Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán

Nội Dung Bài Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề rà soát học kì 1 lớp 2 môn Toán

Nhằm giúp các em học trò lớp 2 có thêm tài liệu ôn tập sẵn sàng tốt cho kì thi học kì sắp đến, Sky Park Residence mời các em cùng tham khảo Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2. Nội dung đề được thể hiện rõ ràng, khoa học kèm đáp án các em sẽ thuận lợi hơn cho các em trong việc ôn tập.Kế bên ấy, với tài liệu này cũng giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo sẵn sàng cho việc ra đề thi học kì 1. Sau đây, mời quý thầy cô và các em cùng tải về để xem trọn bộ tài liệu.Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2ĐỀ 01I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:A. 60B. 68C. 70D. 80Câu 2: (0,5 điểm) Số béo nhất có 2 chữ số là:A. 10(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. 90C. 99D. 100Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(<, >, =) phù hợp vào ô trống: ⬜ 23 + 45 90 – 30A. <B. >C. =D. +Câu 4: (0,5 điểm) ⬜ – 35 = 65. Số cần điền vào ô trống là:A. 90B. 35C. 100D. 30Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:A. 12B. 24C. 14D. 15Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có số hình tứ giác là:A. 1B. 2C. 3D. 4II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo đề xuất:Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:26 + 2945 + 3841 – 2760 – 16Câu 2: (1 điểm) Tìm x:x + 28 = 5444 + x = 72x – 38 = 6298 – x = 19Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao lăm ki – lô – gam?Bài giải:……………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4: (2 điểm) 5 nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi 5 nay Lan bao lăm tuổi?Bài giải:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì khi này hiệu bằng mấy?Bài giải:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:Câu 1: BCâu 2: CCâu 3: ACâu 4: CCâu 5: BCâu 6: CII. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo đề xuất:Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm55, 83, 14, 44Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.x = 26x = 28x = 100x = 79Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao lăm ki – lô – gam?Bài giảiĐổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)Bao thóc cân nặng số ki – lô – gam là: Bao thóc cân nặng là: (0, 5 điểm)50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm)Câu 4: (2 điểm) 5 nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi 5 nay Lan bao lăm tuổi?Bài giảiNăm nay Lan có số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm)43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)Câu 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì khi này hiệu bằng mấy?Bài giảiSố bị trừ bằng số trừ và bằng 16 ta có:16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)Đáp số: 0.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tuyển #tập #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #Đề #kiểm #tra #học #kì #lớp #môn #Toán

Để giúp các bạn học trò lớp 2 có thêm tài liệu học tập sẵn sàng tốt cho kì thi học kì 2 sắp đến, Sky Park Residence mời các bạn cùng tham khảo. Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 lớp 2.g môn Toán.. Nội dung đề được thể hiện rõ ràng, khoa học, có đáp án để các em ôn tập dễ dãi hơn.

Ngoài ra, tài liệu này còn giúp quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo sẵn sàng cho kì thi học kì 1. Sau đây, mời quý thầy cô và các bạn tải về xem toàn thể tài liệu.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 2 |

Chủ đề 01

TÔI. LỰA CHỌN THÊM: (3 điểm) Đặt 1 vòng vèo chữ cái ở câu giải đáp đúng:

Câu hỏi 1: (0,5 điểm) Hình số 69 liền trước là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 2: (0,5 điểm) Số béo nhất có 2 chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu hỏi 3: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống 1 ký tự phù hợp (<, >=): ⬜ 23 + 45 90 – 30

MỘT.

B.>

C. =

D. +

Câu hỏi 4: (0,5 điểm) ⬜ – 35 = 65. Số cần điền là:

A. 90

B. 35

C. 100

D. 30

Câu hỏi 5: (0,5 điểm) 1 ngày có…. giờ. Số cần điền vào dấu chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu hỏi 6: (0,5 điểm) Hình bên có số ô vuông là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. LỊCH SỬ: (7 điểm) Làm các bài toán cấp thiết:

Câu hỏi 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

26 + 29

45 + 38

41 – 27

60 – 16

Câu 2: (1 điểm) Tìm x:

x + 28 = 54

44 + x = 72

x – 38 = 62

98 – x = 19

Câu hỏi 3: (2,5 điểm) 1 bao ngô nặng 5 chục kí – lô – gam. Bao gạo nặng hơn bao ngô 5 kg. Hỏi khối lượng gạo là bao lăm ki-lô-gam?

Nghị quyết:

…………………………………………… ………….. …………………………

…………………………………………… ………….. ….

… ……………………………………………… …

Câu hỏi 4: (2 điểm) 5 nay bố Lan 43 tuổi. Bố hơn Lan 35 tuổi. 5 nay Lan bao lăm tuổi?

Nghị quyết:

…………………………………………… ………….. ….

…………………………………………… ………….. ….

…………………………………………… ………….. ….

Câu hỏi 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ nhưng mà số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì hiệu hiện thời là bao lăm?

Nghị quyết:

… ……………………………………………… …

…………………………………………… ………….. ….

…………………………………………… ………….. ….

TRẢ LỜI VẤN ĐỀ NÀY 1

TÔI. LỰA CHỌN THÊM: (3 điểm) Đặt 1 vòng vèo chữ cái ở câu giải đáp đúng:

Định lý 1: BỎ

Câu 2:

Câu 3: A

Định lý 4: CŨ

Câu 5: BỎ

Câu hỏi 6:

II. LỊCH SỬ: (7 điểm) Làm các bài toán cấp thiết:

Câu hỏi 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.

