Thông điệp Phật đản 2022

Nội Dung Bài Thông điệp Phật đản 2022

Thông điệp Phật đản 2022

Cứ vào mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật lại hướng tâm về đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Sky Park Residence xin chia sẻ đến các bạn nội dung thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 do Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắn nhủ đến chúng sinh phật tử.
Thư Chúc Mừng Lễ Phật Đản
Các ngày Lễ Phật trong năm 2022
THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Hà Nội, ngày mùng Một tháng Tư năm Nhâm Dần
PL. 2566 – DL. 2022
THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566
CỦA ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính gửi:
– Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni,
– Quý Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đức Đạo sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.
Đức Phật dạy: Mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Thế Tôn lại dạy: Người nào không thành tựu Thánh giới, Thánh tuệ, Thánh định và Thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của đức Như lai. Tu tập Giới – Định – Tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi Tăng Ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Kính mừng đại Lễ Phật đản, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới Chư tôn đức Tăng Ni các cấp Giáo hội, và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo; kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai!
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Thông #điệp #Phật #đản

Rằm tháng 4 âm lịch, Phật tử hướng về Vesak mừng đại lễ Phật đản.. Sky Park Residence xin được chia sẻ cùng quý vị nội dung bài văn khấn kỷ niệm 2565 năm ngày sinh Đức Pháp Chủ GHPGVN Thích Phổ Tuệ đến toàn thể quý Phật tử.

  • thư chúc mừng sinh nhật
  • Ngày Phật đản 2022

Thông điệp lễ hội Phật giáo PL.2565

Hội phật giáo việt nam

Ủy ban chứng cứ

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm Giáp Dần

làm ơn 2566-ĐL. 2022

Chương 2566: Thông điệp từ lễ hội Phật giáo

Chùa phật việt đức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mật ong:

– Thượng tọa và Tôn sư, Tôn sư, Ni trưởng, Ni sư, Tăng đoàn,

– Cư sĩ, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại lễ Phật đản lại đến rồi, hàng đệ tử năm châu hân hoan chào đón ngày Sư phụ mang ánh sáng trí tuệ rộng lớn và cội nguồn yêu thương vô bờ bến cho nhân loại. Đây là dịp để tất cả chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử của Đức Phật Thích Ca, là dịp để các Phật tử suy nghĩ, sống theo lời dạy vàng của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài, đem lại hòa bình, an lạc và hạnh phúc cho nhân loại.

Đức Phật dạy rằng mọi sự vật và hình tướng đều tùy thuộc vào sự sinh thành. Vì vậy, mỗi suy nghĩ và hành động của con người đều có trách nhiệm bảo vệ vẻ đẹp của hành tinh và có vai trò quyết định đến sự thịnh vượng, phồn vinh và tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống. .

Một lần nữa Đức Thế Tôn đã dạy trong “Angudra”: Những ai chưa đạt được cõi thánh, trí tuệ thánh thiện, thánh định và giải thoát thánh thiện thì sẽ bị tách rời khỏi Phật pháp và Phật pháp Như Lai. Luyện-tập-trung-trí-tuệ là trách nhiệm đối với bản thân, đối với người khác, đối với cuộc sống của con người và đối với xã hội. Theo lời dạy của Đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mọi cá nhân, mọi tổ chức đều có trách nhiệm và nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc và hòa bình của nhân loại. Vì vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật giáo cũng phải tuân thủ giới luật, nghiêm trì giới luật, tuân thủ pháp luật. Đồng thời, siêng năng thực hành các lời dạy từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đây là cơ sở để thực hiện trách nhiệm xã hội và bài trừ tệ nạn xã hội, hận thù, vô cảm. Đây cũng là tiền đề, động lực để mỗi chúng ta hoàn thành trách nhiệm xã hội, chung sức xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Sau hơn 2 năm kể từ ngày Đại lễ Phật đản năm nay trở lại trong không khí hân hoan, phải thực hiện cách xa xã hội ở các mức độ khác nhau. Hiện nay, các phật tử tiếp nối truyền thống bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Tổ quốc, vì nhân dân. Mỗi tăng ni cần tuân thủ tinh thần kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-phát triển, gắn bó với bổn phận, thực thi nhiệm vụ của mình. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. .

