trường hợp công an thi hành nhiệm vụ được nổ súng không cần cảnh báo
Từ 05/8, CSGT có thể được trang bị thêm súng ngắn, súng trường

#Sử #dụng #súng #trái #phép #phạt #thế #nào

  • Tổng hợp: Sky Park Residence
  • #Sử #dụng #súng #trái #phép #phạt #thế #nào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button