55, 83, 14, 44

Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.

x = 26

x = 28

x = 100

x = 79

Câu hỏi 3: (2,5 điểm) 1 bao ngô nặng 5 chục kí – lô – gam. Bao gạo nặng hơn bao ngô 5 kg. Hỏi khối lượng gạo là bao lăm ki-lô-gam?

Nghị quyết

Đổi 5 bậc = 50 (0,5 điểm)

Khối lượng của bao gạo tính bằng ki – lô – mét là: Khối lượng của bao gạo là: (0,5 điểm)

50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)

Đáp số: 55 kg gạo (0,5 điểm)

Câu hỏi 4: (2 điểm) 5 nay bố Lan 43 tuổi. Bố hơn Lan 35 tuổi. 5 nay Lan bao lăm tuổi?

Nghị quyết

5 nay tuổi của Lan là: (Tuổi của Lan là:) (0,5 điểm)

43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)

Trả lời: 8 tuổi. (0,5 điểm)

Câu hỏi 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ nhưng mà số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì hiệu hiện thời là bao lăm?

Nghị quyết

Số bị trừ bằng số trừ và bằng 16, ta có:

16 – 16 = 0 (0,25 điểm)

Vậy hiệu số là 0. (0,25 điểm)

Trả lời: 0.

.

Xem thêm thông tin Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán

Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 Đề rà soát học kì 1 lớp 2 môn Toán

Nhằm giúp các em học trò lớp 2 có thêm tài liệu ôn tập sẵn sàng tốt cho kì thi học kì sắp đến, Sky Park Residence mời các em cùng tham khảo Tuyển tập 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2. Nội dung đề được thể hiện rõ ràng, khoa học kèm đáp án các em sẽ thuận lợi hơn cho các em trong việc ôn tập.Kế bên ấy, với tài liệu này cũng giúp giáo viên có thêm tư liệu tham khảo sẵn sàng cho việc ra đề thi học kì 1. Sau đây, mời quý thầy cô và các em cùng tải về để xem trọn bộ tài liệu.Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2ĐỀ 01I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:Câu 1: (0,5 điểm) Số liền trước của 69 là:A. 60B. 68C. 70D. 80Câu 2: (0,5 điểm) Số béo nhất có 2 chữ số là:A. 10(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})B. 90C. 99D. 100Câu 3: (0,5 điểm) Điền dấu(<, >, =) phù hợp vào ô trống: ⬜ 23 + 45 90 – 30A. <B. >C. =D. +Câu 4: (0,5 điểm) ⬜ – 35 = 65. Số cần điền vào ô trống là:A. 90B. 35C. 100D. 30Câu 5: (0,5 điểm) 1 ngày có …. giờ. Số cần điền vào chỗ chấm là:A. 12B. 24C. 14D. 15Câu 6: (0,5 điểm) Hình bên có số hình tứ giác là:A. 1B. 2C. 3D. 4II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo đề xuất:Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:26 + 2945 + 3841 – 2760 – 16Câu 2: (1 điểm) Tìm x:x + 28 = 5444 + x = 72x – 38 = 6298 – x = 19Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao lăm ki – lô – gam?Bài giải:……………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 4: (2 điểm) 5 nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi 5 nay Lan bao lăm tuổi?Bài giải:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì khi này hiệu bằng mấy?Bài giải:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1I . TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:Câu 1: BCâu 2: CCâu 3: ACâu 4: CCâu 5: BCâu 6: CII. TỰ LUẬN: (7 điểm) Thực hiện các bài toán theo đề xuất:Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm55, 83, 14, 44Câu 2: (1 điểm) Tìm x: Mỗi phép tính đúng được 0,25 điểm.x = 26x = 28x = 100x = 79Câu 3: (2,5 điểm) Bao ngô cân nặng 5 chục ki – lô – gam. Bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc cân nặng bao lăm ki – lô – gam?Bài giảiĐổi 5 chục = 50 (0, 5 điểm)Bao thóc cân nặng số ki – lô – gam là: Bao thóc cân nặng là: (0, 5 điểm)50 + 5 = 55 (kg) (1 điểm)Đáp số: 55 kg thóc (0, 5 điểm)Câu 4: (2 điểm) 5 nay, bố Lan 43 tuổi. Bố nhiều hơn Lan 35 tuổi. Hỏi 5 nay Lan bao lăm tuổi?Bài giảiNăm nay Lan có số tuổi là: (Số tuổi của Lan là:) (0, 5 điểm)43 – 35 = 8 (tuổi) (1 điểm)Đáp số: 8 tuổi. (0, 5 điểm)Câu 5: (0,5 điểm) Trong 1 phép tính trừ có số bị trừ bằng số trừ và bằng 16 thì khi này hiệu bằng mấy?Bài giảiSố bị trừ bằng số trừ và bằng 16 ta có:16 – 16 = 0 (0, 25 điểm)Vậy hiệu bằng 0. (0, 25 điểm)Đáp số: 0.

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Tuyển #tập #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #Đề #kiểm #tra #học #kì #lớp #môn #Toán

#Tuyển #tập #đề #thi #học #kì #môn #Toán #lớp #Đề #kiểm #tra #học #kì #lớp #môn #Toán

Sky Park Residence

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button