Thay mặt Đại lễ Phật đản, thay mặt Ban Thường trực Hội Trí Tuệ GHPGVN, tôi xin gửi lời tri ân đến Chư tôn đức Tăng Ni các cấp Giáo hội và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì tịnh xá. . Trên khắp mọi miền đất nước, đồng bào Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước đã làm tốt công việc phụng sự nhân loại, sống tốt đời đẹp đạo, kính chúc mọi người được an lạc trong lời dạy của đức Như Lai!

Namo Suixi Tây Tạng Bồ tát Mahasattva.

Luật Đức

Hội phật giáo việt nam

Thiếu tá Hua Tongtian Sanguang

Xem phần Tài liệu Dữ liệu lớn để biết thêm thông tin hữu ích.

Xem thêm thông tin Thông điệp Phật đản 2022

Thông điệp Phật đản 2022

Cứ vào mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, những người con Phật lại hướng tâm về đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Sky Park Residence xin chia sẻ đến các bạn nội dung thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 do Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhắn nhủ đến chúng sinh phật tử.
Thư Chúc Mừng Lễ Phật Đản
Các ngày Lễ Phật trong năm 2022
THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2565

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
Hà Nội, ngày mùng Một tháng Tư năm Nhâm Dần
PL. 2566 – DL. 2022
THÔNG ĐIỆP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2566
CỦA ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính gửi:
– Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni,
– Quý Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.
Mùa Phật đản lại về, người con Phật khắp năm châu lại hân hoan chào đón ngày đức Đạo sư mang ánh sáng trí tuệ bao la và suối nguồn yêu thương bất tận đến cho nhân loại. Đây là dịp cho tất cả chúng ta ôn lại lịch sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cơ hội để người Phật tử chiêm nghiệm, sống theo lời dạy vàng ngọc của Ngài, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc.
Đức Phật dạy: Mọi sự vật, hiện tượng đều do duyên sinh. Theo đó, con người có trách nhiệm trong mỗi suy nghĩ, hành động của mình để bảo vệ sự tươi đẹp của hành tinh, và có vai trò quyết định sự phồn vinh, thịnh vượng, tương lai của vũ trụ mà chúng ta đang sống.
Trong kinh Tăng Chi Bộ, đức Thế Tôn lại dạy: Người nào không thành tựu Thánh giới, Thánh tuệ, Thánh định và Thánh giải thoát thì người đó tự rời khỏi pháp và luật của đức Như lai. Tu tập Giới – Định – Tuệ là thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với chính mình, với tha nhân, với nhân sinh và với xã hội. Theo lời dạy của đức Phật, trách nhiệm xã hội là tiêu chuẩn của cả đạo đức cá nhân và đạo đức xã hội. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều phải có trách nhiệm, nghĩa vụ hành động vì hạnh phúc, an lạc của nhân loại. Do vậy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người đệ tử Phật cũng phải nêu cao đạo hạnh, nghiêm trì giới luật và tuân thủ pháp luật; đồng thời siêng năng thực hành giáo lý từ, bi, hỷ, xả để nuôi dưỡng thân tâm. Đó chính là nền tảng thực hiện trách nhiệm xã hội, xóa bỏ điều ác, hận thù, vô cảm trong xã hội. Đây cũng chính là tiền đề và là động lực để mỗi chúng ta thực hiện trách nhiệm xã hội của mình, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi Tăng Ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần: Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, xây dựng Giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Kính mừng đại Lễ Phật đản, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi gửi lời tán thán công đức tới Chư tôn đức Tăng Ni các cấp Giáo hội, và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã làm tốt công tác phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo; kính chúc tất cả sống an lành trong giáo pháp của Đức Như Lai!
Nam-mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.
ĐỨC QUYỀN PHÁP CHỦ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của Sky Park Residence.

#Thông #điệp #Phật #đản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button